Visor del documento
Nombre Último Cambio
Deezer (en) - Términos y Condiciones 03-sep-2019 | 16,84%
Cambio importante no indicado
# Antigua Versión Nueva Versión
0 Deezer - Términos y Condiciones Gebruiksvoorwaarden
1 Gebruiksvoorwaarden voor gratis Deezer dienstDe website http://www.deezer.com (hierna de "Site") is een interactieve en sociale muzikale website, beheerd door BLOGMUSIK. Gebruiksvoorwaarden van de gratis Deezer dienst
2 BLOGMUSIK is een Franse onderneming met een kapitaal van € 50.406,67 geregistreerd onder nummer B 495 246 308, met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANKRIJK.
3 Ten behoeve van dez Gebruiks- en verkoopvoorwaarden Deezer Premium dienst
4 Gebruiks- en verkoopvoorwaarden Deezer Premium+ dienst
5 Gebruiksvoorwaarden van Deezer voor Webontwikkelaars
6 Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst Deezer Premium - T-Mobile
7 e gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden') wordt hierin naar BLOGMUSIK verwezen als "DEEZER".De Site biedt elke geregistreerde gebruiker een dienst voor het gratis streamen van geluidsopnames (hierna ‘Opnames') en andere gratis optionele diensten die hieronder w Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst Deezer Premium + - T-Mobile
8 Gebruiksvoorwaarden voor gratis Deezer dienst
9 orden beschreven. De DEEZER-website, die kan worden gevonden op het adres http://www.deezer.com (hierna de "Site"), is een publicatie gemaakt, ontwikkeld en geëxploiteerd door Deezer SA (hierna: "DEEZER"), een Franse onderneming geregistreerd onder het nummer 511 716 573, met hoofdkantoren gevestigd 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
10 Voorafgaand aan gebruik van de Site moet de gebruiker zich inschrijven en een persoonlijke account aanmaken en op het moment van inschrijving de Voorwaarden zonder voorbehoud accepteren. Voorafgaand aan gebruik van de Site moet de gebruiker zich inschrijven en een persoonlijke account aanmaken en op het moment van inschrijving de Voorwaarden zonder voorbehoud accepteren.
11 Toegang tot de verschillende beschikbare diensten op de Site is strikt onderworpen aan het zonder voorbehoud accepteren en respecteren van de Voorwaarden door elke gebruiker. Toegang tot de verschillende beschikbare diensten op de Site is strikt onderworpen aan het zonder voorbehoud accepteren en respecteren van de Voorwaarden door elke gebruiker.
12 Het gebruik van de Site is alleen toegestaan binnen persoonlijke en huiselijke kring, en elk gebruik dat daarbuiten valt, met name op openbare plaatsen en in bedrijven is strikt verboden. Het gebruik van de Site is alleen toegestaan binnen persoonlijke en huiselijke kring, en elk gebruik dat daarbuiten valt, met name op openbare plaatsen en in bedrijven is strikt verboden.
13 I. Beschrijving van de diensten van de Site. I. Beschrijving van de diensten van de Site.
14 De Site biedt onder de volgende voorwaarden het gratis streamen van Opnames zonder downloadfuncties of tetheringdownloadfuncties: De Site biedt onder de volgende voorwaarden het gratis streamen van Opnames zonder downloadfuncties of tetheringdownloadfuncties:
15 Onbeperkte toegang voor 0 maanden vanaf de datum van inschrijving op de Site; Onbeperkte toegang voor 0 maanden vanaf de datum van inschrijving op de Site;
16 Daarna beperkte toegang voor 0 uur per maand. Daarna beperkte toegang voor 0 uur per maand.
17 Streaming is per track mogelijk of via het aanmaken van afspeellijsten of via radio's. Streaming is per track mogelijk of via het aanmaken van afspeellijsten of via radio's.
18 De functie ‘Mijn profiel' biedt de mogelijkheid een persoonlijk profiel (hierna het ‘Profiel') aan te maken. Het Lid erkent dat zijn Profiel toegankelijk is voor alle Leden van de Site en dat bepaalde persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt bij het aanmaken van het gebruikersaccount hierop zichtbaar kunnen zijn (zoals, maar niet beperkt tot leeftijd, geslacht, visueel profiel, land van herkomst). De functie ‘Mijn profiel' biedt de mogelijkheid een persoonlijk profiel (hierna het ‘Profiel') aan te maken. Het Lid erkent dat zijn Profiel toegankelijk is voor alle Leden van de Site en dat bepaalde persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt bij het aanmaken van het gebruikersaccount hierop zichtbaar kunnen zijn (zoals, maar niet beperkt tot leeftijd, geslacht, visueel profiel, land van herkomst).
19 Optioneel erkent het Lid dat hij kan kiezen voor het delen van andere persoonlijke gegevens en/of muzikale informatie, zoals het beluisteren van favoriete albums die ook weergegeven kunnen worden op de socialenetwerkpagina's van het Lid. Optioneel erkent het Lid dat hij kan kiezen voor het delen van andere persoonlijke gegevens en/of muzikale informatie, zoals het beluisteren van favoriete albums die ook weergegeven kunnen worden op de socialenetwerkpagina's van het Lid.
20 II. Aansprakelijkheid van Leden II. Aansprakelijkheid van Leden
21 i) Het Lid is volledig aansprakelijk voor berichten, inhoud of informatie die hij zelf op de Site publiceert; DEEZER wordt slechts beschouwd als een hostingprovider voor internetdiensten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door leden wordt gepubliceerd op de Site en waar DEEZER geen controle over of toezicht op heeft. i) Het Lid is volledig aansprakelijk voor berichten, inhoud of informatie die hij zelf op de Site publiceert; DEEZER wordt slechts beschouwd als een hostingprovider voor internetdiensten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door leden wordt gepubliceerd op de Site en waar DEEZER geen controle over of toezicht op heeft.
22 Het Lid stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij, om te voorkomen dat hij strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, onder andere zal zorgen dat berichten die door hem op de Site worden verspreid (niet-uitputtende lijst): Het Lid stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij, om te voorkomen dat hij strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, onder andere zal zorgen dat berichten die door hem op de Site worden verspreid (niet-uitputtende lijst):
23 - geen schending inhouden van intellectuele eigendomsrechten van derden: het Lid stemt er daarom mee in dat hij op de Site geen auteursrechtelijk beschermde inhoud, geregistreerde handelsmerken of meer in het algemeen enige eigendomsrechtelijk beschermde inhoud van derden zal publiceren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of eigenaren van de bedoelde rechten; - geen schending inhouden van intellectuele eigendomsrechten van derden: het Lid stemt er daarom mee in dat hij op de Site geen auteursrechtelijk beschermde inhoud, geregistreerde handelsmerken of meer in het algemeen enige eigendomsrechtelijk beschermde inhoud van derden zal publiceren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of eigenaren van de bedoelde rechten;
24 - geen computervirus bevatten die de functies van de Site kunnen verstoren, vernietigen of beïnvloeden; - geen computervirus bevatten die de functies van de Site kunnen verstoren, vernietigen of beïnvloeden;
25 - geen misdrijven toejuichen of onwettige of bedreigende berichten bevatten, of van pedofiele, pornografische, beledigende, obscene, hatelijke, racistische, antisemitische, xenofobische of revisionistische aard zijn, of strijdig zijn met de openbare orde of fatsoensnormen; - geen misdrijven toejuichen of onwettige of bedreigende berichten bevatten, of van pedofiele, pornografische, beledigende, obscene, hatelijke, racistische, antisemitische, xenofobische of revisionistische aard zijn, of strijdig zijn met de openbare orde of fatsoensnormen;
26 - geen schending inhouden van de privacy of van de waardigheid van derden; - geen schending inhouden van de privacy of van de waardigheid van derden;
27 - niet aanzetten tot geweld, fanatisme, misdrijven, zelfmoord, of haat die verband houdt met godsdienst, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of etnische afkomst; - niet aanzetten tot geweld, fanatisme, misdrijven, zelfmoord, of haat die verband houdt met godsdienst, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of etnische afkomst;
28 - niet intimiderend zijn voor andere leden; - niet intimiderend zijn voor andere leden;
29 - niet aanzetten of aanmoedigen tot misdadige activiteiten of handelingen; - niet aanzetten of aanmoedigen tot misdadige activiteiten of handelingen;
30 - geen wachtwoorden en/of persoonlijke informatie vragen en/of verspreiden voor commerciële of onwettige doeleinden; - geen wachtwoorden en/of persoonlijke informatie vragen en/of verspreiden voor commerciële of onwettige doeleinden;
31 - geen e-mailketens, ongewenste massamails, instant messages, reclameberichten of spamberichten verspreiden; - geen e-mailketens, ongewenste massamails, instant messages, reclameberichten of spamberichten verspreiden;
32 - geen advertenties en/of aanbiedingen bevatten voor het ter verkoop aanbieden van producten en/of diensten via de Site; - geen advertenties en/of aanbiedingen bevatten voor het ter verkoop aanbieden van producten en/of diensten via de Site;
33 - geen adressen van en internetlinks naar externe websites bevatten waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wetgeving, of inbreuk maakt op de rechten van derden of op deze Voorwaarden. - geen adressen van en internetlinks naar externe websites bevatten waarvan de inhoud in strijd is met de geldende wetgeving, of inbreuk maakt op de rechten van derden of op deze Voorwaarden.
34 ii Het Lid stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken zoals scripts, met als doel Leden aan zijn persoonlijke profiel toe te voegen en/of commentaar of berichten te versturen. ii Het Lid stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken zoals scripts, met als doel Leden aan zijn persoonlijke profiel toe te voegen en/of commentaar of berichten te versturen.
35 iii) Het Lid is volledig verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van zijn wachtwoord en stemt ermee in zijn wachtwoord nooit aan een ander lid te communiceren en geen gebruik te maken van de naam of het wachtwoord van een ander lid. iii) Het Lid is volledig verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van zijn wachtwoord en stemt ermee in zijn wachtwoord nooit aan een ander lid te communiceren en geen gebruik te maken van de naam of het wachtwoord van een ander lid.
36 Het Lid verklaart dat de voor zijn inschrijving aan Deezer verstrekte informatie juist is en stemt ermee in wijzigingen door te geven. Het Lid verklaart dat de voor zijn inschrijving aan Deezer verstrekte informatie juist is en stemt ermee in wijzigingen door te geven.
37 iv Het Lid erkent dat, indien zijn gebruik van de Site in strijd is met de Voorwaarden, en meer in het algemeen met de rechten van derden en de toepasselijke wet- en regelgeving, DEEZER het recht heeft onmiddellijk en zonder kennisgeving het Lid van de diensten op de Site uit te sluiten en/of zijn toegang tot de Site te blokkeren. iv Het Lid erkent dat, indien zijn gebruik van de Site in strijd is met de Voorwaarden, en meer in het algemeen met de rechten van derden en de toepasselijke wet- en regelgeving, DEEZER het recht heeft onmiddellijk en zonder kennisgeving het Lid van de diensten op de Site uit te sluiten en/of zijn toegang tot de Site te blokkeren.
38 v) DEEZER heeft, in geval het Lid de wetgeving of rechten van derden schendt, het recht op verzoek van een bevoegde autoriteit (rechtbanken, overheidsinstanties en politie) alle informatie te verstrekken die de identificatie van de overtreder mogelijk maakt of vergemakkelijkt. v) DEEZER heeft, in geval het Lid de wetgeving of rechten van derden schendt, het recht op verzoek van een bevoegde autoriteit (rechtbanken, overheidsinstanties en politie) alle informatie te verstrekken die de identificatie van de overtreder mogelijk maakt of vergemakkelijkt.
39 III. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens III. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
40 i) De persoonlijke gegevens die over elk Lid worden verzameld, dienen uitsluitend voor het gebruik van DEEZER. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door DEEZER voor zover dit nodig is voor het functioneren van de diensten op de Site en worden door DEEZER bewaard als bewijs; DEEZER kan geen informatie die op grond van de Voorwaarden is verzameld aan derden overdragen, tenzij hiervoor door het Lid voorafgaand toestemming is verleend. i) De persoonlijke gegevens die over elk Lid worden verzameld, dienen uitsluitend voor het gebruik van DEEZER. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door DEEZER voor zover dit nodig is voor het functioneren van de diensten op de Site en worden door DEEZER bewaard als bewijs; DEEZER kan geen informatie die op grond van de Voorwaarden is verzameld aan derden overdragen, tenzij hiervoor door het Lid voorafgaand toestemming is verleend.
41 ii) Er is ouderlijke toestemming vereist voor het verzamelen van de gegevens van gebruikers die zich op de Site willen inschrijven maar nog niet meerderjarig zijn. Degene die de ouderlijke toestemming verstrekt, stemt er derhalve mee in dat aan alle Voorwaarden wordt voldaan. ii) Er is ouderlijke toestemming vereist voor het verzamelen van de gegevens van gebruikers die zich op de Site willen inschrijven maar nog niet meerderjarig zijn. Degene die de ouderlijke toestemming verstrekt, stemt er derhalve mee in dat aan alle Voorwaarden wordt voldaan.
42 iii) De verwerking van de door DEEZER verzamelde gegevens is officieel aangegeven. Het Lid heeft op elk moment het recht op toegang en wijziging van zijn persoonlijke gegevens via zijn persoonlijk profiel. iii) De verwerking van de door DEEZER verzamelde gegevens is officieel aangegeven. Het Lid heeft op elk moment het recht op toegang en wijziging van zijn persoonlijke gegevens via zijn persoonlijk profiel.
43 iv) Om te voorkomen dat gegevens worden overgedragen, beschadigd, of dat iv) Om te voorkomen dat gegevens worden overgedragen, beschadigd, of dat
44 onbevoegde derden er toegang toe hebben, verklaart DEEZER dat zij al het onbevoegde derden er toegang toe hebben, verklaart DEEZER dat zij al het
45 mogelijke zal doen om de beveiliging van de verzamelde persoonlijke gegevens van mogelijke zal doen om de beveiliging van de verzamelde persoonlijke gegevens van
46 Leden te garanderen. Leden te garanderen.
47 v) Door met de Voorwaarden in te stemmen erkent het Lid dat hij DEEZER toestemming geeft voor het installeren van cookies op de harde schijf van zijn computer, om al zijn Siteverbindingen te identificeren en elk Lid te voorzien van de functies die het beste bij zijn behoeften passen. v) Door met de Voorwaarden in te stemmen erkent het Lid dat hij DEEZER toestemming geeft voor het installeren van cookies op de harde schijf van zijn computer, om al zijn Siteverbindingen te identificeren en elk Lid te voorzien van de functies die het beste bij zijn behoeften passen.
48 DEEZER biedt Leden de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren, elk lid kan daartoe de instellingen van zijn computer wijzigen, maar deze wijzigingen kunnen het functioneren van de Site beïnvloeden DEEZER biedt Leden de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren, elk lid kan daartoe de instellingen van zijn computer wijzigen, maar deze wijzigingen kunnen het functioneren van de Site beïnvloeden
49 IV. Technische maatregelen ter bescherming van de opnames. IV. Technische maatregelen ter bescherming van de opnames.
50 i) Het Lid erkent dat de Opnames die hem op de Site worden verstrekt beschermd zijn via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden van betrekking zijn te voorkomen of beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie. i) Het Lid erkent dat de Opnames die hem op de Site worden verstrekt beschermd zijn via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden van betrekking zijn te voorkomen of beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie.
51 ii) Het Lid stemt ermee in deze maatregelen op geen enkele manier te omzeilen om de Opnames te downloaden die uitsluitend voor beluisteren op de Site worden aangeboden, of meer in het algemeen om de Opnames niet in strijd met de Voorwaarden te gebruiken. ii) Het Lid stemt ermee in deze maatregelen op geen enkele manier te omzeilen om de Opnames te downloaden die uitsluitend voor beluisteren op de Site worden aangeboden, of meer in het algemeen om de Opnames niet in strijd met de Voorwaarden te gebruiken.
52 iii) DEEZER informeert het Lid dat hij het recht heeft de volledige toegang van een Lid definitief te blokkeren, indien het Lid de technische beschermingsmaatregelen omzeilt die door DEEZER zijn ingesteld ter voorkoming van het downloaden van Opnames. iii) DEEZER informeert het Lid dat hij het recht heeft de volledige toegang van een Lid definitief te blokkeren, indien het Lid de technische beschermingsmaatregelen omzeilt die door DEEZER zijn ingesteld ter voorkoming van het downloaden van Opnames.
53 Op grond van een voorafgaand verzoek van een rechterlijke autoriteit en/of overheid heeft DEEZER het recht de identiteit van de overtreder te communiceren aan de eigenaar en/of rechthebbenden van auteursrechten op de Opnames die door DEEZER op en via de Site beschikbaar worden gesteld. Op grond van een voorafgaand verzoek van een rechterlijke autoriteit en/of overheid heeft DEEZER het recht de identiteit van de overtreder te communiceren aan de eigenaar en/of rechthebbenden van auteursrechten op de Opnames die door DEEZER op en via de Site beschikbaar worden gesteld.
54 V. Verplichtingen van DEEZER en disclaimer van garanties V. Verplichtingen van DEEZER en disclaimer van garanties
55 i) DEEZER garandeert dat hij de vereiste goedkeuringen heeft voor de exploitatie van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben. i) DEEZER garandeert dat hij de vereiste goedkeuringen heeft voor de exploitatie van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben.
56 ii) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud die door de Leden op de Site wordt gedownload en gecommuniceerd. ii) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud die door de Leden op de Site wordt gedownload en gecommuniceerd.
57 iii) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de frauduleuze exploitatie die zonder zijn weten plaatsvindt, of die in strijd is met de Voorwaarden, in het bijzonder het onwettig downloaden van Opnames. iii) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de frauduleuze exploitatie die zonder zijn weten plaatsvindt, of die in strijd is met de Voorwaarden, in het bijzonder het onwettig downloaden van Opnames.
58 iv) DEEZER heft het recht tot invoegen, of om toestemming te verlenen aan een derde voor het invoegen van reclame of promotieberichten, op elke pagina van de Site of elke Player, zonder aansprakelijk te zijn voor de inhoud van deze berichten. iv) DEEZER heft het recht tot invoegen, of om toestemming te verlenen aan een derde voor het invoegen van reclame of promotieberichten, op elke pagina van de Site of elke Player, zonder aansprakelijk te zijn voor de inhoud van deze berichten.
59 v) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor geschillen die zich voor kunnen doen tussen Leden van de Site. v) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DEEZER nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor geschillen die zich voor kunnen doen tussen Leden van de Site.
60 vi) DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onafhankelijke technische problemen van de diensten, zoals onderhoud of netwerkproblemen vanwege de internetserviceprovider, die kunnen leiden tot een tijdelijke onderbreking van het netwerk; het Lid accepteert tevens internetbeperkingen, met name wat betreft de gegevensoverdracht via de netwerken en schade aan de gegevens. vi) DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onafhankelijke technische problemen van de diensten, zoals onderhoud of netwerkproblemen vanwege de internetserviceprovider, die kunnen leiden tot een tijdelijke onderbreking van het netwerk; het Lid accepteert tevens internetbeperkingen, met name wat betreft de gegevensoverdracht via de netwerken en schade aan de gegevens.
61 vii) DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-functioneren van internetlinks op de Site naar externe websites (die door DEEZER of een Lid zijn ingevoerd), en evenmin voor de inhoud daarvan en met name voor reclame, producten, diensten en/of al het andere beschikbare materiaal op en van deze externe websites. vii) DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-functioneren van internetlinks op de Site naar externe websites (die door DEEZER of een Lid zijn ingevoerd), en evenmin voor de inhoud daarvan en met name voor reclame, producten, diensten en/of al het andere beschikbare materiaal op en van deze externe websites.
62 VI. Meldingsprocedure en melding van misbruik. VI. Meldingsprocedure en melding van misbruik.
63 i) Het Lid wordt verzocht DEEZER te informeren, middels de meldingsprocedure die hieronder wordt beschreven, over elk frauduleus gebruik van de Site waarvan hij zich bewust is, en met name over berichten waarvan de inhoud in strijd zou kunnen zijn met de hierboven vastgestelde regels, en meer in het algemeen met de toepasselijke wet- en regelgeving i) Het Lid wordt verzocht DEEZER te informeren, middels de meldingsprocedure die hieronder wordt beschreven, over elk frauduleus gebruik van de Site waarvan hij zich bewust is, en met name over berichten waarvan de inhoud in strijd zou kunnen zijn met de hierboven vastgestelde regels, en meer in het algemeen met de toepasselijke wet- en regelgeving
64 ii) Elke persoon die van mening is dat zijn rechten op de Site geschonden worden, kan DEEZER hiervan in kennis stellen door middel van een aangetekende brief waarin de volgende informatie wordt vermeld: ii) Elke persoon die van mening is dat zijn rechten op de Site geschonden worden, kan DEEZER hiervan in kennis stellen door middel van een aangetekende brief waarin de volgende informatie wordt vermeld:
65 De identiteit van de persoon de die schending meldt: De identiteit van de persoon de die schending meldt:
66 · Indien dit een natuurlijke persoon is: achternaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres en beroep. · Indien dit een natuurlijke persoon is: achternaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres en beroep.
67 · Indien dit een rechtspersoon is: de rechtsvorm, de naam ervan, de locatie van het hoofdkantoor en het orgaan dat de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt. · Indien dit een rechtspersoon is: de rechtsvorm, de naam ervan, de locatie van het hoofdkantoor en het orgaan dat de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt.
68 De beschrijving van de vermeende strijdige feiten en de nauwkeurige locatie op de Site; De beschrijving van de vermeende strijdige feiten en de nauwkeurige locatie op de Site;
69 De rechtvaardiging voor het verwijderen van de inhoud, inclusief toepasselijke wettelijke bepalingen. De rechtvaardiging voor het verwijderen van de inhoud, inclusief toepasselijke wettelijke bepalingen.
70 Het Lid wordt erop gewezen dat DEEZER, in overeenstemming met de wetgeving, informatie of inhoud kan verwijderen of toegang kan blokkeren, indien DEEZER in kennis wordt gesteld van de frauduleuze aard daarvan. Het Lid wordt erop gewezen dat DEEZER, in overeenstemming met de wetgeving, informatie of inhoud kan verwijderen of toegang kan blokkeren, indien DEEZER in kennis wordt gesteld van de frauduleuze aard daarvan.
71 VII. Intellectueel eigendom VII.
72 De algemene structuu Privacybeleid
73 r van de Site en alle Deze rubriek handelt over het engagement van DEEZER met betrekking tot de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de Gratis Gebruiker, verzameld en verwerkt tijdens het gebruik door de Gratis Gebruiker van de Website en diensten van DEEZER overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Gebruiksvoorwaarden (de “Gegevens").
74 andere bestanddelen daarvan (zoals, maar niet beperkt tot de Opnames, grafische elementen, teksten zoals albumrecensies, beeldmateriaal, foto's, logo's, domeinnamen, kunstwerken en biografieën) zijn exclusief bezit van DEEZER of DEEZER heeft hier een licentie voor verkregen. DEEZER stelt alles in het werk om te voldoen aan de
75 Gehele of gedeeltelijke reproductie of representatie van de Site en/of andere bestanddelen daarvan, via ongeacht w geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze verwerkingshandelingen werden aangegeven bij de Franse nationale organisatie voor de bescherming van gegevens (CNIL).
76 7.1 Verzamelde gegevens
77 De verzamelde en verder door ons verwerkte Gegevens zijn de gegevens die de Gratis Gebruiker ons vrijwillig bezorgde via het registratieformulier op de Website (het “Registratieformulier”) of op de pagina “Mijn Informatie” van zijn/haar account en betreft minstens de gebruikersnaam, de leeftijd, het geslacht en een geldig e-mailadres.
78 Wanneer de Gratis Gebruiker de Website en de diensten van DEEZER gebruikt, worden bepaalde Gegevens automatisch verzameld, meer bepaald technische gegevens (zoals het IP-adres van zijn/haar computer of mobiele toestel) en informatie over zijn/haar gebruik van de pagina’s van de Website en de functies van de diensten van DEEZER, met uitsluiting van andere.
79 7.2 Doel van de gegevensverwerking
80 De Gegevens die als verplicht zijn aangegeven in het Registratieformulier, zijn vereist om te kunnen genieten van de Website en de diensten van de functies van DEEZER (meer bepaald om toegang te krijgen tot de Website en de diensten van DEEZER).
81 De niet-verplichte Gegevens verstrekt door de Gratis Gebruiker of de gegevens automatisch verzameld door de Site stellen ons in staat om (i) het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Gratis Gebruiker te personaliseren en te verbeteren en (ii) om statistieken te analyseren en te creëren met betrekking tot het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Gratis Gebruiker.
82 Indien de Gratis Gebruiker hiervoor de toestemming heeft gegeven, kunnen de verzamelde Gegevens ook gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties zodat DEEZER zijn diensten en de informatie die DEEZER naar de Gratis Gebruiker stuurt, kan personaliseren en verbeteren.
83 De Gegevens stellen DEEZER ook in staat om nieuwsbrieven te versturen naar het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account) of push-notificaties te sturen naar de mobiele apparaten van de Gratis Gebruiker. Indien de Gratis Gebruiker geen nieuwsbrieven of pushberichten wenst te ontvangen, kan hij/zij hiervoor op elk moment uitschrijven via de link onder aan elke nieuwsbrief of door de Gegevens aan te passen in de rubriek “Mededelingen & Delen” in zijn/haar account ( klik hier om naar deze rubriek te gaan).
84 De Gegevens worden ook bijgehouden om veiligheidsredenen, om te voldoen aan de wettelijke en regulerende verplichtingen van DEEZER.
85 7.3 Ontvangers Gegevens
86 elk middel, zonder uitdrukkelijke toestemmingen van DEEZER is strikt verboden en wordt beschouwd als wettelijk strafbare vervalsing. De Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
87 Elk artificieel gebruik van een Deezer-account (bijvoorbeeld om het aantal keer dat een bepaald nummer wordt afgespeeld artificieel of abnormaal te verhogen) via geautomatiseerde processen zoals robots en scripts of via elke andere manier, is ten strengste verboden.
88 VIII. Wijzigingen van de Site.
89 DEEZER heeft het recht haar diensten of de Site te wijzigen, met name door het beschikbaar stellen van nieuwe functies of door het wijzigingen en/of verwijderen van functies die op de Site aan leden worden aangeboden .
90 De Gratis Gebruiker wordt hierbij echter meegedeeld dat de Gegevens vrijgegeven kunnen worden in navolging van een wet, een regelgeving, of een beslissing door een regelgevende of bevoegde wettelijke overheid of, indien noodzakelijk geacht, om de rechten en belangen van DEEZER te vrijwaren.
91 Indien de Gratis Gebruiker ermee heeft ingestemd, kan hij/zij aanbiedingen van partners van DEEZER ontvangen op het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account).
92 Voor het beheer van het abonnement van de Gratis Gebruiker, kunnen de Gegevens worden gedeeld met bedrijven die instaan voor het beheer, de verwerking en de uitvoering van de betalingsprocedure.
93 Voor het beheer van uw nieuwsbrieven of push-notificaties, kunnen uw Gegevens worden gedeeld met het bedrijf Appboy dat instaat voor het beheer, de verwerking en de verzending van DEEZER-nieuwsbrieven of push-notificaties.
94 7.4 Overdracht van uw Gegevens
95 Als deel van de verwerking van de Gegevens mogen ze door DEEZER overgedragen worden aan servers die zich in verschillende landen bevinden.
96 De Gratis Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie.
97 Bovendien wordt Gratis Gebruiker geïnformeerd dat, als onderdeel van zijn/haar gebruik van de Applicaties, de Gegevens die hij/zij bereid is te delen met de partners van DEEZER kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name een land buiten de Europese Unie. De Gratis Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat het privacybeleid van onze partners, beschikbaar in de Applicaties, van toepassing is op de verwerking van zijn/haar Gegevens door dergelijke partners.
98 Tot slot wordt de Gratis Gebruiker geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name een land buiten de Europese Unie om de nieuwsbrieven of push-notificaties van DEEZER te kunnen ontvangen.
99 7.5 Gegevensbeveiliging
100 DEEZER hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om de risico's op verlies, fouten of verkeerd gebruik van deze Gegevens te beperken.
101 7.6 Gegevensopslag
102 De Gegevens worden opgeslagen bij het hostingbedrijf van de Website dat vermeld staat in de Wettelijke Bepalingen en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.
103 Hierna worden de Gegevens enkel bewaard voor statistische doeleinden en worden ze niet gebruikt, op welke wijze dan ook.
104 7.7 Uw rechten
105 De Gratis Gebruiker heeft het recht op toegang tot en correctie van zijn/haar Gegevens door contact met ons op te nemen via de rubriek " Contact " of een brief te sturen naar het volgende adres: Deezer SA, 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk. De Gratis Gebruiker kan alle informatie over de verzameling en het gebruik van zijn/haar Gegevens vinden in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is. Het Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden en door akkoord te gaan met die Voorwaarden, aanvaardt de Gratis Gebruiker dat DEEZER de Gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van DEEZER.
106 VIII. Cookies.
107 DEEZER en diens partners mogen cookies plaatsen op de computer van de Gratis Gebruiker.
108 . De Gratis Gebruiker ontvangt alle informatie over (i) het gebruik van dergelijke cookies door DEEZER en diens partners en (ii) de geldende procedure om de plaatsing van dergelijke cookies te voorkomen, in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.
109 IX. Beëindiging van zijn account door een Lid IX. Beëindiging van zijn account door een Lid
110 Een Lid kan zich op elk moment uitschrijven van de Site via "Mijn Account". Een Lid kan zich op elk moment uitschrijven van de Site via "Mijn Account".
111 Elke uitschrijving van de Site treedt onmiddellijk in werking. Elke uitschrijving van de Site treedt onmiddellijk in werking.
112 In geval van opschorting van de dienst, wordt het Lid door DEEZER geïnformeerd via een informatiescherm dat tijdens verbinding met de dienst verschijnt. In geval van opschorting van de dienst, wordt het Lid door DEEZER geïnformeerd via een informatiescherm dat tijdens verbinding met de dienst verschijnt.
113 X. Toepasselijk recht X. Toepasselijk recht
114 De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is. De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is.
115 Gebruiks- en verkoopvoorwaarden Gebruiks- en verkoopvoorwaarden
116 Deezer Premium-dienst Deezer Premium-dienst
117 Artikel 1 – Algemeen Artikel 1 – Algemeen
118 De website DEEZER die te vinden is op http://www.deezer.com (hierna de Site’) is een publicatie die gecreëerd, ontwikkeld en beheerd wordt door BLOGMUSIK (hiernaDEEZER), een Franse onderneming geregistreerd onder nummer B 495 246 308, met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANKRIJK. De DEEZER-website, die kan worden gevonden op het adres http://www.deezer.com (hierna de "Site"), is een publicatie gemaakt, ontwikkeld en geëxploiteerd door Deezer SA (hierna: "DEEZER"), een Franse onderneming geregistreerd onder het nummer 511 716 573 , met hoofdkantoren gevestigd 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
119 De Site biedt bezoekers en leden gratis de mogelijkheid muziek te ontdekken via verschillende soorten diensten (smartradio) en functies (gemeenschap). De Site biedt bezoekers en leden gratis de mogelijkheid muziek te ontdekken via verschillende soorten diensten (smartradio) en functies (gemeenschap).
120 De Site biedt ook een onbeperkte dienst voor muziek op verzoek, in high quality audio en zonder reclame, via een betaald abonnement (hierna ‘Premium-dienst’). De Site biedt ook een onbeperkte dienst voor muziek op verzoek, in high quality audio en zonder reclame, via een betaald abonnement (hierna ‘Premium-dienst’).
121 Onderhavige Verkoopvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) beheren uitsluitend de Premium-dienst die door DEEZER wordt verstrekt. Deze Voorwaarden hebben voorrang op andere voorwaarden, met name voorwaarden die gelden voor andere - gratis of betaalde - diensten die op de Site worden aangeboden. Onderhavige Verkoopvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) beheren uitsluitend de Premium-dienst die door DEEZER wordt verstrekt. Deze Voorwaarden hebben voorrang op andere voorwaarden, met name voorwaarden die gelden voor andere - gratis of betaalde - diensten die op de Site worden aangeboden.
122 Het doel van onderhavige Voorwaarden is het definiëren van de contractuele en commerciële relatie tussen DEEZER enerzijds en de Abonnee op de Premium-dienst (hierna de ‘Abonnee’) anderzijds. Het doel van onderhavige Voorwaarden is het definiëren van de contractuele en commerciële relatie tussen DEEZER enerzijds en de Abonnee op de Premium-dienst (hierna de ‘Abonnee’) anderzijds.
123 De inschrijving voor en toegang tot de Premium-dienst is strikt afhankelijk van de voorafgaande instemming met alle Voorwaarden, zonder beperkingen en zonder voorbehoud. De inschrijving voor en toegang tot de Premium-dienst is strikt afhankelijk van de voorafgaande instemming met alle Voorwaarden, zonder beperkingen en zonder voorbehoud.
124 Artikel 2 – Premium-dienst prestatie Artikel 2 – Premium-dienst prestatie
125 De Premium-dienst is een dienst die word aangeboden en beheerd door DEEZER, waarmee door instemming met onderhavige Voorwaarden vanaf een persoonlijke computer onbeperkt muziek geluisterd kan worden, in high quality audio en zonder reclame. De Premium-dienst is een dienst die word aangeboden en beheerd door DEEZER, waarmee door instemming met onderhavige Voorwaarden vanaf een persoonlijke computer onbeperkt muziek geluisterd kan worden, in high quality audio en zonder reclame.
126 Vanaf de Site en na inschrijving, heeft de Abonnee toegang tot alle functies van de Premium-dienst. Vanaf de Site en na inschrijving, heeft de Abonnee toegang tot alle functies van de Premium-dienst.
127 De belangrijkste kenmerken van de Dienst zijn: De belangrijkste kenmerken van de Dienst zijn:
128 - Onbeperkte toegang tot het beluisteren van songs die deel uitmaken van de Premium-dienst muziekcatalogus en de afspeellijsten van de Site; - Onbeperkte toegang tot het beluisteren van songs die deel uitmaken van de Premium-dienst muziekcatalogus en de afspeellijsten van de Site;
129 - Geen reclame; - Geen reclame;
130 - Een hoge geluidskwaliteit. - Een hoge geluidskwaliteit.
131 De Premium-dienst is voor de Abonnee toegankelijk tot het einde van zijn abonnement, afhankelijk van de duur daarvan (maand, jaar, enz.). Zodra het abonnement vervalt of wordt opgezegd, is geen onbeperkte toegang meer toegestaan. De Premium-dienst is voor de Abonnee toegankelijk tot het einde van zijn abonnement, afhankelijk van de duur daarvan (maand, jaar, enz.). Zodra het abonnement vervalt of wordt opgezegd, is geen onbeperkte toegang meer toegestaan.
132 De muziek kan worden beluisterd gedurende de volledige duur van het abonnement, maar kan niet worden gedownload, verstuurd of gebrand op enig medium. De muziek kan worden beluisterd gedurende de volledige duur van het abonnement, maar kan niet worden gedownload, verstuurd of gebrand op enig medium.
133 DEEZER informeert de Abonnee dat hij de weergave van reclame die eventueel is opgenomen in videoclips die verstrekt en gehost worden door derden en die eventueel op de Site zijn opgenomen, niet kan voorkomen (bijv.: Dailymotion, enz.). DEEZER informeert de Abonnee dat hij de weergave van reclame die eventueel is opgenomen in videoclips die verstrekt en gehost worden door derden en die eventueel op de Site zijn opgenomen, niet kan voorkomen (bijv.: Dailymotion, enz.).
134 Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium-dienst Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium-dienst
135 Toegang tot de Premium-dienst vanaf een persoonlijke computer is alleen mogelijk via de Site. Toegang tot de Premium-dienst vanaf een persoonlijke computer is alleen mogelijk via de Site.
136 Voor het gebruik van de Premium-dienst is een snelle internetverbinding nodig. Deze verbindingen worden niet door DEEZER verstrekt, en de Abonnee moet eerst een abonnement nemen op een snelle internetverbinding om van de dienst gebruik te kunnen maken. Voor het gebruik van de Premium-dienst is een snelle internetverbinding nodig. Deze verbindingen worden niet door DEEZER verstrekt, en de Abonnee moet eerst een abonnement nemen op een snelle internetverbinding om van de dienst gebruik te kunnen maken.
137 De muziekcatalogus die beschikbaar is als onderdeel van de dienst, is gekoppeld aan de geldende contracten met de rechthebbenden en kunnen derhalve veranderen. DEEZER kan de beschikbaarheid van een bepaalde song of een bepaald album of een artiest of groep in de Premium-dienst catalogus niet garanderen. Bovendien kan DEEZER niet garanderen dat een song, album, artiest of groep in de Premium-dienst catalogus onbeperkt beschikbaar zal zijn. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen van delen van de in de catalogus opgenomen inhoud. De muziekcatalogus die beschikbaar is als onderdeel van de dienst, is gekoppeld aan de geldende contracten met de rechthebbenden en kunnen derhalve veranderen. DEEZER kan de beschikbaarheid van een bepaalde song of een bepaald album of een artiest of groep in de Premium-dienst catalogus niet garanderen. Bovendien kan DEEZER niet garanderen dat een song, album, artiest of groep in de Premium-dienst catalogus onbeperkt beschikbaar zal zijn. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen van delen van de in de catalogus opgenomen inhoud.
138 Als Abonnee kunt u de Premium-dienst op een persoonlijke computer (PC of MAC) activeren. De dienst is per keer slechts via één verbinding toegankelijk. DEEZER beschikt over de technische middelen om te controleren of er op dezelfde account niet gelijktijdig meerdere verbindingen aanwezig zijn en kan derhalve pogingen tot meervoudige verbindingen opsporen. Als Abonnee kunt u de Premium-dienst op een persoonlijke computer (PC of MAC) activeren. De dienst is per keer slechts via één verbinding toegankelijk. DEEZER beschikt over de technische middelen om te controleren of er op dezelfde account niet gelijktijdig meerdere verbindingen aanwezig zijn en kan derhalve pogingen tot meervoudige verbindingen opsporen.
139 Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van de dienst Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van de dienst
140 De Dienst is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar binnen de grenzen van de Voorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hieronder. De Dienst is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar binnen de grenzen van de Voorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hieronder.
141 DEEZER heeft echter het recht wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst als dit nodig is voor technische ontwikkelingen. DEEZER belooft dat er geen prijswijzigingen of -verhogingen, kwaliteitswijzigingen of belangrijke wijzigingen van de functies van de Dienst zullen plaatsvinden. DEEZER heeft echter het recht wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst als dit nodig is voor technische ontwikkelingen. DEEZER belooft dat er geen prijswijzigingen of -verhogingen, kwaliteitswijzigingen of belangrijke wijzigingen van de functies van de Dienst zullen plaatsvinden.
142 Bovendien heeft DEEZER het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, tijdelijk de toegang tot de Premium-dienst te verwijderen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud vanwege technische ontwikkeling of de continuïteit van de diensten. De Abonnee erkent dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld en ziet af van het recht op vergoeding en/of het aanspannen van een procedure tegen DEEZER in een dergelijk geval. De tijdelijke onderbreking van de Premium-dienst zal indien mogelijk minstens vierentwintig (24) uur vooraf op de Site worden vermeld, tenzij het om dringende werkzaamheden gaat. DEEZER heeft tevens het recht om zonder vergoeding de Dienst definitief op te heffen. Een definitieve opheffing van de Dienst wordt minstens een (1) maand vooraf op de Site vermeld. De Abonnee is vanaf de datum van opheffing van de Dienst geen betaling meer verschuldigd. Bovendien heeft DEEZER het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, tijdelijk de toegang tot de Premium-dienst te verwijderen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud vanwege technische ontwikkeling of de continuïteit van de diensten. De Abonnee erkent dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld en ziet af van het recht op vergoeding en/of het aanspannen van een procedure tegen DEEZER in een dergelijk geval. De tijdelijke onderbreking van de Premium-dienst zal indien mogelijk minstens vierentwintig (24) uur vooraf op de Site worden vermeld, tenzij het om dringende werkzaamheden gaat. DEEZER heeft tevens het recht om zonder vergoeding de Dienst definitief op te heffen. Een definitieve opheffing van de Dienst wordt minstens een (1) maand vooraf op de Site vermeld. De Abonnee is vanaf de datum van opheffing van de Dienst geen betaling meer verschuldigd.
143 Artikel 5 – Geen van recht van herroeping – duur – verlenging – opzegging – upgrade naar de Premium+-dienst. Artikel 5 – Geen van recht van herroeping – duur – verlenging – opzegging – upgrade naar de Premium+-dienst.
144 5.1 Geen recht tot herroeping 5.1 Geen recht tot herroeping
145 De Abonnee erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het verstrekken van de Premium-dienst begint op het moment van bevestiging van de inschrijving. Dientengevolge worden na deze bevestiging geen verzoeken op herroeping, annulering of terugbetaling geaccepteerd. De Abonnee erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het verstrekken van de Premium-dienst begint op het moment van bevestiging van de inschrijving. Dientengevolge worden na deze bevestiging geen verzoeken op herroeping, annulering of terugbetaling geaccepteerd.
146 5.2 Duur 5.2 Duur
147 DEEZER biedt een maandelijks abonnement (of enige andere periode afhankelijk van hetgeen op de Site wordt aangeboden). Er kunnen al dan niet tijdelijk bepaalde proef- of testperiodes van de Premium-dienst op de Site worden aangeboden. Tenzij anders aangegeven, zijn deze proef- en testperiodes onderworpen aan onderhavige Voorwaarden en zijn deze beperkt tot één inschrijving (voor hetzelfde IP-adres (internet protocol) en/of hetzelfde e-mailadres), ongeacht de betreffende proef- of testperiode. DEEZER biedt een maandelijks abonnement (of enige andere periode afhankelijk van hetgeen op de Site wordt aangeboden). Er kunnen al dan niet tijdelijk bepaalde proef- of testperiodes van de Premium-dienst op de Site worden aangeboden. Tenzij anders aangegeven, zijn deze proef- en testperiodes onderworpen aan onderhavige Voorwaarden en zijn deze beperkt tot één inschrijving (voor hetzelfde IP-adres (internet protocol) en/of hetzelfde e-mailadres), ongeacht de betreffende proef- of testperiode.
148 5.3 Verlenging 5.3 Verlenging
149 Behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt het abonnement op de Premium-dienst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de initiële periode. Behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt het abonnement op de Premium-dienst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de initiële periode.
150 In geval van stilzwijgende verlenging, is de prijs voor het betreffende abonnement van toepassing op de Abonnee. In geval van stilzwijgende verlenging, is de prijs voor het betreffende abonnement van toepassing op de Abonnee.
151 Tenzij anders aangegeven op de Site en behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt elke proef- of testaanbieding automatisch omgezet in een maandelijks abonnement, tegen de prijs die in de aanbieding wordt vermeld, of tegen de prijs die van toepassing is op het maandelijkse abonnement op de Premium-dienst. Tenzij anders aangegeven op de Site en behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt elke proef- of testaanbieding automatisch omgezet in een maandelijks abonnement, tegen de prijs die in de aanbieding wordt vermeld, of tegen de prijs die van toepassing is op het maandelijkse abonnement op de Premium-dienst.
152 5.4 Beeïndiging 5.4 Beeïndiging
153 Als het abonnement direct werd gemaakt vanaf Deezer.com: Om een abonnement op te heffen moet de abonnee naar zijn/haar account gaan. Bij de sectie "Beëindig mijn Inschrijving". Opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode, indien minstens 48 (achtenveertig) uur van tevoren aangegeven. Voor een proefabonnement of Free abonnement, vindt beëindiging plaats op de datum en het uur van de beëindiging, zoals aangegeven op de rekening van de Abonnee, tenzij op de website anders is aangegeven. Als het abonnement direct werd gemaakt vanaf Deezer.com: Om een abonnement op te heffen moet de abonnee naar zijn/haar account gaan. Bij de sectie "Beëindig mijn Inschrijving". Opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode, indien minstens 48 (achtenveertig) uur van tevoren aangegeven. Voor een proefabonnement of Free abonnement, vindt beëindiging plaats op de datum en het uur van de beëindiging, zoals aangegeven op de rekening van de Abonnee, tenzij op de website anders is aangegeven.
154 Als het abonnement is aangemaakt via een partner site (bijvoorbeeld op iTunes) dan moet de abonnee eerst de voorwaarden zoals te vinden op de "Mijn account" sectie op de site. Volg daarna de instructies om je abonnement op te heffen. Abonnee moet er rekening mee houden dat de voorwaarden (hoe op te zeggen, binnen welke termijn, etc) kunnen verschillen van platform tot platform. Als het abonnement is aangemaakt via een partner site (bijvoorbeeld op iTunes) dan moet de abonnee eerst de voorwaarden zoals te vinden op de "Mijn account" sectie op de site. Volg daarna de instructies om je abonnement op te heffen. Abonnee moet er rekening mee houden dat de voorwaarden (hoe op te zeggen, binnen welke termijn, etc) kunnen verschillen van platform tot platform.
155 5.5 Upgrade naar Premium+-dienst 5.5 Upgrade naar Premium+-dienst
156 In het geval de Abonnee van de Premium-dienst overstapt naar de Premium+-dienst, treedt de update onmiddellijk in werking zodra deze is goedgekeurd door DEEZER. DEEZER zal dus de Abonnee onmiddellijk kosten aanrekenen voor het nieuwe, geactiveerde Premium+ abonnement, ongeacht of de abonnementsperiode voor de Premium-dienst al dan niet geëindigd is, dat wil zeggen dat indien de Abonnee tijdens de Premium-dienst periode upgrade naar de Premium+-dienst, DEEZER de Abonnee voor beide diensten kosten aanrekent. In het geval de Abonnee van de Premium-dienst overstapt naar de Premium+-dienst, treedt de update onmiddellijk in werking zodra deze is goedgekeurd door DEEZER. DEEZER zal dus de Abonnee onmiddellijk kosten aanrekenen voor het nieuwe, geactiveerde Premium+ abonnement, ongeacht of de abonnementsperiode voor de Premium-dienst al dan niet geëindigd is, dat wil zeggen dat indien de Abonnee tijdens de Premium-dienst periode upgrade naar de Premium+-dienst, DEEZER de Abonnee voor beide diensten kosten aanrekent.
157 Er vindt geen terugbetaling plaats voor de prijs die is betaald voor het Premium-abonnement vanwege de upgrade. Er vindt geen terugbetaling plaats voor de prijs die is betaald voor het Premium-abonnement vanwege de upgrade.
158 Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor de dienst Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor de dienst
159 De Abonnee verklaart dat hij in staat is onderhavige Voorwaarden te accepteren, dat wil zeggen dat hij de wettige minimumleeftijd heeft bereikt en dat hij niet onder juridische beschermingsmaatregelen valt (zoals juridische voogdij) of, indien de Abonnee minderjarig is, dat hij ouderlijke toestemming heeft voor inschrijving. De Abonnee verklaart dat hij in staat is onderhavige Voorwaarden te accepteren, dat wil zeggen dat hij de wettige minimumleeftijd heeft bereikt en dat hij niet onder juridische beschermingsmaatregelen valt (zoals juridische voogdij) of, indien de Abonnee minderjarig is, dat hij ouderlijke toestemming heeft voor inschrijving.
160 Artikel 7 – Aanmaken van een account Artikel 7 – Aanmaken van een account
161 Voor inschrijving op de Premium-dienst moet elke gebruiker; Voor inschrijving op de Premium-dienst moet elke gebruiker;
162 - een account aanmaken op de Site, of indien de gebruiker al geregistreerd is, inloggen op de Site; - een account aanmaken op de Site, of indien de gebruiker al geregistreerd is, inloggen op de Site;
163 - de vereiste informatie verstrekken op het inschrijvingsformulier; - de vereiste informatie verstrekken op het inschrijvingsformulier;
164 - instemmen met de Voorwaarden; - instemmen met de Voorwaarden;
165 - de prijs van inschrijving betalen via een van de aangeboden betalingssystemen; - de prijs van inschrijving betalen via een van de aangeboden betalingssystemen;
166 - zijn registratie bevestigen. - zijn registratie bevestigen.
167 Zodra de registratie is bevestigd, stuurt DEEZER de Abonnee (op het adres dat bij inschrijving op de Site is verstrekt) een bevestigingse-mail. Zodra de registratie is bevestigd, stuurt DEEZER de Abonnee (op het adres dat bij inschrijving op de Site is verstrekt) een bevestigingse-mail.
168 Conform de andere bepalingen van de Voorwaarden treedt de inschrijving op de Premium-dienst pas in werking op het moment dat DEEZER een e-mailbevestiging stuurt zoals hierboven beschreven. DEEZER raadt de Abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of printen. Conform de andere bepalingen van de Voorwaarden treedt de inschrijving op de Premium-dienst pas in werking op het moment dat DEEZER een e-mailbevestiging stuurt zoals hierboven beschreven. DEEZER raadt de Abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of printen.
169 De Abonnee kan het wachtwoord dat op het account is gegeven aanpassen door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken. De Abonnee kan het wachtwoord dat op het account is gegeven aanpassen door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken.
170 De Abonnee verklaart dat hij waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en eerlijke informatie over zichzelf heeft verstrekt. De Abonnee verklaart dat hij waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en eerlijke informatie over zichzelf heeft verstrekt.
171 De Abonnee stemt ermee in DEEZER direct te informeren over elke wijziging in de informatie die op het moment van inschrijving voor de Premium-dienst is verstrekt, en met name over wijzigingen in zijn e-mailadres of bankgegevens. De Abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account op de Site, door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken. De Abonnee stemt ermee in DEEZER direct te informeren over elke wijziging in de informatie die op het moment van inschrijving voor de Premium-dienst is verstrekt, en met name over wijzigingen in zijn e-mailadres of bankgegevens. De Abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account op de Site, door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken.
172 De Abonnee moet DEEZER onmiddellijk informeren over verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn inloggegevens en zijn wachtwoord. Het wachtwoord en de inloggegevens zijn persoonlijk en de Abonnee stemt ermee in deze niet te communiceren. De Abonnee is dus volledig persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan. De Abonnee moet DEEZER onmiddellijk informeren over verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn inloggegevens en zijn wachtwoord. Het wachtwoord en de inloggegevens zijn persoonlijk en de Abonnee stemt ermee in deze niet te communiceren. De Abonnee is dus volledig persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
173 De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, tot het moment van deactivering daarvan, en de Abonnee stemt er derhalve mee in dat DEEZER en al zijn partners, mede-verdragsluitende partijen of rechthebbenden hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij de Abonnee aan kan tonen dat het gebruik van zijn identificatiegegevens en/of account voortvloeit uit fraude van een derde. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, tot het moment van deactivering daarvan, en de Abonnee stemt er derhalve mee in dat DEEZER en al zijn partners, mede-verdragsluitende partijen of rechthebbenden hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij de Abonnee aan kan tonen dat het gebruik van zijn identificatiegegevens en/of account voortvloeit uit fraude van een derde.
174 Artikel 8 – Prijs Artikel 8 – Prijs
175 De Abonnementsprijs is de prijs die is aangegeven op de Site in de valuta van het land waarin de Abonnee woont en is inclusief alle belastingen. De Abonnementsprijs is de prijs die is aangegeven op de Site in de valuta van het land waarin de Abonnee woont en is inclusief alle belastingen.
176 DEEZER heeft het recht de prijs van alle abonnementsaanbiedingen te wijzigen. DEEZER informeert elke Abonnee via een e-mail op het adres dat door de Abonnee bij registratie voor de dienst is verstrekt (of dat later is gewijzigd op zijn account), minstens 15 (vijftien) dagen voor inwerkingtreding over prijsverhogingen. In een dergelijk geval kan de Abonnee die de verhoging niet wil accepteren zijn abonnement via zijn account op de Site opzeggen; zoals vermeld in artikel 5, en treedt deze opzegging in werking vanaf vervaldatum van het abonnement van de volgende maand. Indien het abonnement niet wordt opgezegd, is de nieuwe prijs van toepassing op de Abonnee. DEEZER heeft het recht de prijs van alle abonnementsaanbiedingen te wijzigen. DEEZER informeert elke Abonnee via een e-mail op het adres dat door de Abonnee bij registratie voor de dienst is verstrekt (of dat later is gewijzigd op zijn account), minstens 15 (vijftien) dagen voor inwerkingtreding over prijsverhogingen. In een dergelijk geval kan de Abonnee die de verhoging niet wil accepteren zijn abonnement via zijn account op de Site opzeggen; zoals vermeld in artikel 5, en treedt deze opzegging in werking vanaf vervaldatum van het abonnement van de volgende maand. Indien het abonnement niet wordt opgezegd, is de nieuwe prijs van toepassing op de Abonnee.
177 Elke BTW-verhoging wordt automatisch en onmiddellijk verrekend in de prijs van de Premium-dienst. Ditzelfde is het geval indien een nieuwe belasting wordt ingevoerd die gebaseerd is op de prijs van de Premium-dienst en die op DEEZER van toepassing is. De opzeggingsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van wijziging van de prijs van de Premium-dienst, zoals hierboven vermeld, zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing in geval van wijzigingen die voortvloeien uit de verhoging of het invoeren van nieuwe belastingen. Elke BTW-verhoging wordt automatisch en onmiddellijk verrekend in de prijs van de Premium-dienst. Ditzelfde is het geval indien een nieuwe belasting wordt ingevoerd die gebaseerd is op de prijs van de Premium-dienst en die op DEEZER van toepassing is. De opzeggingsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van wijziging van de prijs van de Premium-dienst, zoals hierboven vermeld, zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing in geval van wijzigingen die voortvloeien uit de verhoging of het invoeren van nieuwe belastingen.
178 Wij herinneren eraan dat de verbindings- en de communicatiekosten (internet) in verband met het gebruik van de Premium-dienst niet voor rekening van DEEZER zijn en volledig ten laste van de Abonnee komen. Wij herinneren eraan dat de verbindings- en de communicatiekosten (internet) in verband met het gebruik van de Premium-dienst niet voor rekening van DEEZER zijn en volledig ten laste van de Abonnee komen.
179 Artikel 9 – Betaling van de prijs Artikel 9 – Betaling van de prijs
180 Er worden op de Site verschillende betalingsmethoden aan geboden (visa of mastercard, PayPal). Er worden verschillende betaalmethodes aangeboden op de site (kredietkaarten, prepaid kaarten, PayPal en/of andere betaalmethodes).
181 Wij benadrukken het feit dat indien een Abonnee zijn bankgegevens aan DEEZER verstrekt, DEEZER deze niet bewaart.De abonnementsprijs moet maandelijks betaald worden, ongeacht de duur waarvoor de Abonnee heeft gekozen. De betaling geschiedt aan het begin van elke maand, bij registratie en vervolgens elke maand, door middel van afschrijving, tot het moment van beëindiging van het abonnement door de Abonnee of door DEEZER. Wij benadrukken het feit dat indien een Abonnee zijn bankgegevens aan DEEZER verstrekt, DEEZER deze niet bewaart.Afhankelijk van de duur van het door de Abonnee gekozen abonnement, moet de Abonnementsprijs maandelijks of jaarlijks worden betaald. De betaling gebeurt aan het begin van elke maand of elk jaar, op het moment van inschrijving en vervolgens elke maand of elk jaar, tot de beëindiging van zijn abonnement, ongeacht of de beëindiging gebeurt door de abonnee of door DEEZER.
182 Om de beveiliging van de transacties te optimaliseren, heeft DEEZER gekozen voor betalingsystemen van de bedrijven PayPal en Ogone. De garanties die DEEZER verstrekt qua transactiebeveiliging zijn identiek aan de garanties die DEEZER geniet van de uitgevers van de genoemde betalingssystemen. Om de veiligheid van de transacties te optimaliseren, heeft DEEZER gekozen voor de betalingssystemen van diverse bedrijven waarmee het overeenkomsten heeft afgesloten. De door DEEZER gegeven garanties op vlak van transactieveiligheid zijn dezelfde als de garanties die DEEZER kreeg van de uitgevers van deze betalingssystemen.
183 Tenzij de Abonnee andere elementen verstrekt, worden de geautomatiseerde bestanden die in de computersystemen van DEEZER en zijn partners worden bewaard onder geschikte beveiligingsomstandigheden, beschouwd als bewijs van berichten, orders, bevestigingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de Abonnee en DEEZER. Deze informatie is rechtsgeldig tussen de Abonnee en DEEZER, tenzij de Abonnee ander schriftelijk bewijs kan aanvoeren. Tenzij de Abonnee andere elementen verstrekt, worden de geautomatiseerde bestanden die in de computersystemen van DEEZER en zijn partners worden bewaard onder geschikte beveiligingsomstandigheden, beschouwd als bewijs van berichten, orders, bevestigingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de Abonnee en DEEZER. Deze informatie is rechtsgeldig tussen de Abonnee en DEEZER, tenzij de Abonnee ander schriftelijk bewijs kan aanvoeren.
184 Artikel 10 – Gebied Artikel 10 – Gebied
185 Het abonnement op de dienst is voorbehouden aan een natuurlijk persoon die woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land. Het abonnement op de dienst is voorbehouden aan een natuurlijk persoon die woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land.
186 Artikel 11 – Disclaimer van garanties Artikel 11 – Disclaimer van garanties
187 De Abonnee verklaard geïnformeerd te zijn over de grenzen en beperkingen van het internetnetwerk. De Abonnee verklaard geïnformeerd te zijn over de grenzen en beperkingen van het internetnetwerk.
188 Derhalve wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af voor het niet functioneren van de toegang tot de Premium-dienst, de openings- en raadpleegsnelheid van pagina's van de Site, de beluistersnelheid van de songs, de tijdelijke of definitieve niet-toegankelijkheid van de Premium-dienst en het frauduleuze gebruik door een derde van de informatie die op de Site wordt verstrekt. Derhalve wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af voor het niet functioneren van de toegang tot de Premium-dienst, de openings- en raadpleegsnelheid van pagina's van de Site, de beluistersnelheid van de songs, de tijdelijke of definitieve niet-toegankelijkheid van de Premium-dienst en het frauduleuze gebruik door een derde van de informatie die op de Site wordt verstrekt.
189 Het is daarom de taak van de Abonnee zijn persoonlijke gegevens en informatie of andere apparatuur te beschermen, met name tegen enige vorm van indringing en/of besmetting met virussen, waarvoor DEEZER in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig niet-functioneren van, of schade veroorzaakt door de apparatuur van de Abonnee. Het is daarom de taak van de Abonnee zijn persoonlijke gegevens en informatie of andere apparatuur te beschermen, met name tegen enige vorm van indringing en/of besmetting met virussen, waarvoor DEEZER in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig niet-functioneren van, of schade veroorzaakt door de apparatuur van de Abonnee.
190 Meer in het algemeen wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af indien een inbreuk op zijn verplichtingen voortvloeit uit overmacht, natuur- of andere rampen of oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief en zonder beperkingen het niet functioneren van internet, computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur, andere apparatuur, elektriciteitstoevoer, stakingen, arbeidsgeschillen, oproeren, opstanden, burgerlijke onrust, tekort aan arbeidskrachten of materiaal, brand, overstroming, storm, ontploffing, oorlog, overheidshandelen, bevelen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven, niet-uitvoering door derden of verlies van of fluctuaties van verwarming, licht of airconditioning en meer in het algemeen enig niet te stoppen en onvoorzien voorval dat de correcte uitvoering van orders verhindert. Meer in het algemeen wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af indien een inbreuk op zijn verplichtingen voortvloeit uit overmacht, natuur- of andere rampen of oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief en zonder beperkingen het niet functioneren van internet, computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur, andere apparatuur, elektriciteitstoevoer, stakingen, arbeidsgeschillen, oproeren, opstanden, burgerlijke onrust, tekort aan arbeidskrachten of materiaal, brand, overstroming, storm, ontploffing, oorlog, overheidshandelen, bevelen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven, niet-uitvoering door derden of verlies van of fluctuaties van verwarming, licht of airconditioning en meer in het algemeen enig niet te stoppen en onvoorzien voorval dat de correcte uitvoering van orders verhindert.
191 DEEZER wijst alle aansprakelijkheid af in geval de Premium-dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde apparatuur en/of functies van de apparatuur van de Abonnee. DEEZER wijst alle aansprakelijkheid af in geval de Premium-dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde apparatuur en/of functies van de apparatuur van de Abonnee.
192 Ten slotte is de Abonnee volledig aansprakelijk voor zijn gebruik van de Dienst en kan hij DEEZER niet aansprakelijk stellen voor claims en/of rechtszaken die tegen hem worden ingediend of aangespannen. De Abonnee handelt alle claims, klachten of bezwaren, en meer in het algemeen elke rechtszaak af die tegen DEEZER wordt ingediend of aangespannen door een derde in verband met zijn gebruik van de Dienst. Ten slotte is de Abonnee volledig aansprakelijk voor zijn gebruik van de Dienst en kan hij DEEZER niet aansprakelijk stellen voor claims en/of rechtszaken die tegen hem worden ingediend of aangespannen. De Abonnee handelt alle claims, klachten of bezwaren, en meer in het algemeen elke rechtszaak af die tegen DEEZER wordt ingediend of aangespannen door een derde in verband met zijn gebruik van de Dienst.
193 Artikel 12 – Privacybeleid Artikel 12 – Privacybeleid
194 DEEZER respecteert de toepasselijk Deze rubriek handelt over het engagement van DEEZER met betrekking tot de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de Abonnee, verzameld en verwerkt tijdens het gebruik door de Abonnee van de Website en diensten van DEEZER overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Gebruiksvoorwaarden (de “Gegevens").
195 e wetgeving betreffende de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens. DEEZER stelt alles in het werk om te voldoen aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
196 De verzamelde informatie en gegevens van de Abonnee worden verwerkt en moeten verplicht w Deze verwerkingshandelingen werden aangegeven bij de Franse nationale organisatie voor de bescherming van gegevens (CNIL).
197 12.1 Verzamelde gegevens
198 orden verstrekt voor het beheer van zijn abonnement. De gegevens kunnen voor dit doel worden overgedragen aan bedrijven die zijn belast met het beheer, de uitvoering en de verwerking van betalingsoperaties. Deze informatie De verzamelde en verder door ons verwerkte Gegevens zijn de gegevens die de Abonnee ons vrijwillig bezorgde via het registratieformulier op de Website (het “Registratieformulier”) of op de pagina “Mijn Informatie” van zijn/haar account en betreft minstens de gebruikersnaam, de leeftijd, het geslacht en een geldig e-mailadres.
199 Wanneer de Abonnee de Website en de diensten van DEEZER gebruikt, worden bepaalde Gegevens automatisch verzameld, meer bepaald technische gegevens (zoals het IP-adres van zijn/haar computer of mobiele toestel) en informatie over zijn/haar gebruik van de pagina’s van de Websites en de functies van de diensten van DEEZER, met uitsluiting van andere.
200 12.2 Doel van de gegevensverwerking
201 en gegevens worden tevens om veiligheidsredenen bewaard, zodat voldaan kan worden aan de wetgeving waaraan DEEZER is onderworpen. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard door het hostingbedrijf van de Site, zoals vermeld in de wettelijke bepalingen die te vinden zijn op de Site, i De Gegevens die als verplicht zijn aangegeven in het Registratieformulier, zijn vereist om te kunnen genieten van de Website en de diensten van de functies van DEEZER (meer bepaald om toegang te krijgen tot de Website en de diensten van DEEZER).
202 n de voorwaarden die gericht zijn op het garanderen van de beveiliging. De niet-verplichte Gegevens verstrekt door de Abonnee of de gegevens automatisch verzameld door de Site stellen ons in staat om (i) het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Abonnee te personaliseren en te verbeteren en (ii) om statistieken te analyseren en te creëren met betrekking tot het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Abonnee.
203 Indien de Abonnee toestemming verleent, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties voor het opstellen van statistieken en eveneens om DEEZER de mogelijkheid te bieden de aangeboden dienst Indien de Abonnee hiervoor zijn/haar toestemming heeft gegeven, kunnen de verzamelde Gegevens ook gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties zodat DEEZER zijn diensten en de informatie die DEEZER naar de Abonnee stuurt, kan personaliseren en verbeteren.
204 en en de verstrekte informatie te verbeteren en te personaliseren. De Gegevens stellen DEEZER in staat om nieuwsbrieven te versturen naar het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account) of push-notificaties te sturen naar de mobiele apparaten van de
205 De Abonnee heeft het recht op toegang tot en het wijzigen van zijn informatie. Indien hij van deze rechten gebruik wil maken en over zijn g Abonnee. Indien de Abonnee geen nieuwsbrieven of pushberichten wenst te ontvangen, kan hij/zij hiervoor op elk moment uitschrijven via de link onder aan elke nieuwsbrief of door de Gegevens aan te passen in de rubriek “Mededelingen & Delen” in zijn/haar account ( klik hier om naar deze rubriek te gaan).
206 egevens geïnformeerd wil worden, kan de Abonnee via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ te k De Gegevens worden ook bijgehouden om veiligheidsredenen, om te voldoen aan de wettelijke en regulerende verplichtingen van DEEZER.
207 12.3 Ontvangers Gegevens
208 likken of door ons te schrijven. De Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke
209 Indien de Abonnee toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account ten behoeve van inschrijving voor de Premium-dienst), kan hij de newslett toestemming.
210 De Abonnee wordt hierbij echter meegedeeld dat de Gegevens vrijgegeven kunnen worden in navolging van een wet, een regelgeving, of een beslissing door een regelgevende of bevoegde wettelijke overheid of, indien noodzakelijk geacht, om de rechten en belangen van DEEZER te vrijwaren.
211 er van DEEZER ontvangen op het e-mailadres dat hij heeft verstrekt, dat eventueel later door hem is aangepast. Indien hij deze newsletter niet w Indien de Abonnee ermee heeft ingestemd, kan hij/zij aanbiedingen van partners van DEEZER ontvangen op het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account).
212 enst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door op de link onderaan elke newsletter te klikk Voor het beheer van het abonnement van de Abonnee, kunnen de Gegevens worden gedeeld met bedrijven die instaan voor het beheer, de verwerking en de uitvoering van de betalingsprocedure.
213 en, of door zijn gegevens via zijn account op de Site te wijzigen door op de rubriek ‘Mijn persoonlijke gegevens wijzigen’ te klikken (klik hier om naar deze rubriek te gaan). Voor het beheer van de nieuwsbrieven of
214 Indien de Abonnee zijn toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account tijdens het inschrijven voor de Dienst), kan de Abonnee aanbiedingen ontvangen van partners van DEEZER op het door hem verstrekte e-mailadres dat eventueel later is aangepast, en kan zijn adres worden overgedragen aan commerciële partners.
215 D push-notificaties van de Abonnee, kunnen de Gegevens worden gedeeld met het bedrijf Appboy dat instaat voor het beheer, de verwerking en de verzending van DEEZER-nieuwsbrieven of push-notificaties.
216 12.4 Overdracht van uw Gegevens
217 Als deel van de verwerking van de Gegevens mogen ze door DEEZER overgedragen worden aan servers die zich in verschillende landen bevinden.
218 De Abonnee wordt hierbij geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie.
219 Bovendien wordt de Abonnee geïnformeerd dat als onderdeel van zijn/haar gebruik van de Applicaties, de Gegevens die hij/zij bereid is te delen met de partners van DEEZER kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie. De Abonnee wordt hierbij geïnformeerd dat het privacybeleid van onze partners, beschikbaar in de Applicaties, van toepassing is op de verwerking van zijn/haar Gegevens door dergelijke partners.
220 e Abonnee wordt geïnformeerd dat zijn gegevens openbaar gemaakt kunnen worden, op grond van de wetgeving en een besluit van een gerechtelijke autoriteit of overheid. Tot slot wordt de Abonnee geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land d
221 Artikel 13 – ‘Cookies’
222 DEEZER moet een cookie op de computer van de Abonnee te installeren. Via een cookie kan deze niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Een cookie registreert informatie in verband met de navigatie van zijn computer op de Site (de pagina's die bezocht at niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie om de nieuwsbrieven of push-notificaties van DEEZER te kunnen ontvangen.
223 12.5 Gegevensbeveiliging
224 DEEZER hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om de risico's op verlies, fouten of verkeerd gebruik van deze Gegevens te beperken.
225 12.6 Gegevensopslag
226 De Gegevens worden opgeslagen bij het hostingbedrijf van de Website dat vermeld staat in de Wettelijke Bepalingen en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.
227 worden, gegevens over en het tijdstip van het bezoek, enz.) die DEEZER kan lezen bij zijn volgende bezoek. Cookies maken het DEEZER mogelijk de navigatie op de Site te vergemakkelijken en te voorkomen dat de Abonnee bij elk bezoek opnieuw informatie moet verstrekken Hierna worden de Gegevens enkel bewaard voor statistische doeleinden en worden ze niet gebruikt, op welke wijze dan ook.
228 12.7 Uw rechten
229 De Abonnee heeft het recht op toegang tot en correctie van zijn/haar Gegevens door contact met ons op te nemen via de rubriek "Contact" of een brief te sturen naar het volgende adres: Deezer SA , 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
230 die hij al eerder heeft gegeven. Wij wijzen erop dat de door DEEZER geïnstalleerde cookies minder dan 6 (zes) m De Abonnee kan alle informatie over de verzameling en het gebruik van zijn/haar Gegevens vinden in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.
231 aanden worden bewaard. Het Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden
232 DEEZER informeert de Abonnee dat hij met zijn browserinstellingen de aanwezigheid van cookies op kan sporen en de registratie ervan kan weigeren. Deze procedure is gespecificeerd in de rubriek ‘Persoonlijke gegevens’ op de Site en door akkoord te gaan met die Voorwaarden, aanvaardt de Abonnee dat DEEZER de Gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van DEEZER.
233 Artikel 13 – Cookies
234 DEEZER en diens partners mogen cookies plaatsen op de computer van de Abonnee.
235 . De Abonnee ontvangt alle informatie over (i) het gebruik van dergelijke cookies door DEEZER en diens partners en (ii) de geldende procedure om de plaatsing van dergelijke cookies te voorkomen, in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.
236 Artikel 14 – Intellectueel eigendom Artikel 14 – Intellectueel eigendom
237 De algemene structuur van de Site, de Diensten en alle bestanddelen daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, de logo's, domeinnamen, songs of video's en de bijbehorende elementen zoals foto's, afbeeldingen, teksten en de biografieën van auteurs, artiesten en/of wettelijke rechthebbenden van de songs of video's, maar ook de afbeeldingen op de verpakking) zijn exclusief eigendom van DEEZER en/of haar licentiegevers (in het bijzonder de producers van opnames en video's, de platenlabels, auteursverenigingen). De algemene structuur van de Site, de Diensten en alle bestanddelen daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, de logo's, domeinnamen, songs of video's en de bijbehorende elementen zoals foto's, afbeeldingen, teksten en de biografieën van auteurs, artiesten en/of wettelijke rechthebbenden van de songs of video's, maar ook de afbeeldingen op de verpakking) zijn exclusief eigendom van DEEZER en/of haar licentiegevers (in het bijzonder de producers van opnames en video's, de platenlabels, auteursverenigingen).
238 Deze elementen zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom en meer in het bijzonder door auteursrechten. U kunt deze elementen alleen gebruiken voor het gebruik van de Premium-dienst en in overeenstemming met de Voorwaarden. Deze elementen zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom en meer in het bijzonder door auteursrechten. U kunt deze elementen alleen gebruiken voor het gebruik van de Premium-dienst en in overeenstemming met de Voorwaarden.
239 Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site, de Premium-dienst en/of bestanddelen daarvan (zoals hierboven beschreven) via ongeacht welk medium, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEEZER is daarom verboden en wordt beschouwd als wettelijk strafbare vervalsing. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site, de Premium-dienst en/of bestanddelen daarvan (zoals hierboven beschreven) via ongeacht welk medium, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEEZER is daarom verboden en wordt beschouwd als wettelijk strafbare vervalsing.
240 Een hyperlink naar de Site en het gebruik van ‘framing’-technieken (programmeertechniek waarmee het browservenster in verschillende afzonderlijke vensters kan worden opgedeeld om de inhoud van een externe website weer te geven) of ‘in-line linking’-technieken (programmeertechniek met als doel om een element van een andere website te laten verdwijnen in een webpagina, waardoor opslagruimte wordt bespaard op de harde schijf waar de Site is ondergebracht en waardoor het mogelijk is de oorspronkelijke inhoud waarvan het element deel uitmaakt te verbergen voor een niet-geïnformeerde gebruiker) is uitdrukkelijk verboden. Een hyperlink naar de Site en het gebruik van ‘framing’-technieken (programmeertechniek waarmee het browservenster in verschillende afzonderlijke vensters kan worden opgedeeld om de inhoud van een externe website weer te geven) of ‘in-line linking’-technieken (programmeertechniek met als doel om een element van een andere website te laten verdwijnen in een webpagina, waardoor opslagruimte wordt bespaard op de harde schijf waar de Site is ondergebracht en waardoor het mogelijk is de oorspronkelijke inhoud waarvan het element deel uitmaakt te verbergen voor een niet-geïnformeerde gebruiker) is uitdrukkelijk verboden.
241 De songs op de Premium-dienst zijn numerieke bestanden die beschermd zijn door nationale en internationale auteursrechten en naburige rechten. Daarom is, tevens in overeenstemming met de Intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend het beluisteren in huislijke kring toegestaan. Elk gebruik voor een niet-privédoel kan voor de Abonnee leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. Elk ander gebruik van de numerieke bestanden is strikt verboden, en meer in het bijzonder het downloaden of poging tot downloaden, het tijdelijk of permanent overdragen of poging tot tijdelijke of permanente overdracht op de harde schijf van een computer of enig ander apparaat (met name muziek players), en het branden of poging tot branden van een cd of een ander medium zijn strikt verboden. Het doorverkopen, ruilen of uitlenen van deze bestanden is strikt verboden. De songs op de Premium-dienst zijn numerieke bestanden die beschermd zijn door nationale en internationale auteursrechten en naburige rechten. Daarom is, tevens in overeenstemming met de Intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend het beluisteren in huislijke kring toegestaan. Elk gebruik voor een niet-privédoel kan voor de Abonnee leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. Elk ander gebruik van de numerieke bestanden is strikt verboden, en meer in het bijzonder het downloaden of poging tot downloaden, het tijdelijk of permanent overdragen of poging tot tijdelijke of permanente overdracht op de harde schijf van een computer of enig ander apparaat (met name muziek players), en het branden of poging tot branden van een cd of een ander medium zijn strikt verboden. Het doorverkopen, ruilen of uitlenen van deze bestanden is strikt verboden.
242 De Abonnee erkent dat de op de Site aan hem verstrekte Opnames zijn beschermd via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben te voorkomen of te beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie. De Abonnee erkent dat de op de Site aan hem verstrekte Opnames zijn beschermd via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben te voorkomen of te beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie.
243 De Abonnee stemt ermee in op geen enkele manier deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen om opnames te downloaden die op de Site uitsluitend worden aangeboden voor het beluisteren ervan, of in het algemeen de opnames in strijd met de Voorwaarden te gebruiken. De Abonnee stemt ermee in op geen enkele manier deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen om opnames te downloaden die op de Site uitsluitend worden aangeboden voor het beluisteren ervan, of in het algemeen de opnames in strijd met de Voorwaarden te gebruiken.
244 Elk artificieel gebruik van een Deezer-account (bijvoorbeeld om het aantal keer dat een bepaald nummer wordt afgespeeld artificieel of abnormaal te verhogen) via geautomatiseerde processen zoals robots en scripts of via elke andere manier, is ten strengste verboden. Elk artificieel gebruik van een Deezer-account (bijvoorbeeld om het aantal keer dat een bepaald nummer wordt afgespeeld artificieel of abnormaal te verhogen) via geautomatiseerde processen zoals robots en scripts of via elke andere manier, is ten strengste verboden.
245 Artikel 15 – Opschorting en/of beëindiging op initiatief van DEEZER of de Abonnee Artikel 15 – Opschorting en/of beëindiging op initiatief van DEEZER of de Abonnee
246 Zonder afbreuk te doen aan het recht van DEEZER op het eisen van schadevergoeding, heeft DEEZER het recht de toegang van een Abonnee tot de dienst op te schorten en/of van rechtswege, zonder kennisgeving of vergoeding het abonnement op de Dienst te beëindigen in het geval: Zonder afbreuk te doen aan het recht van DEEZER op het eisen van schadevergoeding, heeft DEEZER het recht de toegang van een Abonnee tot de dienst op te schorten en/of van rechtswege, zonder kennisgeving of vergoeding het abonnement op de Dienst te beëindigen in het geval:
247 - de Abonnee niet aan de Voorwaarden voldoet, en met name: - de Abonnee niet aan de Voorwaarden voldoet, en met name:
248 de intellectuele eigendomsrechten van DEEZER of haar licentiegevers niet respecteert, de intellectuele eigendomsrechten van DEEZER of haar licentiegevers niet respecteert,
249 de technische beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld door DEEZER omzeilt of probeert te omzeilen, de technische beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld door DEEZER omzeilt of probeert te omzeilen,
250 gelijktijdig meerdere verbindingen gebruikt op hetzelfde account of hiertoe pogingen onderneemt, gelijktijdig meerdere verbindingen gebruikt op hetzelfde account of hiertoe pogingen onderneemt,
251 valse informatie verstrekt op het moment van inschrijving voor de Dienst. valse informatie verstrekt op het moment van inschrijving voor de Dienst.
252 - de Abonnee nalaat de volledige of gedeeltelijke abonnementsprijs voor de dienst te betalen, - de Abonnee nalaat de volledige of gedeeltelijke abonnementsprijs voor de dienst te betalen,
253 - de Abonnee activiteiten uitvoert die nadelig zijn voor de commerciële belangen van DEEZER. - de Abonnee activiteiten uitvoert die nadelig zijn voor de commerciële belangen van DEEZER.
254 De Abonnee kan zonder kennisgeving en vergoeding aan DEEZER zijn contract of abonnement beëindigen, indien DEEZER zijn materiële verplichtingen schendt zoals in de Voorwaarden beschreven, of indien hij een gerechtvaardigde reden heeft voor opzegging, zoals het feit dat zijn computer is gestolen of indien er een technische inconsistentie bestaat tussen de dienst en de uitrusting van de Abonnee. De Abonnee kan zonder kennisgeving en vergoeding aan DEEZER zijn contract of abonnement beëindigen, indien DEEZER zijn materiële verplichtingen schendt zoals in de Voorwaarden beschreven, of indien hij een gerechtvaardigde reden heeft voor opzegging, zoals het feit dat zijn computer is gestolen of indien er een technische inconsistentie bestaat tussen de dienst en de uitrusting van de Abonnee.
255 Artikel 16 – Wijzigingen van de Voorwaarden Artikel 16 – Wijzigingen van de Voorwaarden
256 DEEZER heeft het recht naar eigen goeddunken de Voorwaarden te wijzigen. BLOGMUSIK informeert de Abonnee minstens vijftien (15) dagen voor inwerkingtreding, via een e-mail op het adres dat de Abonnee via zijn account heeft verstrekt, over elke wijziging van de Voorwaarden. In het geval de Abonnee deze wijzigingen niet accepteert, staat het hem vrij zijn abonnement op te zeggen via zijn account op de Site zoals beschreven in artikel 5. De opzegging treedt in werking op de volgende maandelijkse vervaldatum van het abonnement. In het geval de Abonnee zijn abonnement niet opzegt, zijn de nieuwe Voorwaarden vanaf de volgende vervaldatum van het abonnement na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden op hem van toepassing. DEEZER heeft het recht naar eigen goeddunken de Voorwaarden te wijzigen. Deezer informeert de Abonnee minstens vijftien (15) dagen voor inwerkingtreding, via een e-mail op het adres dat de Abonnee via zijn account heeft verstrekt, over elke wijziging van de Voorwaarden. In het geval de Abonnee deze wijzigingen niet accepteert, staat het hem vrij zijn abonnement op te zeggen via zijn account op de Site zoals beschreven in artikel 5. De opzegging treedt in werking op de volgende maandelijkse vervaldatum van het abonnement. In het geval de Abonnee zijn abonnement niet opzegt, zijn de nieuwe Voorwaarden vanaf de volgende vervaldatum van het abonnement na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden op hem van toepassing.
257 Artikel 17 – Afdeling klantenservice Artikel 17 – Afdeling klantenservice
258 Met vragen of voor informatie betreffende de Dienst kunt u via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ te klikken of door ons te schrijven op het volgende adres:BLOGMUSIK Met vragen of voor informatie betreffende de Dienst kunt u via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ te klikken of door ons te schrijven op het volgende adres:Deezer
259 Service Clientèle
260 12 rue d'Athènes 75009 Paris 12 rue d'Athènes 75009 Paris
261 FRANKRIJK FRANKRIJK
262 Artikel 18 – Nietigheid van een bepaling Artikel 18 – Nietigheid van een bepaling
263 In geval een van de bepalingen van de Voorwaarden om enigerlei reden nietig of vernietigbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In geval een van de bepalingen van de Voorwaarden om enigerlei reden nietig of vernietigbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
264 Artikel 19 – Rechtsbevoegdheid en geschillen Artikel 19 – Rechtsbevoegdheid en geschillen
265 De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is. De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is.
266 In geval van een geschil zullen partijen tot een minnelijke schikking proberen te komen, voordat wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, moet elke vordering betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Voorwaarden worden ingediend voor de rechtbank in de plaats van vestiging van de gedaagde, zelfs indien er meerdere gedaagden zijn of in geval van vordering op een derdegarant. In geval van een geschil zullen partijen tot een minnelijke schikking proberen te komen, voordat wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, moet elke vordering betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Voorwaarden worden ingediend voor de rechtbank in de plaats van vestiging van de gedaagde, zelfs indien er meerdere gedaagden zijn of in geval van vordering op een derdegarant.
267 Gebruiks- en verkoopvoorwaarden Gebruiks- en verkoopvoorwaarden
268 Gebruiks- en verkoopvoorwaarden Gebruiks- en verkoopvoorwaarden
269 Artikel 1 – Algemeen Artikel 1 – Algemeen
270 De website DEEZER die te vinden is op http://www.deezer.com (hierna de Site’) is een publicatie die gecreëerd, ontwikkeld en beheerd wordt door BLOGMUSIK (hiernaDEEZER), een Franse onderneming geregistreerd onder nummer B 495 246 308, met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANKRIJK. De DEEZER-website, die kan worden gevonden op het adres http://www.deezer.com (hierna de "Site"), is een publicatie gemaakt, ontwikkeld en geëxploiteerd door Deezer SA (hierna: "DEEZER"), een Franse onderneming geregistreerd onder het nummer 511 716 573 , met hoofdkantoren gevestigd 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
271 De Site biedt bezoekers en leden gratis de mogelijkheid muziek te ontdekken via verschillende soorten diensten (smartradio) en functies (gemeenschap). De Site biedt bezoekers en leden gratis de mogelijkheid muziek te ontdekken via verschillende soorten diensten (smartradio) en functies (gemeenschap).
272 De Site biedt ook een muziek-op–verzoek-dienst en een onbeperkte mobiele service met een downloadfunctie via een betaald abonnement (hierna ‘De Dienst’). De Site biedt ook een muziek-op–verzoek-dienst en een onbeperkte mobiele service met een downloadfunctie via een betaald abonnement (hierna ‘De Dienst’).
273 Onderhavige Verkoopvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) beheren exclusief de Premium+-dienst die door DEEZER wordt verstrekt. Deze Voorwaarden hebben voorrang op andere voorwaarden, met name voorwaarden die gelden voor andere -gratis of betaalde - diensten die op de Site worden aangeboden. Onderhavige Verkoopvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) beheren exclusief de Premium+-dienst die door DEEZER wordt verstrekt. Deze Voorwaarden hebben voorrang op andere voorwaarden, met name voorwaarden die gelden voor andere -gratis of betaalde - diensten die op de Site worden aangeboden.
274 Het doel van onderhavige Voorwaarden is het definiëren van de contractuele en commerciële relatie tussen DEEZER enerzijds en de Abonnee op de Premium+-dienst (hierna de ‘Abonnee’) anderzijds. Het doel van onderhavige Voorwaarden is het definiëren van de contractuele en commerciële relatie tussen DEEZER enerzijds en de Abonnee op de Premium+-dienst (hierna de ‘Abonnee’) anderzijds.
275 De inschrijving voor en toegang tot de Premium+-dienst is strikt afhankelijk van de voorafgaande instemming met alle Voorwaarden, zonder beperkingen en zondervoorbehoud. De inschrijving voor en toegang tot de Premium+-dienst is strikt afhankelijk van de voorafgaande instemming met alle Voorwaarden, zonder beperkingen en zondervoorbehoud.
276 Artikel 2 – Premium+-dienst prestatie Artikel 2 – Premium+-dienst prestatie
277 De Premium+-dienst is een dienst die word aangeboden en beheerd door DEEZER, waarmee door instemming met onderhavige Voorwaarden vanaf een persoonlijke computer onbeperkt muziek geluisterd kan worden, in high quality audio en zonder reclame. De Premium+-dienst is een dienst die word aangeboden en beheerd door DEEZER, waarmee door instemming met onderhavige Voorwaarden vanaf een persoonlijke computer onbeperkt muziek geluisterd kan worden, in high quality audio en zonder reclame.
278 Vanaf de Site en na inschrijving, heeft de Abonnee toegang tot alle functies van de Premium+-dienst. Vanaf de Site en na inschrijving, heeft de Abonnee toegang tot alle functies van de Premium+-dienst.
279 De belangrijkste kenmerken van de Dienst zijn: De belangrijkste kenmerken van de Dienst zijn:
280 - Onbeperkte toegang om de songs van de Premium+-dienst muziekcatalogus en de afspeellijsten van de Site tijdelijk op drie toegestane apparaten (persoonlijke computer en mobiele telefoons) te laden en er off-line naar te luisteren; - Onbeperkte toegang om de songs van de Premium+-dienst muziekcatalogus en de afspeellijsten van de Site tijdelijk op drie toegestane apparaten (persoonlijke computer en mobiele telefoons) te laden en er off-line naar te luisteren;
281 - Geen reclame; - Geen reclame;
282 - Een hoge geluidskwaliteit. - Een hoge geluidskwaliteit.
283 De Premium+-dienst is voor de Abonnee toegankelijk tot het einde van zijn abonnement, afhankelijk van de duur daarvan (maand, jaar, enz). Zodra het abonnement is verstreken of wordt opgezegd, zijn de onbeperkte toegang, de downloadfunctie en het luisteren naar muziek niet meer toegestaan. De Premium+-dienst is voor de Abonnee toegankelijk tot het einde van zijn abonnement, afhankelijk van de duur daarvan (maand, jaar, enz). Zodra het abonnement is verstreken of wordt opgezegd, zijn de onbeperkte toegang, de downloadfunctie en het luisteren naar muziek niet meer toegestaan.
284 De Premium+-dienst is toegankelijk via een persoonlijke computer (PC of Mac) door in te loggen op de Site, of zonder internetverbinding, door op de knop ‘Off-line mode’ van de Site te klikken, en vanaf een mobiele telefoon via de Deezer Premium+-applicatie (hierna de ‘Applicatie’) die door de Abonnee moet worden gedownload. De Premium+-dienst is toegankelijk via een persoonlijke computer (PC of Mac) door in te loggen op de Site, of zonder internetverbinding, door op de knop ‘Off-line mode’ van de Site te klikken, en vanaf een mobiele telefoon via de Deezer Premium+-applicatie (hierna de ‘Applicatie’) die door de Abonnee moet worden gedownload.
285 De Abonnee moet de Google Chrome browser gebruiken om de off-line mode op zijn persoonlijke computer te kunnen gebruiken. De Abonnee moet de Google Chrome browser gebruiken om de off-line mode op zijn persoonlijke computer te kunnen gebruiken.
286 Door het gebruiken van de off-line mode heeft de Abonnee alleen toegang tot songs, albums en afspeellijsten die hij eerder tijdelijk heeft geladen via de Site of de Applicatie op zijn apparaat (persoonlijke computer en/of mobiele telefoon). Door het gebruiken van de off-line mode heeft de Abonnee alleen toegang tot songs, albums en afspeellijsten die hij eerder tijdelijk heeft geladen via de Site of de Applicatie op zijn apparaat (persoonlijke computer en/of mobiele telefoon).
287 Het tijdelijk laden van songs, albums en afspeellijsten is mogelijk via de knop off-line mode op de pagina's van de Site. De geladen muziek kan dan beluisterd worden zonder internetverbinding of 3G mobiele technologie, gedurende de volledige duur van het abonnement, maar kan echter niet worden overgedragen naar of gebrand worden op enig medium. Het tijdelijk laden van songs, albums en afspeellijsten is mogelijk via de knop off-line mode op de pagina's van de Site. De geladen muziek kan dan beluisterd worden zonder internetverbinding of 3G mobiele technologie, gedurende de volledige duur van het abonnement, maar kan echter niet worden overgedragen naar of gebrand worden op enig medium.
288 DEEZER informeert de Abonnee dat hij de weergave van reclame die eventueel is opgenomen in videoclips die verstrekt en gehost worden door derden en die eventueel op de Site zijn opgenomen, niet kan voorkomen (bijv : Dailymotion, enz.). DEEZER informeert de Abonnee dat hij de weergave van reclame die eventueel is opgenomen in videoclips die verstrekt en gehost worden door derden en die eventueel op de Site zijn opgenomen, niet kan voorkomen (bijv : Dailymotion, enz.).
289 Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium+-dienst+ Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium+-dienst+
290 Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk vanaf een persoonlijke computer door op de Site in te loggen, of via de knop ‘Off-line mode’. Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk vanaf een persoonlijke computer door op de Site in te loggen, of via de knop ‘Off-line mode’.
291 Voor toegang tot de Premium+-dienst vanaf een compatibele mobiele telefoon moet eerst de Applicatie worden gedownload en geïnstalleerd. Deze download wordt aangeboden bij de registratie voor de Premium+-dienst. Voor toegang tot de Premium+-dienst vanaf een compatibele mobiele telefoon moet eerst de Applicatie worden gedownload en geïnstalleerd. Deze download wordt aangeboden bij de registratie voor de Premium+-dienst.
292 Voor het gebruik van de Dienst is een snelle internetverbinding en een internetservice voor mobiele telefoons nodig. Deze verbindingen worden niet door DEEZER verstrekt, en de Abonnee moet eerst een abonnement nemen op een snelle internetverbinding en/of internet voor mobiele telefoons om van de Dienst gebruik te kunnen maken. Voor het gebruik van de Dienst is een snelle internetverbinding en een internetservice voor mobiele telefoons nodig. Deze verbindingen worden niet door DEEZER verstrekt, en de Abonnee moet eerst een abonnement nemen op een snelle internetverbinding en/of internet voor mobiele telefoons om van de Dienst gebruik te kunnen maken.
293 Wij raden een internetverbinding voor mobiele telefoons van de derde generatie (3G) aan. Wij raden een internetverbinding voor mobiele telefoons van de derde generatie (3G) aan.
294 De muziekcatalogus die beschikbaar is als onderdeel van de Dienst, is gekoppeld aan de geldende contracten met de rechthebbenden en kunnen derhalve veranderen. DEEZER kan de beschikbaarheid van een bepaalde song of een bepaald album of een artiest of groep in de Dienstcatalogus niet garanderen. Bovendien kan DEEZER niet garanderen dat een song, album, artiest of groep onbeperkt in de catalogus van de Dienst beschikbaar zal zijn. DEEZER kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen van delen van de aangeboden catalogusinhoud. De muziekcatalogus die beschikbaar is als onderdeel van de Dienst, is gekoppeld aan de geldende contracten met de rechthebbenden en kunnen derhalve veranderen. DEEZER kan de beschikbaarheid van een bepaalde song of een bepaald album of een artiest of groep in de Dienstcatalogus niet garanderen. Bovendien kan DEEZER niet garanderen dat een song, album, artiest of groep onbeperkt in de catalogus van de Dienst beschikbaar zal zijn. DEEZER kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen van delen van de aangeboden catalogusinhoud.
295 Als Abonnee kunt u de Dienst activeren op een persoonlijke computer (PC of MAC) en een compatibele mobiele telefoon die bij de Dienst is geregistreerd. De Dienst is per keer slechts via één verbinding toegankelijk (persoonlijke computer of compatibele geregistreerde telefoon). DEEZER beschikt over de technische middelen om te controleren of er op dezelfde account niet gelijktijdig meerdere verbindingen aanwezig zijn en kan derhalve pogingen tot meervoudige verbindingen opsporen. Als Abonnee kunt u de Dienst activeren op een persoonlijke computer (PC of MAC) en een compatibele mobiele telefoon die bij de Dienst is geregistreerd. De Dienst is per keer slechts via één verbinding toegankelijk (persoonlijke computer of compatibele geregistreerde telefoon). DEEZER beschikt over de technische middelen om te controleren of er op dezelfde account niet gelijktijdig meerdere verbindingen aanwezig zijn en kan derhalve pogingen tot meervoudige verbindingen opsporen.
296 Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van de Dienst Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van de Dienst
297 De Dienst is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar binnen de grenzen van de Voorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hieronder. De Dienst is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar binnen de grenzen van de Voorwaarden en de bepalingen van artikel 11 hieronder.
298 DEEZER heeft echter het recht wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst als dit nodig is voor technische ontwikkelingen. DEEZER belooft dat er geen prijswijzigingen of -verhogingen, kwaliteitswijzigingen of belangrijke wijzigingen van de functies van de Dienst zullen plaatsvinden. DEEZER heeft echter het recht wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst als dit nodig is voor technische ontwikkelingen. DEEZER belooft dat er geen prijswijzigingen of -verhogingen, kwaliteitswijzigingen of belangrijke wijzigingen van de functies van de Dienst zullen plaatsvinden.
299 Bovendien heeft DEEZER het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, tijdelijk de toegang tot de Dienst te verwijderen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud vanwege technische ontwikkeling of de continuïteit van de Dienst. De Abonnee erkent dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld en ziet af van het recht op vergoeding en/of het aanspannen van een proces tegen DEEZER in een dergelijk geval. De tijdelijke onderbreking van de Dienst zal indien mogelijk minstens vierentwintig (24) uur vooraf op de Site worden vermeld, tenzij het om dringende werkzaamheden gaat. DEEZER heeft tevens het recht om zonder vergoeding, de Dienst definitief op te heffen. Een definitieve opheffing van de Dienst wordt minstens een (1) maand vooraf op de Site vermeld, de Abonnee is vanaf de datum van opheffing van de Dienst geen betaling meer verschuldigd. Bovendien heeft DEEZER het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, tijdelijk de toegang tot de Dienst te verwijderen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud vanwege technische ontwikkeling of de continuïteit van de Dienst. De Abonnee erkent dat DEEZER niet aansprakelijk kan worden gesteld en ziet af van het recht op vergoeding en/of het aanspannen van een proces tegen DEEZER in een dergelijk geval. De tijdelijke onderbreking van de Dienst zal indien mogelijk minstens vierentwintig (24) uur vooraf op de Site worden vermeld, tenzij het om dringende werkzaamheden gaat. DEEZER heeft tevens het recht om zonder vergoeding, de Dienst definitief op te heffen. Een definitieve opheffing van de Dienst wordt minstens een (1) maand vooraf op de Site vermeld, de Abonnee is vanaf de datum van opheffing van de Dienst geen betaling meer verschuldigd.
300 Artikel 5 – Geen recht van herroeping – duur – verlenging – opzegging – downgrade naar de Premium-dienst. Artikel 5 – Geen recht van herroeping – duur – verlenging – opzegging – downgrade naar de Premium-dienst.
301 5.1 Geen recht tot herroeping 5.1 Geen recht tot herroeping
302 De Abonnee erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het verstrekken van de Premium-dienst begint op het moment van bevestiging van de inschrijving. Dientengevolge worden na deze bevestiging geen verzoeken om herroeping, annulering of terugbetaling geaccepteerd. De Abonnee erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het verstrekken van de Premium-dienst begint op het moment van bevestiging van de inschrijving. Dientengevolge worden na deze bevestiging geen verzoeken om herroeping, annulering of terugbetaling geaccepteerd.
303 5.2 Duur 5.2 Duur
304 DEEZER biedt een maandelijks abonnement (of enige andere periode afhankelijk van hetgeen op de Site wordt aangeboden). Er kunnen al dan niet tijdelijk bepaalde proef- of testperiodes van de Dienst op de Site worden aan geboden. Tenzij ander aangegeven, zijn deze proef- en testperiodes onderworpen aan onderhavige Voorwaarden en zijn deze beperkt tot één inschrijving (voor hetzelfde IP-adres (internet protocol) en/of hetzelfde e-mailadres), ongeacht de betreffende proef- of testperiode. DEEZER biedt een maandelijks abonnement (of enige andere periode afhankelijk van hetgeen op de Site wordt aangeboden). Er kunnen al dan niet tijdelijk bepaalde proef- of testperiodes van de Dienst op de Site worden aan geboden. Tenzij ander aangegeven, zijn deze proef- en testperiodes onderworpen aan onderhavige Voorwaarden en zijn deze beperkt tot één inschrijving (voor hetzelfde IP-adres (internet protocol) en/of hetzelfde e-mailadres), ongeacht de betreffende proef- of testperiode.
305 5.3 Verlenging 5.3 Verlenging
306 Behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt het abonnement op de Dienst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de initiële periode. Behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt het abonnement op de Dienst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de initiële periode.
307 In geval van stilzwijgende verlenging, is de prijs voor het betreffende abonnement van toepassing op de Abonnee. In geval van stilzwijgende verlenging, is de prijs voor het betreffende abonnement van toepassing op de Abonnee.
308 Tenzij anders aangegeven op de Site en behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt elke proef- of testaanbieding automatisch omgezet in een maandelijks abonnement tegen de prijs die in de aanbieding wordt vermeld, of tegen de prijs die van toepassing is op het maandelijkse abonnement op de Dienst. Tenzij anders aangegeven op de Site en behalve in geval van opzegging door de Abonnee volgens de bepalingen van artikel 5.4, wordt elke proef- of testaanbieding automatisch omgezet in een maandelijks abonnement tegen de prijs die in de aanbieding wordt vermeld, of tegen de prijs die van toepassing is op het maandelijkse abonnement op de Dienst.
309 5.4 Beeïndiging 5.4 Beeïndiging
310 Als het abonnement direct werd gemaakt vanaf Deezer.com: Om een abonnement op te heffen moet de abonnee naar zijn/haar account gaan. Bij de sectie "Beëindig mijn Inschrijving". Opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode, indien minstens 48 (achtenveertig) uur van tevoren aangegeven. Voor een proefabonnement of Free abonnement, vindt beëindiging plaats op de datum en het uur van de beëindiging, zoals aangegeven op de rekening van de Abonnee, tenzij op de website anders is aangegeven. Als het abonnement direct werd gemaakt vanaf Deezer.com: Om een abonnement op te heffen moet de abonnee naar zijn/haar account gaan. Bij de sectie "Beëindig mijn Inschrijving". Opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode, indien minstens 48 (achtenveertig) uur van tevoren aangegeven. Voor een proefabonnement of Free abonnement, vindt beëindiging plaats op de datum en het uur van de beëindiging, zoals aangegeven op de rekening van de Abonnee, tenzij op de website anders is aangegeven.
311 Als het abonnement is aangemaakt via een partner site (bijvoorbeeld op iTunes) dan moet de abonnee eerst de voorwaarden zoals te vinden op de "Mijn account" sectie op de site. Volg daarna de instructies om je abonnement op te heffen. Abonnee moet er rekening mee houden dat de voorwaarden (hoe op te zeggen, binnen welke termijn, etc) kunnen verschillen van platform tot platform. Als het abonnement is aangemaakt via een partner site (bijvoorbeeld op iTunes) dan moet de abonnee eerst de voorwaarden zoals te vinden op de "Mijn account" sectie op de site. Volg daarna de instructies om je abonnement op te heffen. Abonnee moet er rekening mee houden dat de voorwaarden (hoe op te zeggen, binnen welke termijn, etc) kunnen verschillen van platform tot platform.
312 5.5 Downgrade naar Premium-dienst 5.5 Downgrade naar Premium-dienst
313 In het geval de Abonnee van de Premium+-dienst overstapt naar de Premium-dienst, treedt de downgrade onmiddellijk in werking zodra deze is goedgekeurd door DEEZER. DEEZER zal dus de Abonnee onmiddellijk kosten aanrekenen voor het nieuwe, geactiveerde Premium-dienst abonnement, ongeacht of de abonnementsperiode voor de Premium+-dienst al dan niet geëindigd is, dat wil zeggen dat indien de Abonnee tijdens de Premium+-dienst periode downgrade naar de Premium-dienst, DEEZER de Abonnee voor beide diensten kosten aanrekent. In het geval de Abonnee van de Premium+-dienst overstapt naar de Premium-dienst, treedt de downgrade onmiddellijk in werking zodra deze is goedgekeurd door DEEZER. DEEZER zal dus de Abonnee onmiddellijk kosten aanrekenen voor het nieuwe, geactiveerde Premium-dienst abonnement, ongeacht of de abonnementsperiode voor de Premium+-dienst al dan niet geëindigd is, dat wil zeggen dat indien de Abonnee tijdens de Premium+-dienst periode downgrade naar de Premium-dienst, DEEZER de Abonnee voor beide diensten kosten aanrekent.
314 Er vindt geen terugbetaling plaats voor de prijs die is betaald voor het Premium+-abonnement vanwege de downgrade. Er vindt geen terugbetaling plaats voor de prijs die is betaald voor het Premium+-abonnement vanwege de downgrade.
315 Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor de dienst Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor de dienst
316 De Abonnee verklaart dat hij in staat is onderhavige Voorwaarden te accepteren, dat wil zeggen dat hij de wettige minimumleeftijd heeft bereikt en dat hij niet onder juridische beschermingsmaatregelen valt (zoals juridische voogdij) of, indien de Abonnee minderjarig is, dat hij ouderlijke toestemming geeft voor inschrijving. De Abonnee verklaart dat hij in staat is onderhavige Voorwaarden te accepteren, dat wil zeggen dat hij de wettige minimumleeftijd heeft bereikt en dat hij niet onder juridische beschermingsmaatregelen valt (zoals juridische voogdij) of, indien de Abonnee minderjarig is, dat hij ouderlijke toestemming geeft voor inschrijving.
317 De Abonnee verklaart dat hij woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land. De Abonnee verklaart dat hij woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land.
318 Artikel 7 – Aanmaken van een account Artikel 7 – Aanmaken van een account
319 Voor inschrijving op de Premium+ dienst moet elke gebruiker; Voor inschrijving op de Premium+ dienst moet elke gebruiker;
320 - een account aanmaken op de Site, of indien de gebruiker al geregistreerd is, inloggen op de Site; - een account aanmaken op de Site, of indien de gebruiker al geregistreerd is, inloggen op de Site;
321 - de vereiste informatie verstrekken op het inschrijvingsformulier; - de vereiste informatie verstrekken op het inschrijvingsformulier;
322 - instemmen met de Voorwaarden; - instemmen met de Voorwaarden;
323 - de prijs van inschrijving betalen via een van de aangeboden betalingssystemen; - de prijs van inschrijving betalen via een van de aangeboden betalingssystemen;
324 - zijn registratie bevestigen. - zijn registratie bevestigen.
325 Zodra de registratie is bevestigd, stuurt DEEZER de Abonnee (op het adres dat bij inschrijving op de Site is verstrekt) een bevestigingse-mail. Zodra de registratie is bevestigd, stuurt DEEZER de Abonnee (op het adres dat bij inschrijving op de Site is verstrekt) een bevestigingse-mail.
326 Conform de andere bepalingen van de Voorwaarden treedt de inschrijving op de Dienst pas in werking op het moment dat DEEZER een e-mailbevestiging stuurt zoals hierboven beschreven. DEEZER raadt de Abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of printen. Conform de andere bepalingen van de Voorwaarden treedt de inschrijving op de Dienst pas in werking op het moment dat DEEZER een e-mailbevestiging stuurt zoals hierboven beschreven. DEEZER raadt de Abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of printen.
327 De Abonnee kan het wachtwoord dat op het account is gegeven aanpassen door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken. De Abonnee kan het wachtwoord dat op het account is gegeven aanpassen door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken.
328 De Abonnee verklaart dat hij waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en eerlijke informatie over zichzelf heeft verstrekt. De Abonnee verklaart dat hij waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en eerlijke informatie over zichzelf heeft verstrekt.
329 De Abonnee stemt ermee in DEEZER direct te informeren over elke wijziging in de informatie die op het moment van inschrijving voor de Diensten is verstrekt, en met name over wijzigingen in zijn e-mailadres of bankgegevens. De Abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account op de Site, door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken. De Abonnee stemt ermee in DEEZER direct te informeren over elke wijziging in de informatie die op het moment van inschrijving voor de Diensten is verstrekt, en met name over wijzigingen in zijn e-mailadres of bankgegevens. De Abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account op de Site, door op de rubriek ‘Mijn account’ te klikken.
330 De Abonnee moet DEEZER onmiddellijk informeren over verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn inloggegevens en zijn wachtwoord. Het wachtwoord en de inloggegevens zijn persoonlijk en de Abonnee stemt ermee in deze niet te communiceren. De Abonnee is dus volledig persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan. De Abonnee moet DEEZER onmiddellijk informeren over verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn inloggegevens en zijn wachtwoord. Het wachtwoord en de inloggegevens zijn persoonlijk en de Abonnee stemt ermee in deze niet te communiceren. De Abonnee is dus volledig persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
331 De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account tot het moment van deactivering daarvan, en de Abonnee stemt er derhalve mee in dat DEEZER en al zijn partners, mede-verdragsluitende partijen of rechthebbenden hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij de Abonnee aan kan tonen dat het gebruik van zijn identificatiegegevens en/of account voortvloeit uit fraude van een derde. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account tot het moment van deactivering daarvan, en de Abonnee stemt er derhalve mee in dat DEEZER en al zijn partners, mede-verdragsluitende partijen of rechthebbenden hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij de Abonnee aan kan tonen dat het gebruik van zijn identificatiegegevens en/of account voortvloeit uit fraude van een derde.
332 Artikel 8 – Prijs Artikel 8 – Prijs
333 De Abonnementsprijs is de prijs die is aangegeven op de Site in de valuta van het land waarin de Abonnee woont en is inclusief alle belastingen De Abonnementsprijs is de prijs die is aangegeven op de Site in de valuta van het land waarin de Abonnee woont en is inclusief alle belastingen
334 DEEZER heeft het recht de prijs van alle abonnementsaanbiedingen te wijzigen. DEEZER informeert elke Abonnee via een e-mail op het adres dat door de Abonnee bij registratie voor de dienst is verstrekt (of dat later is gewijzigd op zijn account), minstens 15 (vijftien) dagen voor inwerkingtreding over prijsverhogingen. In een dergelijk geval kan de Abonnee die de verhoging niet wil accepteren, zijn abonnement via zijn account op de Site opzeggen; zoals vermeld in artikel 5, en treedt deze opzegging in werking vanaf vervaldatum van het abonnement van de volgende maand. Indien het abonnement niet wordt opgezegd, is de nieuwe prijs van toepassing op de Abonnee. DEEZER heeft het recht de prijs van alle abonnementsaanbiedingen te wijzigen. DEEZER informeert elke Abonnee via een e-mail op het adres dat door de Abonnee bij registratie voor de dienst is verstrekt (of dat later is gewijzigd op zijn account), minstens 15 (vijftien) dagen voor inwerkingtreding over prijsverhogingen. In een dergelijk geval kan de Abonnee die de verhoging niet wil accepteren, zijn abonnement via zijn account op de Site opzeggen; zoals vermeld in artikel 5, en treedt deze opzegging in werking vanaf vervaldatum van het abonnement van de volgende maand. Indien het abonnement niet wordt opgezegd, is de nieuwe prijs van toepassing op de Abonnee.
335 Elke BTW-verhoging wordt automatisch en onmiddellijk verrekend in de prijs van de dienst. Ditzelfde is het geval indien een nieuwe belasting wordt ingevoerd die gebaseerd is op de prijs van de dienst en die op DEEZER van toepassing is. De opzeggingsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van wijziging van de prijs van de dienst, zoals hierboven vermeld, zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing in geval van wijzigingen die voort vloeien uit de verhoging of het invoeren van nieuwe belastingen. Elke BTW-verhoging wordt automatisch en onmiddellijk verrekend in de prijs van de dienst. Ditzelfde is het geval indien een nieuwe belasting wordt ingevoerd die gebaseerd is op de prijs van de dienst en die op DEEZER van toepassing is. De opzeggingsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van wijziging van de prijs van de dienst, zoals hierboven vermeld, zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing in geval van wijzigingen die voort vloeien uit de verhoging of het invoeren van nieuwe belastingen.
336 Wij herinneren eraan dat de verbindings- en de communicatiekosten (internet) in verband met het gebruik van de dienst niet voor rekening van DEEZER zijn en volledig ten laste van de Abonnee komen. Wij herinneren eraan dat de verbindings- en de communicatiekosten (internet) in verband met het gebruik van de dienst niet voor rekening van DEEZER zijn en volledig ten laste van de Abonnee komen.
337 Artikel 9 – Betaling van de prijs Artikel 9 – Betaling van de prijs
338 Er worden op de Site verschillende betalingsmethoden aangeboden (visa of mastercard, PayPal). Er worden verschillende betaalmethodes aangeboden op de site (kredietkaarten, prepaid kaarten, PayPal en/of andere betaalmethodes).
339 Wij benadrukken het feit dat indien een Abonnee zijn bankgegevens aan DEEZER verstrekt, DEEZER deze niet bewaart.De abonnementsprijs moet maandelijks betaald worden, ongeacht de duur waarvoor de Abonnee heeft gekozen. De betaling geschiedt aan het begin van elke maand, bij registratie en vervolgens elke maand, door middel van afschrijving, tot het moment van opzegging van het abonnement door de Abonnee of door DEEZER. Wij benadrukken het feit dat indien een Abonnee zijn bankgegevens aan DEEZER verstrekt, DEEZER deze niet bewaart.Afhankelijk van de duur van het door de Abonnee gekozen abonnement, moet de Abonnementsprijs maandelijks of jaarlijks worden betaald. De betaling gebeurt aan het begin van elke maand of elk jaar, op het moment van inschrijving en vervolgens elke maand of elk jaar, tot de beëindiging van zijn abonnement, ongeacht of de beëindiging gebeurt door de abonnee of door DEEZER.
340 Om de beveiliging van de transacties te optimaliseren, heeft DEEZER gekozen voor betalingsystemen van de bedrijven PayPal en Ogone. De garanties die DEEZER verstrekt qua transactiebeveiliging zijn identiek aan de garanties die DEEZER geniet van de uitgevers van de genoemde betalingssystemen. Om de veiligheid van de transacties te optimaliseren, heeft DEEZER gekozen voor de betalingssystemen van diverse bedrijven waarmee het overeenkomsten heeft afgesloten. De door DEEZER gegeven garanties op vlak van transactieveiligheid zijn dezelfde als de garanties die DEEZER kreeg van de uitgevers van deze betalingssystemen.
341 Tenzij de Abonnee andere elementen verstrekt, worden de geautomatiseerde bestanden die in de computersystemen van DEEZER en zijn partners worden bewaard onder geschikte beveiligingsomstandigheden, beschouwd als bewijs van berichten, orders, bevestigingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de Abonnee en DEEZER. Deze informatie is rechtsgeldig tussen de Abonnee en DEEZER, tenzij de Abonnee ander schriftelijk bewijs kan aanvoeren. Tenzij de Abonnee andere elementen verstrekt, worden de geautomatiseerde bestanden die in de computersystemen van DEEZER en zijn partners worden bewaard onder geschikte beveiligingsomstandigheden, beschouwd als bewijs van berichten, orders, bevestigingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de Abonnee en DEEZER. Deze informatie is rechtsgeldig tussen de Abonnee en DEEZER, tenzij de Abonnee ander schriftelijk bewijs kan aanvoeren.
342 Artikel 10 – Gebied Artikel 10 – Gebied
343 Het abonnement op de dienst is voorbehouden aan een natuurlijk persoon die woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land. Het abonnement op de dienst is voorbehouden aan een natuurlijk persoon die woonachtig is in het betreffende land en in het bezit is van een creditcard die is uitgegeven door een bank in dat land.
344 Artikel 11 – Disclaimer van garanties Artikel 11 – Disclaimer van garanties
345 De Abonnee verklaard geïnformeerd te zijn over de grenzen en beperkingen van het internetnetwerk. De Abonnee verklaard geïnformeerd te zijn over de grenzen en beperkingen van het internetnetwerk.
346 Derhalve wijst DEEZER alle aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de toegang tot de Dinest, de openings- en raadpleegsnelheid van pagina’s van de Site, de beluistersnelheid van de songs, de tijdelijke of definitieve niet-toegankelijkheid van de Dienst en het frauduleuze gebruik door een derde van de informatie die op de Site wordt verstrekt af. Derhalve wijst DEEZER alle aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de toegang tot de Dinest, de openings- en raadpleegsnelheid van pagina’s van de Site, de beluistersnelheid van de songs, de tijdelijke of definitieve niet-toegankelijkheid van de Dienst en het frauduleuze gebruik door een derde van de informatie die op de Site wordt verstrekt af.
347 Het is daarom de taak van de Abonnee zijn persoonlijke gegevens en informatie of andere apparatuur te beschermen, met name tegen enige vorm van indringing en/of besmetting met virussen, waarvoor DEEZER in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig niet-functioneren van, of schade veroorzaakt door de apparatuur van de Abonnee. Het is daarom de taak van de Abonnee zijn persoonlijke gegevens en informatie of andere apparatuur te beschermen, met name tegen enige vorm van indringing en/of besmetting met virussen, waarvoor DEEZER in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. DEEZER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig niet-functioneren van, of schade veroorzaakt door de apparatuur van de Abonnee.
348 Meer in het algemeen wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af indien een inbreuk op zijn verplichtingen voortvloeit uit overmacht, natuur- of andere rampen of oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief en zonder beperkingen het niet functioneren van internet, computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur, andere apparatuur, elektriciteitstoevoer, stakingen, arbeidsgeschillen, oproeren, opstanden, burgerlijke onrust, tekort aan arbeidskrachten of materiaal, brand, overstroming, storm, ontploffing, oorlog, overheidshandelen, bevelen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven, niet-uitvoering door derden of verlies van of fluctuaties van verwarming, licht of airconditioning en meer in het algemeen enig niet te stoppen en onvoorzien voorval dat de correcte uitvoering van orders verhindert. Meer in het algemeen wijst DEEZER alle aansprakelijkheid af indien een inbreuk op zijn verplichtingen voortvloeit uit overmacht, natuur- of andere rampen of oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief en zonder beperkingen het niet functioneren van internet, computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur, andere apparatuur, elektriciteitstoevoer, stakingen, arbeidsgeschillen, oproeren, opstanden, burgerlijke onrust, tekort aan arbeidskrachten of materiaal, brand, overstroming, storm, ontploffing, oorlog, overheidshandelen, bevelen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven, niet-uitvoering door derden of verlies van of fluctuaties van verwarming, licht of airconditioning en meer in het algemeen enig niet te stoppen en onvoorzien voorval dat de correcte uitvoering van orders verhindert.
349 DEEZER wijst alle aansprakelijkheid af in geval de Dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde apparatuur en/of functies van de apparatuur van de Abonnee. DEEZER wijst alle aansprakelijkheid af in geval de Dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde apparatuur en/of functies van de apparatuur van de Abonnee.
350 Ten slotte is de Abonnee volledig aansprakelijk voor zijn gebruik van de Dienst en kan hij DEEZER niet aansprakelijk stellen voor claims en/of rechtszaken die tegen hem worden ingediend of aangespannen. De Abonnee handelt alle claims, klachten of bezwaren, en meer in het algemeen elke rechtszaak af die tegen DEEZER wordt ingediend of aangespannen door een derde in verband met zijn gebruik van de Dienst. Ten slotte is de Abonnee volledig aansprakelijk voor zijn gebruik van de Dienst en kan hij DEEZER niet aansprakelijk stellen voor claims en/of rechtszaken die tegen hem worden ingediend of aangespannen. De Abonnee handelt alle claims, klachten of bezwaren, en meer in het algemeen elke rechtszaak af die tegen DEEZER wordt ingediend of aangespannen door een derde in verband met zijn gebruik van de Dienst.
351 Artikel 12 – Privacybeleid Artikel 12 – Privacybeleid
352 DEEZER respecteert de toepasselijk Deze rubriek handelt over het engagement van DEEZER met betrekking tot de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de Abonnee, verzameld en verwerkt tijdens het gebruik door de Abonnee van de Website en diensten van DEEZER overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Gebruiksvoorwaarden (de “Gegevens").
353 e wetgeving betreffende de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens. DEEZER stelt alles in het werk om te voldoen aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
354 De verzamelde informatie en gegevens van de Abonnee worden Deze verwerkingshandelingen werden aangegeven bij de Franse nationale organisatie voor de bescherming van gegevens (CNIL).
355 12.1 Verzamelde gegevens
356 verwerkt en moeten verplicht worden verstrekt voor het beheer van zijn abonnement. De gegevens kunnen voor dit doel worden overgedragen aan bedrijven die zijn belast met het beheer, de uitvoering en de verwerking van betalingsoperaties. Deze informatie De verzamelde en verder door ons verwerkte Gegevens zijn de gegevens die de Abonnee ons vrijwillig bezorgde via het registratieformulier op de Website (het “Registratieformulier”) of op de pagina “Mijn Informatie” van zijn/haar account en betreft minstens de gebruikersnaam, de leeftijd, het geslacht en een geldig e-mailadres.
357 Wanneer de Abonnee de Website en de diensten van DEEZER gebruikt, worden bepaalde Gegevens automatisch verzameld, meer bepaald technische gegevens (zoals het IP-adres van zijn/haar computer of mobiele toestel) en informatie over zijn/haar gebruik van de pagina’s van de Websites en de functies van de diensten van DEEZER, met uitsluiting van andere.
358 12.2 Doel van de gegevensverwerking
359 en gegevens worden tevens om veiligheidsredenen bewaard, zodat voldaan kan worden aan de wetgeving waaraan DEEZER is onderworpen. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard door het hostingbedrijf van de Site zoals vermeld in de wettelijke bepalingen die te vinden zijn op de Site, i De Gegevens die als verplicht zijn aangegeven in het Registratieformulier, zijn vereist om te kunnen genieten van de Website en de diensten van de functies van DEEZER (meer bepaald om toegang te krijgen tot de Website en de diensten van DEEZER).
360 n de voorwaarden die gericht zijn op het garanderen van de beveiliging. De niet-verplichte Gegevens verstrekt door de Abonnee of de gegevens automatisch verzameld door de Site stellen ons in staat om (i) het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Abonnee te personaliseren en te verbeteren en (ii) om statistieken te analyseren en te creëren met betrekking tot het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER door de Abonnee.
361 Indien de Abonnee toestemming verleent, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties ten behoeve van het opstellen van statistieken en eveneens om DEEZER de mogelijkheid te bieden de aangeboden dienst Indien de Abonnee hiervoor zijn/haar toestemming heeft gegeven, kunnen de verzamelde Gegevens ook gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties zodat DEEZER zijn diensten en de informatie die DEEZER naar de Abonnee stuurt, kan personaliseren en verbeteren.
362 en en de verstrekte informatie te verbeteren en te personaliseren. De Gegevens stellen DEEZER in staat om nieuwsbrieven te versturen naar het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account) of push-notificaties te sturen naar de mobiele apparaten van de
363 De Abonnee heeft het recht op toegang tot en het wijzigen van zijn informatie. Indien hij van deze rechten gebruik wil maken en over zijn g Abonnee. Indien de Abonnee geen nieuwsbrieven of pushberichten wenst te ontvangen, kan hij/zij hiervoor op elk moment uitschrijven via de link onder aan elke nieuwsbrief of door de Gegevens aan te passen in de rubriek “Mededelingen & Delen” in zijn/haar account ( klik hier om naar deze rubriek te gaan).
364 egevens geïnformeerd wil worden, kan de Abonnee via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ’Contact met ons opnemen’ te k De Gegevens worden ook bijgehouden om veiligheidsredenen, om te voldoen aan de wettelijke en regulerende verplichtingen van DEEZER.
365 12.3 Ontvangers Gegevens
366 likken of door ons te schrijven. De Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke
367 Indien de Abonnee toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account ten behoeve van inschrijving voor de Dienst), kan hij de newslett toestemming.
368 De Abonnee wordt hierbij echter meegedeeld dat de Gegevens vrijgegeven kunnen worden in navolging van een wet, een regelgeving, of een beslissing door een regelgevende of bevoegde wettelijke overheid of, indien noodzakelijk geacht, om de rechten en belangen van DEEZER te vrijwaren.
369 er van DEEZER ontvangen op het e-mailadres dat hij heeft verstrekt, dat eventueel later door hem is aangepast. Indien hij deze newsletter niet wenst te ontvangen, kan hij zich op Indien de Abonnee ermee heeft ingestemd, kan hij/zij aanbiedingen van partners van DEEZER ontvangen op het e-mailadres opgegeven in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in zijn/haar account).
370 elk moment uitschrijven door op de link onderaan elke newsletter te klikken of door zijn gegevens via zijn account op de Site te wijzigen door op de rubriek ‘Mijn persoonlijke gegevens wijzigen’ te klikken (klik hier om naar deze rubriek te gaan). Voor het beheer van het abonnement van de Abonnee, kunnen de Gegevens worden gedeeld m
371 Indien de Abonnee zijn toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account tijdens het inschrijven voor de Dienst) kan de Abonnee aanbiedingen ontvangen van partners van DEEZER op het door hem verstrekte e-mailadres dat eventueel later is aangepast, en kan zijn adres worden overgedragen aan commerciële partners.
372 De Abonnée wordt et bedrijven die instaan voor het beheer, de verwerking en de uitvoering van de betalingsprocedure.
373 Voor het beheer van de nieuwsbrieven of push-notificaties van de Abonnee, kunnen de Gegevens worden gedeeld met het bedrijf Appboy dat instaat voor het beheer, de verwerking en de verzending van DEEZER-nieuwsbrieven of push-notificaties.
374 12.4 Overdracht van uw Gegevens
375 Als deel van de verwerking van de Gegevens mogen ze door DEEZER overgedragen worden aan servers die zich in verschillende landen bevinden.
376 De Abonnee wordt hierbij geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie.
377 Bovendien wordt de Abonnee geïnformeerd dat als onderdeel van zijn/haar gebruik van de Applicaties, de Gegevens die hij/zij bereid is te delen met de partners van DEEZER kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie. De Abonnee wordt hierbij geïnformeerd dat het privacybeleid van onze partners, beschikbaar in de Applicaties, van toepassing is op de verwerking van zijn/haar Gegevens door dergelijke partners.
378 geïnformeerd dat zijn gegevens openbaar gemaakt kunnen worden op grond van de wetgeving en een besluit van een gerechtelijke autoriteit of overheid. Tot slot wordt de Abonnee geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet zijn/haar land van verblijf is en
379 Artikel 13 – ‘Cookies’
380 DEEZER moet een cookie op de computer van de Abonnee installeren. Via een cookie kan deze niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Een cookie registreert informatie in verband met de navigatie van zijn computer op de Site (de pagina's die bezocht met name naar een land buiten de Europese Unie om de nieuwsbrieven of push-notificaties van DEEZER te kunnen ontvangen.
381 12.5 Gegevensbeveiliging
382 DEEZER hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om de risico's op verlies, fouten of verkeerd gebruik van deze Gegevens te beperken.
383 12.6 Gegevensopslag
384 De Gegevens worden opgeslagen bij het hostingbedrijf van de Website dat vermeld staat in de Wettelijke Bepalingen en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.
385 worden, gegevens over, en het tijdstip van het bezoek, enz.) die DEEZER kan lezen bij zijn volgende bezoek. Cookies maken het DEEZER mogelijk de navigatie op de Site te vergemakkelijken en te voorkomen dat de Abonnee bij elk bezoek opnieuw informatie moet verstrekken Hierna worden de Gegevens enkel bewaard voor statistische doeleinden en worden ze niet gebruikt, op welke wijze dan ook.
386 12.7 Uw rechten
387 De Abonnee heeft het recht op toegang tot en correctie van zijn/haar Gegevens door contact met ons op te nemen via de rubriek "Contact" of een brief te sturen naar het volgende adres: Deezer SA , 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
388 die hij al eerder heeft gegeven. Wij wijzen erop dat de door DEEZER geïnstalleerde cookies minder dan 6 (zes) m De Abonnee kan alle informatie over de verzameling en het gebruik van zijn/haar Gegevens vinden in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.
389 aanden worden bewaard. Het Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden
390 DEEZER informeert de Abonnee dat hij met zijn browserinstellin en door akkoord te gaan met die Voorwaarden, aanvaardt de Abonnee dat DEEZER de Gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van DEEZER.
391 Artikel 13 – Cookies
392 gen cookies op kan sporen en de registratie ervan kan weigeren. Deze procedure is gespecificeerd in de rubriek "Persoonlijke gegevens" op de Site DEEZER en diens partners mogen cookies plaatsen op de computer van de Abonnee.
393 . De Abonnee ontvangt alle informatie over (i) het gebruik van dergelijke cookies door DEEZER en diens partners en (ii) de geldende procedure om de plaatsing van dergelijke cookies te voorkomen, in het Privacybeleid, dat hier beschikbaar is.
394 Artikel 14 – Intellectueel eigendom Artikel 14 – Intellectueel eigendom
395 De algemene structuur van de Site, de Diensten en alle bestanddelen daarvan (zoals, maar niet beperkt tot de logo's, domeinnamen, songs of video's en de bijbehorende elementen zoals foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van de auteurs, artiesten en/of wettelijke rechthebbenden van de songs of video's, maar ook de visuele afbeeldingen op de verpakking) zijn exclusief eigendom van DEEZER en/of haar licentiegevers (in het bijzonder de producers van opnames en video's, de platenlabels, auteursverenigingen). De algemene structuur van de Site, de Diensten en alle bestanddelen daarvan (zoals, maar niet beperkt tot de logo's, domeinnamen, songs of video's en de bijbehorende elementen zoals foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van de auteurs, artiesten en/of wettelijke rechthebbenden van de songs of video's, maar ook de visuele afbeeldingen op de verpakking) zijn exclusief eigendom van DEEZER en/of haar licentiegevers (in het bijzonder de producers van opnames en video's, de platenlabels, auteursverenigingen).
396 Deze elementen zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom en meer in het bijzonder door auteursrechten. U kunt deze elementen alleen gebruiken voor het gebruik van de Dienst en in overeenstemming met de Voorwaarden. Deze elementen zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom en meer in het bijzonder door auteursrechten. U kunt deze elementen alleen gebruiken voor het gebruik van de Dienst en in overeenstemming met de Voorwaarden.
397 Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site, de Dienst en/of bestanddelen daarvan (zoals hierboven beschreven) via ongeacht welk medium, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEEZER is daarom verboden en wordt beschouwd als wettelijk strafbare vervalsing. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site, de Dienst en/of bestanddelen daarvan (zoals hierboven beschreven) via ongeacht welk medium, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEEZER is daarom verboden en wordt beschouwd als wettelijk strafbare vervalsing.
398 Een hyperlink naar de Site en het gebruik van ‘framing’-technieken (programmeertechniek waarmee het browservenster in verschillende afzonderlijke vensters kan worden opgedeeld om de inhoud van een externe website weer te geven) of ‘in-line linking’-technieken (programmeertechniek met als doel om een element van een andere website te laten verdwijnen in een webpagina, waardoor opslagruimte wordt bespaard op de harde schijf waar de Site is ondergebracht en waardoor het mogelijk is de oorspronkelijke inhoud waarvan het element deel uitmaakt te verbergen voor een niet-geïnformeerde gebruiker) zijn uitdrukkelijk verboden. Een hyperlink naar de Site en het gebruik van ‘framing’-technieken (programmeertechniek waarmee het browservenster in verschillende afzonderlijke vensters kan worden opgedeeld om de inhoud van een externe website weer te geven) of ‘in-line linking’-technieken (programmeertechniek met als doel om een element van een andere website te laten verdwijnen in een webpagina, waardoor opslagruimte wordt bespaard op de harde schijf waar de Site is ondergebracht en waardoor het mogelijk is de oorspronkelijke inhoud waarvan het element deel uitmaakt te verbergen voor een niet-geïnformeerde gebruiker) zijn uitdrukkelijk verboden.
399 De songs op de Dienst zijn numerieke bestanden die beschermd zijn door nationale en internationale auteursrechten en naburige rechten. Daarom is, tevens in overeenstemming met de Intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend het beluisteren in huislijke kring toegestaan. Elk gebruik voor een niet-privédoel kan voor de Abonnee leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. Elk ander gebruik van de numerieke bestanden is strikt verboden, en meer in het bijzonder het downloaden of poging tot downloaden, het tijdelijk of permanent overdragen of poging tot tijdelijke of permanente overdracht op de harde schijf van een computer of enig ander apparaat (met namen muziek players), en het branden of poging tot branden van een cd of een ander medium zijn strikt verboden. Het doorverkopen, ruilen of uitlenen van deze bestanden is strikt verboden. De songs op de Dienst zijn numerieke bestanden die beschermd zijn door nationale en internationale auteursrechten en naburige rechten. Daarom is, tevens in overeenstemming met de Intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend het beluisteren in huislijke kring toegestaan. Elk gebruik voor een niet-privédoel kan voor de Abonnee leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. Elk ander gebruik van de numerieke bestanden is strikt verboden, en meer in het bijzonder het downloaden of poging tot downloaden, het tijdelijk of permanent overdragen of poging tot tijdelijke of permanente overdracht op de harde schijf van een computer of enig ander apparaat (met namen muziek players), en het branden of poging tot branden van een cd of een ander medium zijn strikt verboden. Het doorverkopen, ruilen of uitlenen van deze bestanden is strikt verboden.
400 De Abonnee erkent dat de op de Site aan hem verstrekte Opnames zijn beschermd via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben te voorkomen of te beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie. De Abonnee erkent dat de op de Site aan hem verstrekte Opnames zijn beschermd via technische beschermingsmaatregelen die door DEEZER zijn ingesteld om onbevoegd gebruik van de Opnames waarop de Voorwaarden betrekking hebben te voorkomen of te beperken, afhankelijk van de aangeboden technologie.
401 De Abonnee stemt ermee in op geen enkele manier deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen om deze bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ongeacht welke ontvangende terminal (computer, mobiele telefoon, muziek-player of andere draagbare muziekdisk of -apparatuur) De Abonnee stemt ermee in op geen enkele manier deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen om deze bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ongeacht welke ontvangende terminal (computer, mobiele telefoon, muziek-player of andere draagbare muziekdisk of -apparatuur)
402 Elk artificieel gebruik van een Deezer-account (bijvoorbeeld om het aantal keer dat een bepaald nummer wordt afgespeeld artificieel of abnormaal te verhogen) via geautomatiseerde processen zoals robots en scripts of via elke andere manier, is ten strengste verboden. Elk artificieel gebruik van een Deezer-account (bijvoorbeeld om het aantal keer dat een bepaald nummer wordt afgespeeld artificieel of abnormaal te verhogen) via geautomatiseerde processen zoals robots en scripts of via elke andere manier, is ten strengste verboden.
403 Artikel 15 – Opschorting en/of beëindiging op initiatief van DEEZER of de Abonnee Artikel 15 – Opschorting en/of beëindiging op initiatief van DEEZER of de Abonnee
404 Zonder afbreuk te doen aan het recht van DEEZER op het eisen van schadevergoeding, heeft DEEZER het recht de toegang van een Abonnee tot de dienst op te schorten en/of van rechtswege, zonder kennisgeving of vergoeding het abonnement op de Dienst te beëindigen in het geval: Zonder afbreuk te doen aan het recht van DEEZER op het eisen van schadevergoeding, heeft DEEZER het recht de toegang van een Abonnee tot de dienst op te schorten en/of van rechtswege, zonder kennisgeving of vergoeding het abonnement op de Dienst te beëindigen in het geval:
405 - de Abonnee niet aan de Voorwaarden voldoet, en met name: - de Abonnee niet aan de Voorwaarden voldoet, en met name:
406 de intellectuele eigendomsrechten van DEEZER of haar licentiegevers niet respecteert de intellectuele eigendomsrechten van DEEZER of haar licentiegevers niet respecteert
407 de technische beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld door DEEZER omzeilt of probeert te omzeilen de technische beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld door DEEZER omzeilt of probeert te omzeilen
408 gelijktijdig meerdere verbindingen gebruikt op hetzelfde account of hiertoe pogingen onderneemt gelijktijdig meerdere verbindingen gebruikt op hetzelfde account of hiertoe pogingen onderneemt
409 valse informatie verstrekt op het moment van inschrijving voor de Dienst. valse informatie verstrekt op het moment van inschrijving voor de Dienst.
410 - de Abonnee nalaat de volledige of gedeeltelijke abonnementsprijs voor de dienst te betalen - de Abonnee nalaat de volledige of gedeeltelijke abonnementsprijs voor de dienst te betalen
411 - activiteiten uitvoert die nadelig zijn voor de commerciële belangen van DEEZER. - activiteiten uitvoert die nadelig zijn voor de commerciële belangen van DEEZER.
412 De Abonnee kan zonder kennisgeving en vergoeding aan DEEZER, zijn contract of abonnement beëindigen, indien DEEZER zijn materiële verplichtingen schendt, zoals in de Voorwaarden beschreven, of indien hij een gerechtvaardigde reden heeft voor opzegging, zoals het feit dat zijn computer is gestolen, of indien er een technische inconsistentie bestaat tussen de dienst en de uitrusting van de Abonnee. De Abonnee kan zonder kennisgeving en vergoeding aan DEEZER, zijn contract of abonnement beëindigen, indien DEEZER zijn materiële verplichtingen schendt, zoals in de Voorwaarden beschreven, of indien hij een gerechtvaardigde reden heeft voor opzegging, zoals het feit dat zijn computer is gestolen, of indien er een technische inconsistentie bestaat tussen de dienst en de uitrusting van de Abonnee.
413 Artikel 16 – Wijzigingen van de Voorwaarden Artikel 16 – Wijzigingen van de Voorwaarden
414 DEEZER heeft het recht naar eigen goeddunken de Voorwaarden te wijzigen. DEEZER informeert de Abonnee minstens vijftien (15) dagen voor inwerkingtreding, via een e-mail op het adres dat de Abonnee via zijn account heeft verstrekt, over elke wijziging van de Voorwaarden. In het geval de Abonnee deze wijzigingen niet accepteert, staat het hem vrij zijn abonnement op te zeggen via zijn account op de Site zoals beschreven in artikel 5. De opzegging treedt inwerking op de volgende maandelijkse vervaldatum van het abonnement. In het geval de Abonnee zijn abonnement niet opzegt, zijn de nieuwe Voorwaarden vanaf de volgende vervaldatum van het abonnement na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden op hem van toepassing. DEEZER heeft het recht naar eigen goeddunken de Voorwaarden te wijzigen. DEEZER informeert de Abonnee minstens vijftien (15) dagen voor inwerkingtreding, via een e-mail op het adres dat de Abonnee via zijn account heeft verstrekt, over elke wijziging van de Voorwaarden. In het geval de Abonnee deze wijzigingen niet accepteert, staat het hem vrij zijn abonnement op te zeggen via zijn account op de Site zoals beschreven in artikel 5. De opzegging treedt inwerking op de volgende maandelijkse vervaldatum van het abonnement. In het geval de Abonnee zijn abonnement niet opzegt, zijn de nieuwe Voorwaarden vanaf de volgende vervaldatum van het abonnement na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden op hem van toepassing.
415 Artikel 17 – Afdeling klantenservice Artikel 17 – Afdeling klantenservice
416 Met vragen of voor informatie betreffende de Dienst kunt u via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ te klikken of door ons te schrijven op het volgende adres:BLOGMUSIK Met vragen of voor informatie betreffende de Dienst kunt u via de Site contact opnemen met DEEZER door op de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ te klikken of door ons te schrijven op het volgende adres:Deezer
417 Service Clientèle
418 12 rue d'Athènes 75009 Paris 12 rue d'Athènes 75009 Paris
419 FRANKRIJK FRANKRIJK
420 Artikel 18 – Nietigheid van een bepaling Artikel 18 – Nietigheid van een bepaling
421 In geval een van de bepalingen van de Voorwaarden om enigerlei reden nietig of vernietigbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In geval een van de bepalingen van de Voorwaarden om enigerlei reden nietig of vernietigbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
422 Artikel 19 – Rechtsbevoegdheid en geschillen Artikel 19 – Rechtsbevoegdheid en geschillen
423 De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is. De Voorwaarden worden beheerst door het recht dat op de gedaagde van toepassing is.
424 In geval van een geschil zullen partijen tot een minnelijke schikking proberen te komen, voordat wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, moet elke vordering betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Voorwaarden worden ingediend voor de rechtbank in de plaats van vestiging van de gedaagde, zelfs indien er meerdere gedaagden zijn of in geval van vordering op een derdegarant. In geval van een geschil zullen partijen tot een minnelijke schikking proberen te komen, voordat wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, moet elke vordering betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Voorwaarden worden ingediend voor de rechtbank in de plaats van vestiging van de gedaagde, zelfs indien er meerdere gedaagden zijn of in geval van vordering op een derdegarant.
425 Terms of use of Deezer for Developers Terms of use of Deezer for Developers
426 The web site http://www.deezer.com (hereinafter the “Site”) is an interactive and social musical website, edited by BLOGMUSIK. The web site http://www.deezer.com (hereinafter the “Site”) is an interactive and social musical website, edited by
427 BLOGMUSIK Deezer.
428 is a French corporation with an income of 50.406,64 €, registered under number B 495 246 308, with its principal offices located at 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANCE.BLOGMUSIK is hereinafter referred to as “DEEZER” for these terms (hereinafter the “Terms”). Deezer SA is a French corporation with an income of 128.535,25 €, registered under number 511 716 573, with its principal offices located at 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANCE.Deezer is hereinafter referred to as “DEEZER” for these terms (hereinafter the “Terms”).
429 I. SERVICES DESCRIPTION I. SERVICES DESCRIPTION
430 The Site offers the possibility for any developer (hereinafter the “Developer”) to access free of charge the DEEZER application programming interface (hereinafter the “DEEZER API”) and the DEEZER plugins, widgets and exportable player (hereinafter the “DEEZER Plugins”) in order to customize his personal site and/or develop personal web pages, blog (hereinafter the “Webpages”) and personal applications (hereinafter “Personal Applications”) providing access to all textual, visual, audio and any other content that may be provided by DEEZER from time to time (altogether hereinafter the “Content”). The Site offers the possibility for any developer (hereinafter the “Developer”) to access free of charge the DEEZER application programming interface (hereinafter the “DEEZER API”) and the DEEZER plugins, widgets and exportable player (hereinafter the “DEEZER Plugins”) in order to customize his personal site and/or develop personal web pages, blog (hereinafter the “Webpages”) and personal applications (hereinafter “Personal Applications”) providing access to all textual, visual, audio and any other content that may be provided by DEEZER from time to time (altogether hereinafter the “Content”).
431 Access both to the DEEZER API and to DEEZER Plugins (altogether hereinafter the “Services”) is strictly subordinate to the acceptance without any reserve and the respect of the present Terms by every developer. Access both to the DEEZER API and to DEEZER Plugins (altogether hereinafter the “Services”) is strictly subordinate to the acceptance without any reserve and the respect of the present Terms by every developer.
432 The Developer, by accepting this Terms, enters into a legally binding agreement with DEEZER to abide by the same. The Developer, by accepting this Terms, enters into a legally binding agreement with DEEZER to abide by the same.
433 DEEZER has the right to amend these Terms for any reason at any time without any prior notice or liability to the Developer. The latest updated version available at www.deezer.com/developers/ will be binding upon the Developer immediately upon posting. DEEZER has the right to amend these Terms for any reason at any time without any prior notice or liability to the Developer. The latest updated version available at www.deezer.com/developers/ will be binding upon the Developer immediately upon posting.
434 II. ACCESS TO THE SERVICES II. ACCESS TO THE SERVICES
435 Access to the DEEZER API Access to the DEEZER API
436 a) Upon the acceptance of these Terms, the Developer shall be granted a free access to the DEEZER API in order to develop Webpages and/or Personal Applications. a) Upon the acceptance of these Terms, the Developer shall be granted a free access to the DEEZER API in order to develop Webpages and/or Personal Applications.
437 Access to the DEEZER API shall be provided to the Developer on the Site following the process indicated at the following URL: http://www.deezer.com/developers/simpleapi. Access to the DEEZER API shall be provided to the Developer on the Site following the process indicated at the following URL: http://www.deezer.com/developers/simpleapi.
438 It is specified that, regarding the access to the DEEZER API, are full part of this Terms the Trademark Guidelines provided by DEEZER at: http://www.deezer.com/developers/simpleapi regarding the use of DEEZER’s logos. It is specified that, regarding the access to the DEEZER API, are full part of this Terms the Trademark Guidelines provided by DEEZER at: http://www.deezer.com/developers/simpleapi regarding the use of DEEZER’s logos.
439 Furthermore, beyond the mandatory Trademark Guidelines, DEEZER provides Developer, at the same address, with a non-mandatory document, the Graphical Toolkit, which explains how to reproduce DEEZER’s visual identity and look and feel. Furthermore, beyond the mandatory Trademark Guidelines, DEEZER provides Developer, at the same address, with a non-mandatory document, the Graphical Toolkit, which explains how to reproduce DEEZER’s visual identity and look and feel.
440 The DEEZER API shall provide access to the following contents: Album, Artist, Comment, Editorial, Playlist, Radio, Search, Track, User, and any other contents displayed by DEEZER from time to time. The DEEZER API shall provide access to the following contents: Album, Artist, Comment, Editorial, Playlist, Radio, Search, Track, User, and any other contents displayed by DEEZER from time to time.
441 The Developer recognizes that it shall be granted no right upon the DEEZER API, the Personal Application that it shall develop and the Content of the Services. The Developer recognizes that it shall be granted no right upon the DEEZER API, the Personal Application that it shall develop and the Content of the Services.
442 b) Developer agrees that DEEZER may set up technical measures which permit to oversee Developer’s use of the DEEZER API and compliance with the Terms. b) Developer agrees that DEEZER may set up technical measures which permit to oversee Developer’s use of the DEEZER API and compliance with the Terms.
443 c) Developer agrees that DEEZER has the right at any time for any reason and at its own discretion to modify, restrict or remove Developer access to the DEEZER API and to the Site, without any prior notice or liability to the Developer. c) Developer agrees that DEEZER has the right at any time for any reason and at its own discretion to modify, restrict or remove Developer access to the DEEZER API and to the Site, without any prior notice or liability to the Developer.
444 Use of the DEEZER Plugins Use of the DEEZER Plugins
445 Upon the acceptance of these Terms, the Developer shall be granted a free and unlimited access to the DEEZER Plugins in order to integrate them into Webpages and/or Personal Applications. Upon the acceptance of these Terms, the Developer shall be granted a free and unlimited access to the DEEZER Plugins in order to integrate them into Webpages and/or Personal Applications.
446 Access to the DEEZER API shall be provided to the Developer on the Site following the process indicated at the following URL: http://www.deezer.com/developers/musicplugins Access to the DEEZER API shall be provided to the Developer on the Site following the process indicated at the following URL: http://www.deezer.com/developers/musicplugins
447 The Developer recognizes that it shall be granted no right upon the DEEZER Plugins and the Content provided by DEEZER, which remains at any time exclusive property of DEEZER or its right holders. The Developer recognizes that it shall be granted no right upon the DEEZER Plugins and the Content provided by DEEZER, which remains at any time exclusive property of DEEZER or its right holders.
448 Developer agrees that DEEZER has the right at any time for any reason and at its own discretion to modify, restrict or remove Developer access to the DEEZER Plugins and to the Site, without any prior notice or liability to the Developer. Developer agrees that DEEZER has the right at any time for any reason and at its own discretion to modify, restrict or remove Developer access to the DEEZER Plugins and to the Site, without any prior notice or liability to the Developer.
449 III. DEVELOPER WARRANTY III. DEVELOPER WARRANTY
450 Developer warrants and represents to DEEZER that he: Developer warrants and represents to DEEZER that he:
451 1) Provides true and complete information to DEEZER when creating a Developer account on the Site. 1) Provides true and complete information to DEEZER when creating a Developer account on the Site.
452 2) Possesses all rights, licenses or any other authorizations or permissions necessary to develop his Webpage and/or Personal Applications. 2) Possesses all rights, licenses or any other authorizations or permissions necessary to develop his Webpage and/or Personal Applications.
453 3) Will not modify, edit, disassemble, decompile or reverse-engineer the DEEZER API or any part of the Services. 3) Will not modify, edit, disassemble, decompile or reverse-engineer the DEEZER API or any part of the Services.
454 4) Will comply with all local and international laws and regulations, including, all applicable intellectual property and data protection laws, especially by implementing standards of privacy and confidentiality when using any part of the DEEZER Services. 4) Will comply with all local and international laws and regulations, including, all applicable intellectual property and data protection laws, especially by implementing standards of privacy and confidentiality when using any part of the DEEZER Services.
455 5) Will ensure that his Webpage and/or Personal Applications in which the Services are used abide by public order and good manners (i.e. is not defamatory, obscene, injurious, ateful, discriminatory or sexual explicit), and more broadly do not infringe effective laws and regulations. 5) Will ensure that his Webpage and/or Personal Applications in which the Services are used abide by public order and good manners (i.e. is not defamatory, obscene, injurious, ateful, discriminatory or sexual explicit), and more broadly do not infringe effective laws and regulations.
456 6) Will not use the Services in any way or on any website that is associated or promotes in whatever manner the illegal or unauthorized use, streaming, download, or sharing of music and associated elements content, including but not limited to the Content provided by DEEZER. 6) Will not use the Services in any way or on any website that is associated or promotes in whatever manner the illegal or unauthorized use, streaming, download, or sharing of music and associated elements content, including but not limited to the Content provided by DEEZER.
457 7) Will indemnify, and keep DEEZER, its affiliates, licensees, assigns, successors, customers, users, all third-party advertisers, right-holders, technology providers and service providers, and each of their respective employees, directors and representatives, fully and effectively indemnified from and against any and all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all reasonable professional costs and expenses), suffered or incurred by one of the persons listed above arising out of or in connection with any claims, actions or proceedings which arise out of or are related to: (i) the Developer’s access, retrieval and use of the Services; (ii) any breach by Developer of the warranties contained in this Section III; and (iii) violation by Developer of any provision of the Terms. 7) Will indemnify, and keep DEEZER, its affiliates, licensees, assigns, successors, customers, users, all third-party advertisers, right-holders, technology providers and service providers, and each of their respective employees, directors and representatives, fully and effectively indemnified from and against any and all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all reasonable professional costs and expenses), suffered or incurred by one of the persons listed above arising out of or in connection with any claims, actions or proceedings which arise out of or are related to: (i) the Developer’s access, retrieval and use of the Services; (ii) any breach by Developer of the warranties contained in this Section III; and (iii) violation by Developer of any provision of the Terms.
458 IV. NON-COMMERCIAL USE IV. NON-COMMERCIAL USE
459 The Developer agrees that the use of the Services is strictly limited for a non-commercial purpose and in a non-commercial environment. The Developer agrees that the use of the Services is strictly limited for a non-commercial purpose and in a non-commercial environment.
460 It means that the Developer shall not perceive, receive, generate, benefit or create directly or indirectly, any moneys, incomes, revenues, data or any other consideration in connection with the use of neither the Services themselves, nor any and all Content accessed through the Services. It means that the Developer shall not perceive, receive, generate, benefit or create directly or indirectly, any moneys, incomes, revenues, data or any other consideration in connection with the use of neither the Services themselves, nor any and all Content accessed through the Services.
461 Furthermore, It means both the Services and the Content accessed through the Services, shall not be associated, directly or indirectly with any trademark, brand name, or logo. Furthermore, It means both the Services and the Content accessed through the Services, shall not be associated, directly or indirectly with any trademark, brand name, or logo.
462 The Developer acknowledges that only users registered with a Premium+ account on the Site can access and listen to the full length recordings through the Webpages and/or Personal Applications developed by the Developer, which are otherwise accessible only up to 30 seconds The Developer acknowledges that only users registered with a Premium+ account on the Site can access and listen to the full length recordings through the Webpages and/or Personal Applications developed by the Developer, which are otherwise accessible only up to 30 seconds
463 The Developer undertakes to inform by any means any person accessing the Content through the Webpages and/or Personal Applications of its conditions of use and notably that the streaming of the recordings is limited to a strictly private use within a family scope. The Developer undertakes to inform by any means any person accessing the Content through the Webpages and/or Personal Applications of its conditions of use and notably that the streaming of the recordings is limited to a strictly private use within a family scope.
464 The use of the Content is limited to a strictly private use within a family scope. The use of the Content is limited to a strictly private use within a family scope.
465 V. DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT V. DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
466 The Developer recognizes that the Content are protected by Digital Rights Managements (DRM), set up by DEEZER, in order to prevent or limit, depending on the technology offered, the unauthorized use of the Content. The Developer recognizes that the Content are protected by Digital Rights Managements (DRM), set up by DEEZER, in order to prevent or limit, depending on the technology offered, the unauthorized use of the Content.
467 The Developer undertakes not to bypass, by any means, these measures, for the purpose of downloading the Content, or more broadly using the Content in violation of the present Terms. The Developer undertakes not to bypass, by any means, these measures, for the purpose of downloading the Content, or more broadly using the Content in violation of the present Terms.
468 The Developer is informed that DEEZER will remove the access to the Services, and to the Site to any Developer in case of any bypass by the Developer or any third party of the DRM or any other unauthorized use of the Content in the Services. The Developer is informed that DEEZER will remove the access to the Services, and to the Site to any Developer in case of any bypass by the Developer or any third party of the DRM or any other unauthorized use of the Content in the Services.
469 Subject to the prior request of any judicial and/or administrative authority, DEEZER has the right to communicate the identity of the offender to any owner and/or right holder on the Content. Subject to the prior request of any judicial and/or administrative authority, DEEZER has the right to communicate the identity of the offender to any owner and/or right holder on the Content.
470 VI. DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY VI. DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY
471 The Site and the Services are made available to Developer on an "as is" basis and DEEZER cannot be held liable neither for the unavailability, whether temporary or permanent, of the Services or the Site, nor for any defect or error in the Services. The Site and the Services are made available to Developer on an "as is" basis and DEEZER cannot be held liable neither for the unavailability, whether temporary or permanent, of the Services or the Site, nor for any defect or error in the Services.
472 DEEZER has the right to modify at any time without any notice the DEEZER Services and/or the Site notably by making available new functionalities or Content or by modifying and/or deleting functionalities or Content that were offered to the Developers on the DEEZER Services and/or on the Site. DEEZER has the right to modify at any time without any notice the DEEZER Services and/or the Site notably by making available new functionalities or Content or by modifying and/or deleting functionalities or Content that were offered to the Developers on the DEEZER Services and/or on the Site.
473 DEEZER cannot be held liable for the fraudulent exploitation which could occur without its knowledge or in violation of the Terms and notably any illegal use, streaming, or downloading of the Content. DEEZER cannot be held liable for the fraudulent exploitation which could occur without its knowledge or in violation of the Terms and notably any illegal use, streaming, or downloading of the Content.
474 DEEZER cannot be held liable for independent technical problems of its Services such as maintenance or network issues due to the internet service provider and which could lead to a temporary intermission of the network. DEEZER cannot be held liable for independent technical problems of its Services such as maintenance or network issues due to the internet service provider and which could lead to a temporary intermission of the network.
475 DEEZER cannot be held liable neither for the dysfunction of internet links on the Site transferring to external website whose integration has been made by the Developer, nor for all their content and notably the products, services and/or any other available materials on and from these external websites. DEEZER cannot be held liable neither for the dysfunction of internet links on the Site transferring to external website whose integration has been made by the Developer, nor for all their content and notably the products, services and/or any other available materials on and from these external websites.
476 VII. INTELLECTUAL PROPERTY VII. INTELLECTUAL PROPERTY
477 The general structure of the Site, the DEEZER Services, and any other elements composing them (such as but not limited to the graphics, texts, visuals, photos, logos, domain names, elements associated with the Content comprising the photos, images, texts and biography of the author, artist and/or any right holders, on the Content along with the visuals packaging of the Content) are exclusively owned by DEEZER or right holders. The general structure of the Site, the DEEZER Services, and any other elements composing them (such as but not limited to the graphics, texts, visuals, photos, logos, domain names, elements associated with the Content comprising the photos, images, texts and biography of the author, artist and/or any right holders, on the Content along with the visuals packaging of the Content) are exclusively owned by DEEZER or right holders.
478 Any reproduction and representation, in total or partially, of the Site and/or elements composing it by any means without the express authorization of DEEZER or right holders are strictly forbidden and would amount to an act of counterfeiting punished by law. Any reproduction and representation, in total or partially, of the Site and/or elements composing it by any means without the express authorization of DEEZER or right holders are strictly forbidden and would amount to an act of counterfeiting punished by law.
479 DEEZER is the worldwide owner of the verbal and semi-figurative trademarks “DEEZER” (whether registered or unregistered) and retains all right, title and interest in and to them. The Developer will not copy or use these trademarks in any way not authorized by DEEZER in these Terms, will abide by the Trademark Guidelines set out by DEEZER in connection with his use of these trademarks, and shall not challenge the validity of these trademarks or attempt to register similar or trademarks, service marks or logos. DEEZER is the worldwide owner of the verbal and semi-figurative trademarks “DEEZER” (whether registered or unregistered) and retains all right, title and interest in and to them. The Developer will not copy or use these trademarks in any way not authorized by DEEZER in these Terms, will abide by the Trademark Guidelines set out by DEEZER in connection with his use of these trademarks, and shall not challenge the validity of these trademarks or attempt to register similar or trademarks, service marks or logos.
480 VIII. ASSIGNMENT VIII. ASSIGNMENT
481 Developer may not assign or otherwise transfer, its rights or delegate its duties or obligations under these Terms. Any attempt to assign, or otherwise transfer, any rights contained in these Terms is void and will inevitably lead DEEZER to remove Developer access both to the Services and to the Site. Developer may not assign or otherwise transfer, its rights or delegate its duties or obligations under these Terms. Any attempt to assign, or otherwise transfer, any rights contained in these Terms is void and will inevitably lead DEEZER to remove Developer access both to the Services and to the Site.
482 IX. MISCELLANEOUS IX. MISCELLANEOUS
483 The Developer agrees that the use of the Services for any other purposes than those mentioned herein, shall be beforehand reviewed and approved by DEEZER, at DEEZER’s own discretion. The Developer agrees that the use of the Services for any other purposes than those mentioned herein, shall be beforehand reviewed and approved by DEEZER, at DEEZER’s own discretion.
484 The Developer agrees that nothing in these Terms shall prevent DEEZER to create, develop and commercialize services or products similar to the Developer’s Personal Applications and/or Webpages. The Developer agrees that nothing in these Terms shall prevent DEEZER to create, develop and commercialize services or products similar to the Developer’s Personal Applications and/or Webpages.
485 Furthermore, DEEZER may at any time and at its own discretion, quote, refer to, promote or communicate on the Developer’s Personal Applications and/or Webpages, if necessary with a description of the relationship between DEEZER and the Developer. Furthermore, DEEZER may at any time and at its own discretion, quote, refer to, promote or communicate on the Developer’s Personal Applications and/or Webpages, if necessary with a description of the relationship between DEEZER and the Developer.
486 X. SURVIVAL X. SURVIVAL
487 Sections III, VI, VII, IX, X and XI will remain in effect after the Developer ceases to access or use the Services. Sections III, VI, VII, IX, X and XI will remain in effect after the Developer ceases to access or use the Services.
488 XI. APPLICABLE LAW XI. APPLICABLE LAW
489 The present Terms are submitted to French law. The present Terms are submitted to French law.
490 In case of litigation, the parties will try to reach an agreement before any judicial proceeding. If no agreement can be reached, any claim regarding the validity, the interpretation and/or the execution of the Terms will have to be brought before a French court and thus even if there are multiple defenders or in case of guarantee enforcement. In case of litigation, the parties will try to reach an agreement before any judicial proceeding. If no agreement can be reached, any claim regarding the validity, the interpretation and/or the execution of the Terms will have to be brought before a French court and thus even if there are multiple defenders or in case of guarantee enforcement.
491 Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst Deezer Premium - T-Mobile Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst Deezer Premium - T-Mobile
492 Artikel 1 - Algemeen Artikel 1 - Algemeen
493 De DEEZER-website, met adres http://www.deezer.com, (hierna 'de website' genoemd) is een publicatie die gecreëerd en ontwikkeld werd en geëxploiteerd wordt door het bedrijf BLOGMUSIK (hierna 'BLOGMUSIK' genoemd), S.A.S.U. geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer B 495 246 308, met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris – Frankrijk. De DEEZER-website, met adres http://www.deezer.com, (hierna 'de website' genoemd) is een publicatie die gecreëerd en ontwikkeld werd en geëxploiteerd wordt door het bedrijf Deezer (hierna 'Deezer' genoemd), S.A.S.U. geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer B 495 246 308, met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris – Frankrijk.
494 De DEEZER-website biedt de Deezer Premium-dienst zoals hieronder beschreven aan abonnees van T-Mobile Netherlands B.V, hierna “T-Mobile” hebben ingeschreven voor het aanbod in kwestie. De DEEZER-website biedt de Deezer Premium-dienst zoals hieronder beschreven aan abonnees van T-Mobile Netherlands B.V, hierna “T-Mobile” hebben ingeschreven voor het aanbod in kwestie.
495 De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de contractuele verhoudingen te definiëren tussen BLOGMUSIK enerzijds en elke abonnee van T-Mobile die zich heeft ingeschreven voor de Premium-dienst (hierna 'de abonnee' genoemd) via T-Mobile anderzijds. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van BLOGMUSIK, in het bijzonder de voorwaarden die in voorkomende gevallen van kracht zijn voor andere - gratis of betalende - diensten die op de website worden aangeboden. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de contractuele verhoudingen te definiëren tussen Deezer enerzijds en elke abonnee van T-Mobile die zich heeft ingeschreven voor de Premium-dienst (hierna 'de abonnee' genoemd) via T-Mobile anderzijds. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van Deezer, in het bijzonder de voorwaarden die in voorkomende gevallen van kracht zijn voor andere - gratis of betalende - diensten die op de website worden aangeboden.
496 De inschrijving voor en toegang tot de Premium-dienst zijn strikt onderworpen aan de voorafgaande onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De inschrijving voor en toegang tot de Premium-dienst zijn strikt onderworpen aan de voorafgaande onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
497 Artikel 2 – Beschrijving van de Premium-dienst Artikel 2 – Beschrijving van de Premium-dienst
498 De Premium-dienst is een dienst die wordt aangeboden en geëxploiteerd door BLOGMUSIK en waarmee na aanvaarding van de onderhavige voorwaarden, vanaf een computer, onbeperkt en zonder reclame, muziek kan worden beluisterd met een uitstekende geluidskwaliteit. De Premium-dienst is een dienst die wordt aangeboden en geëxploiteerd door Deezer en waarmee na aanvaarding van de onderhavige voorwaarden, vanaf een computer, onbeperkt en zonder reclame, muziek kan worden beluisterd met een uitstekende geluidskwaliteit.
499 Zodra de abonnee zich heeft ingeschreven, heeft hij via de website toegang tot alle functies van de Premium-dienst. Zodra de abonnee zich heeft ingeschreven, heeft hij via de website toegang tot alle functies van de Premium-dienst.
500 De Premium-dienst heeft de volgende hoofdkenmerken: De Premium-dienst heeft de volgende hoofdkenmerken:
501 - onbeperkte toegang tot de afspeellijsten van de website voor het beluisteren van nummers uit de muziekcatalogus van de Premium-dienst; - onbeperkte toegang tot de afspeellijsten van de website voor het beluisteren van nummers uit de muziekcatalogus van de Premium-dienst;
502 - geen reclame; - geen reclame;
503 - een betere luisterkwaliteit dan de kwaliteit die wordt aangeboden op de gratis versie van de website. De Premium-dienst is toegankelijk voor de abonnee volgens de voorwaarden van zijn abonnement bij T-Mobile. Als het abonnement vervalt of wordt opgezegd, wordt ook de toegang tot deze dienst beëindigd, maar behoud de klant met zijn user name en pass word toegang tot de gratis diensten van Deezer. Deze muziek kan worden beluisterd gedurende de gehele duur van het abonnement, zonder dat deze kan worden gedownload, overgedragen of op gelijk welk medium kan worden gebrand. - een betere luisterkwaliteit dan de kwaliteit die wordt aangeboden op de gratis versie van de website. De Premium-dienst is toegankelijk voor de abonnee volgens de voorwaarden van zijn abonnement bij T-Mobile. Als het abonnement vervalt of wordt opgezegd, wordt ook de toegang tot deze dienst beëindigd, maar behoud de klant met zijn user name en pass word toegang tot de gratis diensten van Deezer. Deze muziek kan worden beluisterd gedurende de gehele duur van het abonnement, zonder dat deze kan worden gedownload, overgedragen of op gelijk welk medium kan worden gebrand.
504 De abonnee wordt erop gewezen dat DEEZER niet in staat is de weergave te voorkomen van reclame die eventueel is opgenomen in de inhoud van videoclips die door derden worden verstrekt en gehost en die geïntegreerd zijn op de Site (bijv. Dailymotion, …). De abonnee wordt erop gewezen dat DEEZER niet in staat is de weergave te voorkomen van reclame die eventueel is opgenomen in de inhoud van videoclips die door derden worden verstrekt en gehost en die geïntegreerd zijn op de Site (bijv. Dailymotion, …).
505 Artikel 3 - Gebruiksvoorwaarden van de Premium-dienst Artikel 3 - Gebruiksvoorwaarden van de Premium-dienst
506 Toegang tot de Premium-dienst vanaf een computer is alleen mogelijk via de website. Voor het gebruik van de Premium-dienst is een snelle internetverbinding nodig. Wij wijzen u erop dat deze verbindingen niet door BLOGMUSIK worden verzorgd en dat het dus aan de abonnee is om vooraf in te schrijven op een aanbod voor snel internet om te kunnen gebruikmaken van de Premium-dienst. De catalogus van fonografische opnames die beschikbaar is in het kader van de Premium-dienst is afhankelijk van de contracten die zijn afgesloten met de rechthebbenden en kan derhalve variëren. BLOGMUSIK kan in geen geval de aanwezigheid van een bepaald nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep in de beschikbare catalogus van de Premium-dienst garanderen. BLOGMUSIK kan evenmin garanderen dat een nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep aanwezig in de catalogus die beschikbaar is op de Premium-dienst, ook altijd beschikbaar zal blijven. BLOGMUSIK is in geen geval aansprakelijk voor de verwijdering of deactivering van inhoud van de aangeboden catalogus. Toegang tot de Premium-dienst vanaf een computer is alleen mogelijk via de website. Voor het gebruik van de Premium-dienst is een snelle internetverbinding nodig. Wij wijzen u erop dat deze verbindingen niet door Deezer worden verzorgd en dat het dus aan de abonnee is om vooraf in te schrijven op een aanbod voor snel internet om te kunnen gebruikmaken van de Premium-dienst. De catalogus van fonografische opnames die beschikbaar is in het kader van de Premium-dienst is afhankelijk van de contracten die zijn afgesloten met de rechthebbenden en kan derhalve variëren. Deezer kan in geen geval de aanwezigheid van een bepaald nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep in de beschikbare catalogus van de Premium-dienst garanderen. Deezer kan evenmin garanderen dat een nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep aanwezig in de catalogus die beschikbaar is op de Premium-dienst, ook altijd beschikbaar zal blijven. Deezer is in geen geval aansprakelijk voor de verwijdering of deactivering van inhoud van de aangeboden catalogus.
507 De abonnee kan de Premium-dienst activeren op een computer (pc of Mac) die bij de dienst is geregistreerd. De Premium-dienst is slechts via één enkele verbinding tegelijk toegankelijk. Wij wijzen u erop dat BLOGMUSIK alle technische middelen in het werk zal stellen om de aanwezigheid van meerdere gelijktijdige verbindingen voor eenzelfde account van de Premium-dienst te controleren en om pogingen tot meerdere verbindingen op te sporen. De abonnee kan de Premium-dienst activeren op een computer (pc of Mac) die bij de dienst is geregistreerd. De Premium-dienst is slechts via één enkele verbinding tegelijk toegankelijk. Wij wijzen u erop dat Deezer alle technische middelen in het werk zal stellen om de aanwezigheid van meerdere gelijktijdige verbindingen voor eenzelfde account van de Premium-dienst te controleren en om pogingen tot meerdere verbindingen op te sporen.
508 Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijzigingen van de Premium-dienst Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijzigingen van de Premium-dienst
509 De Premium-dienst is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar volgens de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van artikel 9 hieronder.BLOGMUSIK behoudt zich echter het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen in verband met de technische ontwikkeling aan te brengen in de Premium-dienst. BLOGMUSIK verbindt zich ertoe dat hierdoor geen kwaliteitsveranderingen of belangrijke functiewijzigingen van de Premium-dienst worden veroorzaakt.BLOGMUSIK behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding tijdelijk de toegang tot de Premium-dienst op te schorten, indien dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden in verband met de technische ontwikkeling of ten behoeve van de continuïteit van de Premium-dienst. De abonnee vrijwaart BLOGMUSIK tegen elke aansprakelijkheid ten aanzien hiervan en ziet af van elke vordering en/of procedure op grond hiervan tegen BLOGMUSIK. Tijdelijke onderbrekingen van de diensten worden voor zover mogelijk minimaal 24 (vierentwintig) uur vooraf op de website gemeld, behalve indien deze onderbrekingen een dringend karakter hebben. De Premium-dienst is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar volgens de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van artikel 9 hieronder.Deezer behoudt zich echter het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen in verband met de technische ontwikkeling aan te brengen in de Premium-dienst. Deezer verbindt zich ertoe dat hierdoor geen kwaliteitsveranderingen of belangrijke functiewijzigingen van de Premium-dienst worden veroorzaakt.Deezer behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding tijdelijk de toegang tot de Premium-dienst op te schorten, indien dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden in verband met de technische ontwikkeling of ten behoeve van de continuïteit van de Premium-dienst. De abonnee vrijwaart Deezer tegen elke aansprakelijkheid ten aanzien hiervan en ziet af van elke vordering en/of procedure op grond hiervan tegen Deezer. Tijdelijke onderbrekingen van de diensten worden voor zover mogelijk minimaal 24 (vierentwintig) uur vooraf op de website gemeld, behalve indien deze onderbrekingen een dringend karakter hebben.
510 Artikel 5 – Toegangsvoorwaarden voor de Premium-dienst Artikel 5 – Toegangsvoorwaarden voor de Premium-dienst
511 De abonnee verklaart in staat te zijn de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Dat wil zeggen dat hij wettelijk meerderjarig is en niet onder juridische beschermingsmaatregelen voor volwassen valt (onder juridische bescherming van een wettelijke vertegenwoordiger, voogdij of curatele) of, indien de abonnee minderjarig is, dat hij beschikt over ouderlijke toestemming voor inschrijving op het abonnement. De abonnee verklaart in staat te zijn de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Dat wil zeggen dat hij wettelijk meerderjarig is en niet onder juridische beschermingsmaatregelen voor volwassen valt (onder juridische bescherming van een wettelijke vertegenwoordiger, voogdij of curatele) of, indien de abonnee minderjarig is, dat hij beschikt over ouderlijke toestemming voor inschrijving op het abonnement.
512 De abonnee moet op Nederlands grondgebied wonen, abonnee zijn van T-Mobile en een aanbod voor een abonnement met Deezer via T-Mobile hebben afgesloten. De abonnee moet op Nederlands grondgebied wonen, abonnee zijn van T-Mobile en een aanbod voor een abonnement met Deezer via T-Mobile hebben afgesloten.
513 Artikel 6 – Inschrijving voor de Premium-dienst - Aanmaken van een account Artikel 6 – Inschrijving voor de Premium-dienst - Aanmaken van een account
514 Wie zich wil abonneren op de Premium-dienst moet: Wie zich wil abonneren op de Premium-dienst moet:
515 - een account aanmaken op de website of, indien de gebruiker reeds is ingeschreven, inloggen op de website; - een account aanmaken op de website of, indien de gebruiker reeds is ingeschreven, inloggen op de website;
516 - de verschillende velden van het abonnementsformulier op de website invullen; - de verschillende velden van het abonnementsformulier op de website invullen;
517 - zijn aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden op de website bevestigen; - zijn aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden op de website bevestigen;
518 - zijn inschrijving bevestigen door het abonnement op de Premium-dienst te valideren. - zijn inschrijving bevestigen door het abonnement op de Premium-dienst te valideren.
519 Na het valideren van de inschrijving stuurt BLOGMUSIK een bevestigingsmail naar de abonnee (naar het adres dat deze laatste bij zijn inschrijving op de website heeft opgegeven). Na het valideren van de inschrijving stuurt Deezer een bevestigingsmail naar de abonnee (naar het adres dat deze laatste bij zijn inschrijving op de website heeft opgegeven).
520 Onder voorbehoud van andere bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Premium-dienst, treedt het abonnement op de Premium-dienst pas in werking als BLOGMUSIK de co-branded bevestigingsmail zoals bedoeld in de bovenvermelde paragraaf verstuurt. BLOGMUSIK raadt de abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of af te drukken. Onder voorbehoud van andere bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Premium-dienst, treedt het abonnement op de Premium-dienst pas in werking als Deezer de co-branded bevestigingsmail zoals bedoeld in de bovenvermelde paragraaf verstuurt. Deezer raadt de abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of af te drukken.
521 De abonnee kan het verstrekte wachtwoord wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn account'. De abonnee kan het verstrekte wachtwoord wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn account'.
522 De abonnee verplicht zich ertoe waarheidsgetrouwe en authentieke informatie over zichzelf te verstrekken. De abonnee verplicht zich ertoe waarheidsgetrouwe en authentieke informatie over zichzelf te verstrekken.
523 De abonnee verplicht zich ertoe BLOGMUSIK onmiddellijk te informeren over elke wijziging van de tijdens de activering van zijn account verstrekte informatie, in het bijzonder betreffende wijzigingen van zijn e-mailadres. De abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn account'. De abonnee verplicht zich ertoe Deezer onmiddellijk te informeren over elke wijziging van de tijdens de activering van zijn account verstrekte informatie, in het bijzonder betreffende wijzigingen van zijn e-mailadres. De abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn account'.
524 De abonnee moet BLOGMUSIK onmiddellijk informeren over het verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn gebruikersgegevens en zijn wachtwoord. De wachtwoorden en gebruikersgegevens zijn persoonlijk en de abonnee verplicht zich ertoe deze niet te verspreiden. De abonnee draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan. De abonnee moet Deezer onmiddellijk informeren over het verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn gebruikersgegevens en zijn wachtwoord. De wachtwoorden en gebruikersgegevens zijn persoonlijk en de abonnee verplicht zich ertoe deze niet te verspreiden. De abonnee draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan.
525 De abonnee is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot de deactivering van de account. Derhalve vrijwaart de abonnee BLOGMUSIK en haar partners, waaronder T-Mobile, co-aannemers of rechthebbenden tegen alle aansprakelijkheid in deze, tenzij de abonnee kan aantonen dat het gebruik van zijn gebruikersgegevens en/of zijn account voortvloeit uit fraude die aan derden kan worden toegerekend De abonnee is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot de deactivering van de account. Derhalve vrijwaart de abonnee Deezer en haar partners, waaronder T-Mobile, co-aannemers of rechthebbenden tegen alle aansprakelijkheid in deze, tenzij de abonnee kan aantonen dat het gebruik van zijn gebruikersgegevens en/of zijn account voortvloeit uit fraude die aan derden kan worden toegerekend
526 Artikel 7 – Prijs Artikel 7 – Prijs
527 De kosten van verbinding en communicatie (internet en mobiel internet) in verband met het gebruik van de Premium-dienst worden niet door BLOGMUSIK betaald en zijn voor rekening van de abonnee. De kosten van verbinding en communicatie (internet en mobiel internet) in verband met het gebruik van de Premium-dienst worden niet door Deezer betaald en zijn voor rekening van de abonnee.
528 Artikel 8 – Gebied Artikel 8 – Gebied
529 Het abonnement op de Premium-dienst is voorbehouden voor fysieke personen die op Nederlands grondgebied wonen, geabonneerd zijn bij T-Mobile en een overeenkomst hebben gesloten voor een T-Mobile abonnement in combinatie met Deezer. Het abonnement op de Premium-dienst is voorbehouden voor fysieke personen die op Nederlands grondgebied wonen, geabonneerd zijn bij T-Mobile en een overeenkomst hebben gesloten voor een T-Mobile abonnement in combinatie met Deezer.
530 Artikel 9 – Aansprakelijkheid Artikel 9 – Aansprakelijkheid
531 De abonnee verklaart geïnformeerd te zijn over de beperkingen van internetnetwerken. Derhalve kan BLOGMUSIK in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de toegang tot de Premium-dienst, de snelheid waarmee pagina's worden geopend en geraadpleegd, de luistersnelheid van fonografische opnames, de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de Premium-dienst, het frauduleuze gebruik door derden van informatie die op de website beschikbaar is. Dientengevolge is het eveneens aan de abonnee om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van zijn computer- of andere apparatuur, met name tegen vormen van inbraak en/of besmetting met virussen. BLOGMUSIK is hiervoor in geen geval aansprakelijk. BLOGMUSIK is niet aansprakelijk voor storingen of beschadiging aan het materiaal van de abonnee. De abonnee verklaart geïnformeerd te zijn over de beperkingen van internetnetwerken. Derhalve kan Deezer in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de toegang tot de Premium-dienst, de snelheid waarmee pagina's worden geopend en geraadpleegd, de luistersnelheid van fonografische opnames, de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de Premium-dienst, het frauduleuze gebruik door derden van informatie die op de website beschikbaar is. Dientengevolge is het eveneens aan de abonnee om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van zijn computer- of andere apparatuur, met name tegen vormen van inbraak en/of besmetting met virussen. Deezer is hiervoor in geen geval aansprakelijk. Deezer is niet aansprakelijk voor storingen of beschadiging aan het materiaal van de abonnee.
532 Bovendien verwerpt BLOGMUSIK in het algemeen alle aansprakelijkheid in geval van niet-naleving van een verplichting veroorzaakt door overmacht of toeval, inclusief maar niet beperkt tot rampen, brand, interne of externe stakingen, interne of externe technische storingen of defecten, en meer bepaald elke niet te voorkomen en onvoorziene gebeurtenis waardoor de bediening niet correct kan worden uitgevoerd.BLOGMUSIK is in geen geval aansprakelijk indien de aangeboden dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde uitrustingen en/of functies van de computerapparatuur van de abonnee. Bovendien verwerpt Deezer in het algemeen alle aansprakelijkheid in geval van niet-naleving van een verplichting veroorzaakt door overmacht of toeval, inclusief maar niet beperkt tot rampen, brand, interne of externe stakingen, interne of externe technische storingen of defecten, en meer bepaald elke niet te voorkomen en onvoorziene gebeurtenis waardoor de bediening niet correct kan worden uitgevoerd.Deezer is in geen geval aansprakelijk indien de aangeboden dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde uitrustingen en/of functies van de computerapparatuur van de abonnee.
533 Ten slotte is de abonnee als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Premium- dienst en kan hij BLOGMUSIK niet aansprakelijk stellen voor vorderingen en/of procedures die op grond hiervan tegen hem worden ingesteld. De abonnee verplicht zich er bovendien toe elke vordering, eis of verweer, en meer bepaald elke procedure die wordt aangespannen tegen BLOGMUSIK door een derde en die verband houdt met zijn gebruik van de Premium-dienst, op persoonlijke titel af te handelen Ten slotte is de abonnee als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Premium- dienst en kan hij Deezer niet aansprakelijk stellen voor vorderingen en/of procedures die op grond hiervan tegen hem worden ingesteld. De abonnee verplicht zich er bovendien toe elke vordering, eis of verweer, en meer bepaald elke procedure die wordt aangespannen tegen Deezer door een derde en die verband houdt met zijn gebruik van de Premium-dienst, op persoonlijke titel af te handelen
534 Artikel 10 – PersoonsgegevensBLOGMUSIK verplicht zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de automatische verwerking van persoonsgegevens te respecteren. Artikel 10 – PersoonsgegevensDeezer verplicht zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de automatische verwerking van persoonsgegevens te respecteren.
535 De informatie en de gegevens die over de abonnee worden verzameld, zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking en moeten verplicht worden verstrekt met het oog op het beheer van zijn abonnement. Deze informatie en gegevens worden bewaard ten behoeve van de beveiliging en de naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan BLOGMUSIK moet voldoen. Deze gegevens worden op een veilige manier verwerkt en bewaard via de webhosting van BLOGMUSIK zoals vermeld wordt in de wettelijke bepalingen die op de website staan vermeld. De informatie en de gegevens die over de abonnee worden verzameld, zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking en moeten verplicht worden verstrekt met het oog op het beheer van zijn abonnement. Deze informatie en gegevens worden bewaard ten behoeve van de beveiliging en de naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan Deezer moet voldoen. Deze gegevens worden op een veilige manier verwerkt en bewaard via de webhosting van Deezer zoals vermeld wordt in de wettelijke bepalingen die op de website staan vermeld.
536 Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden in het kader van ons commerciële relatiebeheer voor het opstellen van statistieken en tevens om BLOGMUSIK in staat te stellen de diensten die het aanbiedt en de informatie die aan de gebruiker wordt gestuurd te verbeteren en te personaliseren. De abonnee heeft recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie. Indien hij dit recht wil uitoefenen en communicaties wil ontvangen over de hem betreffende informatie, kan de abonnee contact opnemen met BLOGMUSIK via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een schriftelijk verzoek te sturen. Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden in het kader van ons commerciële relatiebeheer voor het opstellen van statistieken en tevens om Deezer in staat te stellen de diensten die het aanbiedt en de informatie die aan de gebruiker wordt gestuurd te verbeteren en te personaliseren. De abonnee heeft recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie. Indien hij dit recht wil uitoefenen en communicaties wil ontvangen over de hem betreffende informatie, kan de abonnee contact opnemen met Deezer via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een schriftelijk verzoek te sturen.
537 Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account op de website), ontvangt hij de nieuwsbrief van BLOGMUSIK op zijn geregistreerde en eventueel door hem gewijzigde e-mailadres. Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account op de website), ontvangt hij de nieuwsbrief van Deezer op zijn geregistreerde en eventueel door hem gewijzigde e-mailadres.
538 Indien de abonnee deze informatiebrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief, of door zijn gegevens betreffende het ontvangen van de nieuwsbrief te wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. Indien de abonnee deze informatiebrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief, of door zijn gegevens betreffende het ontvangen van de nieuwsbrief te wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'.
539 De abonnee is ervan op de hoogte dat zijn gegevens kunnen worden vrijgegeven in overeenstemming met een wettelijke bepaling, verordering of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of juridische autoriteit of, indien dit voor BLOGMUSIK noodzakelijk is, in het kader van een juridische procedure. De abonnee is ervan op de hoogte dat zijn gegevens kunnen worden vrijgegeven in overeenstemming met een wettelijke bepaling, verordering of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of juridische autoriteit of, indien dit voor Deezer noodzakelijk is, in het kader van een juridische procedure.
540 Artikel 11 – CookiesBLOGMUSIK slaat een cookie op in de computer van de abonnee. Cookies kunnen geen persoonlijke identificatie mogelijk maken. Een cookie registreert informatie betreffende de navigatie van de computer op de website (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip waarop een website werd geraadpleegd, enz.) die BLOGMUSIK kan lezen tijdens uw volgende bezoeken. Hierdoor kan BLOGMUSIK de navigatie op de website vergemakkelijken en wordt voorkomen dat bij elk bezoek opnieuw de reeds verstrekte informatie moet worden ingevoerd. Wij wijzen u erop dat de cookies die door BLOGMUSIK op uw computer worden bewaard minder dan 6 (zes) maanden op uw computer blijven staan. Artikel 11 – CookiesDeezer slaat een cookie op in de computer van de abonnee. Cookies kunnen geen persoonlijke identificatie mogelijk maken. Een cookie registreert informatie betreffende de navigatie van de computer op de website (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip waarop een website werd geraadpleegd, enz.) die Deezer kan lezen tijdens uw volgende bezoeken. Hierdoor kan Deezer de navigatie op de website vergemakkelijken en wordt voorkomen dat bij elk bezoek opnieuw de reeds verstrekte informatie moet worden ingevoerd. Wij wijzen u erop dat de cookies die door Deezer op uw computer worden bewaard minder dan 6 (zes) maanden op uw computer blijven staan.
541 Het navigatieprogramma kan de aanwezigheid van cookies vermelden en de abonnee kan het opslaan van cookies weigeren. Deze procedure wordt in detail beschreven in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' van de website. Het navigatieprogramma kan de aanwezigheid van cookies vermelden en de abonnee kan het opslaan van cookies weigeren. Deze procedure wordt in detail beschreven in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' van de website.
542 Artikel 12 – Intellectueel eigendom Artikel 12 – Intellectueel eigendom
543 De algemene structuur van de website, de Premium-dienst en alle elementen waaruit deze bestaat (zoals logo's, domeinnamen, muziek/video-opnames en daaraan gerelateerde elementen, inclusief foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van auteurs, artiesten en/of alle andere rechthebbenden op de fonografische of videografische opnames evenals verpakkingsafbeeldingen van deze opnames) zijn exclusief eigendom van BLOGMUSIK en/of zijn licentieverleners (met name muziek en/of videoproducten ('platenbazen', bedrijven voor collectief beheer van auteursrechten, enz.)). De algemene structuur van de website, de Premium-dienst en alle elementen waaruit deze bestaat (zoals logo's, domeinnamen, muziek/video-opnames en daaraan gerelateerde elementen, inclusief foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van auteurs, artiesten en/of alle andere rechthebbenden op de fonografische of videografische opnames evenals verpakkingsafbeeldingen van deze opnames) zijn exclusief eigendom van Deezer en/of zijn licentieverleners (met name muziek en/of videoproducten ('platenbazen', bedrijven voor collectief beheer van auteursrechten, enz.)).
544 Deze elementen worden beschermd door de wetten inzake intellectueel en ander eigendom, in het bijzonder de auteursrechten. De abonnee mag deze elementen alleen gebruiken in het kader van het gebruik van de Premium-dienst, conform de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Deze elementen worden beschermd door de wetten inzake intellectueel en ander eigendom, in het bijzonder de auteursrechten. De abonnee mag deze elementen alleen gebruiken in het kader van het gebruik van de Premium-dienst, conform de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
545 Elke representatie van het geheel of een deel van de website, de Premium-dienst en/of elementen waaruit deze bestaat (zoals hierboven beschreven) door middel van gelijk welk procedé, zonder uitdrukkelijke toestemming van BLOGMUSIK, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing. Elke representatie van het geheel of een deel van de website, de Premium-dienst en/of elementen waaruit deze bestaat (zoals hierboven beschreven) door middel van gelijk welk procedé, zonder uitdrukkelijke toestemming van Deezer, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing.
546 Hyperlinks die naar de website verwijzen en gebruikmaken van een framingtechniek (programmeringstechniek die het mogelijk maakt het browservenster in verschillende autonome kaders op te splitsen om de inhoud van een externe website weer te geven) of van 'in-line linking' (procedé voor weergave in een webpagina van één enkel element dat van een andere website is gehaald, waardoor opslagruimte op de harde schijf van het apparaat waarop de website is opgeslagen, wordt bespaard en waarmee de oorspronkelijke omgeving waaruit het element afkomstig is voor de niet-geïnformeerde gebruiker wordt verborgen) zijn strikt verboden. Hyperlinks die naar de website verwijzen en gebruikmaken van een framingtechniek (programmeringstechniek die het mogelijk maakt het browservenster in verschillende autonome kaders op te splitsen om de inhoud van een externe website weer te geven) of van 'in-line linking' (procedé voor weergave in een webpagina van één enkel element dat van een andere website is gehaald, waardoor opslagruimte op de harde schijf van het apparaat waarop de website is opgeslagen, wordt bespaard en waarmee de oorspronkelijke omgeving waaruit het element afkomstig is voor de niet-geïnformeerde gebruiker wordt verborgen) zijn strikt verboden.
547 De fonografische opnames van de Premium-dienst zijn digitale bestanden die beschermd worden door nationale en internationale bepalingen inzake auteursrechten en aan auteursrechten verwante rechten. Alleen het beluisteren in privékader ervan is toegestaan. Elk gebruik voor andere dan privédoeleinden kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging van de abonnee. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is strikt verboden, in het bijzonder downloaden of pogen te downloaden, overdragen of pogen over te dragen, definitief of tijdelijk op een harde schijf van een computer of enige andere randapparatuur (met name mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers), branden of pogen te branden op een cd of enig ander medium. Het doorverkopen, ruilen of verhuren van deze digitale bestanden is strikt verboden. De fonografische opnames van de Premium-dienst zijn digitale bestanden die beschermd worden door nationale en internationale bepalingen inzake auteursrechten en aan auteursrechten verwante rechten. Alleen het beluisteren in privékader ervan is toegestaan. Elk gebruik voor andere dan privédoeleinden kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging van de abonnee. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is strikt verboden, in het bijzonder downloaden of pogen te downloaden, overdragen of pogen over te dragen, definitief of tijdelijk op een harde schijf van een computer of enige andere randapparatuur (met name mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers), branden of pogen te branden op een cd of enig ander medium. Het doorverkopen, ruilen of verhuren van deze digitale bestanden is strikt verboden.
548 De abonnee verklaart kennis te nemen van het feit dat de muziekopnames die hem ter beschikking worden gesteld in de vorm van digitale bestanden in het kader van de Premium-dienst beschermd zijn door middel van technische beschermingsmaatregelen ter voorkoming of beperking, ingesteld door BLOGMUSIK binnen de grenzen van de bestaande technische beperkingen op dat gebied en de beschikbare technologieën om ongeoorloofd gebruik van deze bestanden te voorkomen zoals beschreven in de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De abonnee verklaart kennis te nemen van het feit dat de muziekopnames die hem ter beschikking worden gesteld in de vorm van digitale bestanden in het kader van de Premium-dienst beschermd zijn door middel van technische beschermingsmaatregelen ter voorkoming of beperking, ingesteld door Deezer binnen de grenzen van de bestaande technische beperkingen op dat gebied en de beschikbare technologieën om ongeoorloofd gebruik van deze bestanden te voorkomen zoals beschreven in de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
549 De abonnee verplicht zich ertoe geen technische middelen te gebruiken om deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen met als doel deze digitale bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ontvangende apparatuur van gelijk welke aard (pc, mobiele telefoon, mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers, enz.). De abonnee verplicht zich ertoe geen technische middelen te gebruiken om deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen met als doel deze digitale bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ontvangende apparatuur van gelijk welke aard (pc, mobiele telefoon, mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers, enz.).
550 Artikel 13 – Opschorting en/of voortijdige beëindiging door BLOGMUSIK Artikel 13 – Opschorting en/of voortijdige beëindiging door Deezer
551 Zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die BLOGMUSIK kan eisen, behoudt BLOGMUSIK zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding de toegang van een abonnee tot de Premium-dienst op te schorten en/of zijn abonnement op de Premium-dienst van rechtswege te beëindigen in geval van: Zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die Deezer kan eisen, behoudt Deezer zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding de toegang van een abonnee tot de Premium-dienst op te schorten en/of zijn abonnement op de Premium-dienst van rechtswege te beëindigen in geval van:
552 - niet-naleving door de abonnee van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, en in het bijzonder bij: - niet-naleving door de abonnee van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, en in het bijzonder bij:
553 o niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van BLOGMUSIK en/of zijn licentieverleners; o niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Deezer en/of zijn licentieverleners;
554 o omzeiling of poging tot omzeiling van de technische beschermingsmaatregelen die BLOGMUSIK heeft ingesteld; o omzeiling of poging tot omzeiling van de technische beschermingsmaatregelen die Deezer heeft ingesteld;
555 o meerdere gelijktijdige verbindingen op eenzelfde account van de Premium-dienst of poging tot meerdere gelijktijdige verbindingen; o meerdere gelijktijdige verbindingen op eenzelfde account van de Premium-dienst of poging tot meerdere gelijktijdige verbindingen;
556 o het verstrekken van valse informatie bij de inschrijving voor de Premium-dienst. o het verstrekken van valse informatie bij de inschrijving voor de Premium-dienst.
557 - handelingen die strijdig zijn met de commerciële belangen van BLOGMUSIK. - handelingen die strijdig zijn met de commerciële belangen van Deezer.
558 Artikel 14 – Wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaardenBLOGMUSIK behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. BLOGMUSIK informeert elke abonnee minstens 15 (vijftien) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail op het in de account van de abonnee verstrekte e-mailadres over elke wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Artikel 14 – Wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaardenDeezer behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Deezer informeert elke abonnee minstens 15 (vijftien) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail op het in de account van de abonnee verstrekte e-mailadres over elke wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
559 Artikel 15 – Klantendienst Artikel 15 – Klantendienst
560 Voor informatie en met vragen betreffende de Premium-dienst kan de abonnee contact opnemen met T-Mobile: Voor informatie en met vragen betreffende de Premium-dienst kan de abonnee contact opnemen met T-Mobile:
561 Vanaf je mobiele telefoon Vanaf je mobiele telefoon
562 Als je met je T-Mobile telefoon belt, kun je T-Mobile Klantenservice bereiken via 1200*. Als je met je T-Mobile telefoon belt, kun je T-Mobile Klantenservice bereiken via 1200*.
563 Vanaf een andere telefoon Vanaf een andere telefoon
564 Bel je met een andere telefoon, dan kun je T-Mobile Klantenservice bereiken via 06 - 2400 1200*. Vanuit het buitenland is dat: 0031 6 - 2400 1200. Bel je met een andere telefoon, dan kun je T-Mobile Klantenservice bereiken via 06 - 2400 1200*. Vanuit het buitenland is dat: 0031 6 - 2400 1200.
565 Vragen over vast internet, bellen en tv Vragen over vast internet, bellen en tv
566 Neem dan direct contact op met de klantenservice van T-Mobile Online: 0900 9515 Neem dan direct contact op met de klantenservice van T-Mobile Online: 0900 9515
567 Postadres PostadresT-Mobile Klantenservice BV
568 2500 BG Den Haag Postbus 162722500 BG Den Haag
569 Artikel 16 – Ongeldigheid van een bepaling Artikel 16 – Ongeldigheid van een bepaling
570 Ingeval een van de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden om enigerlei reden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval een van de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden om enigerlei reden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
571 Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen
572 De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van een geschil zullen de partijen proberen tot een minnelijke schikking te komen voor zij overgaan tot gerechtelijke procedures. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, moeten alle betwistingen in verband met de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, zelfs in geval van meerdere eisers of een vordering tot vrijwaring, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van een geschil zullen de partijen proberen tot een minnelijke schikking te komen voor zij overgaan tot gerechtelijke procedures. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, moeten alle betwistingen in verband met de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, zelfs in geval van meerdere eisers of een vordering tot vrijwaring, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.
573 Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst DEEZER Premium+ - T-Mobile Algemene gebruiksvoorwaarden Dienst DEEZER Premium+ - T-Mobile
574 Artikel 1 - Algemeen Artikel 1 - Algemeen
575 De DEEZER-website, met adres http://www.deezer.com, (hierna 'de website' genoemd) is een publicatie die gecreëerd en ontwikkeld werd en geëxploiteerd wordt door het bedrijf BLOGMUSIK (hierna 'BLOGMUSIK' genoemd), S.A.S.U. geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer B 495 246 308 en met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris – Frankrijk. De DEEZER-website, met adres http://www.deezer.com, (hierna 'de website' genoemd) is een publicatie die gecreëerd en ontwikkeld werd en geëxploiteerd wordt door het bedrijf Deezer (hierna 'Deezer' genoemd), S.A.S.U. geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer 511 716 573 en met hoofdkantoor te 12 rue d'Athènes 75009 Paris – Frankrijk.
576 De DEEZER-website biedt de DEEZER Premium+-dienst (hierna ‘Premium-dienst’ genoemd) zoals hieronder beschreven aan abonnees van T-Mobile die zich bij T-Mobile Netherlands B.V, hierna “T-Mobile” hebben ingeschreven voor het aanbod in kwestie. De DEEZER-website biedt de DEEZER Premium+-dienst (hierna ‘Premium-dienst’ genoemd) zoals hieronder beschreven aan abonnees van T-Mobile die zich bij T-Mobile Netherlands B.V, hierna “T-Mobile” hebben ingeschreven voor het aanbod in kwestie.
577 De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de contractuele verhoudingen te definiëren tussen BLOGMUSIK enerzijds en elke abonnee van T-Mobile die zich heeft ingeschreven voor de BLOGMUSIK Premium+-dienst (hierna 'de abonnee' genoemd) via T- Mobile anderzijds. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van BLOGMUSIK, in het bijzonder de voorwaarden die in voorkomende gevallen van kracht zijn voor andere - gratis of betalende - diensten die op de website worden aangeboden. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de contractuele verhoudingen te definiëren tussen Deezer enerzijds en elke abonnee van T-Mobile die zich heeft ingeschreven voor de Deezer Premium+-dienst (hierna 'de abonnee' genoemd) via T- Mobile anderzijds. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van Deezer, in het bijzonder de voorwaarden die in voorkomende gevallen van kracht zijn voor andere - gratis of betalende - diensten die op de website worden aangeboden.
578 De inschrijving voor en toegang tot de BLOGMUSIK Premium+-dienst zijn strikt onderworpen aan de voorafgaande onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De inschrijving voor en toegang tot de Deezer Premium+-dienst zijn strikt onderworpen aan de voorafgaande onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
579 Artikel 2 – Beschrijving van de Premium+-dienst Artikel 2 – Beschrijving van de Premium+-dienst
580 De BLOGMUSIK Premium+-dienst is een dienst die wordt aangeboden en geëxploiteerd door BLOGMUSIK en waarmee via een abonnement toegang wordt verstrekt tot de volgende belangrijkste functies: De Deezer Premium+-dienst is een dienst die wordt aangeboden en geëxploiteerd door Deezer en waarmee via een abonnement toegang wordt verstrekt tot de volgende belangrijkste functies:
581 - onbeperkte toegang tot de nummers uit de muziekcatalogus van de BLOGMUSIK Premium+-dienst voor het tijdelijk downloaden op twee toegestane apparaten (computer en mobiele telefoon) en tot de afspeellijsten van de website om deze offline te kunnen beluisteren; - onbeperkte toegang tot de nummers uit de muziekcatalogus van de Deezer Premium+-dienst voor het tijdelijk downloaden op twee toegestane apparaten (computer en mobiele telefoon) en tot de afspeellijsten van de website om deze offline te kunnen beluisteren;
582 - geen reclame; - geen reclame;
583 - een betere luisterkwaliteit dan de kwaliteit die wordt aangeboden op de gratis versie van de website. - een betere luisterkwaliteit dan de kwaliteit die wordt aangeboden op de gratis versie van de website.
584 Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk via een persoonlijke computer, via de website of via de off-line mode door de klikken op de tab ‘Off-line mode’, en op een mobiele telefoon via de mobiele applicatie van BLOGMUSIK (die de abonnée op zijn mobiele telefoon kan installeren). Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk via een persoonlijke computer, via de website of via de off-line mode door de klikken op de tab ‘Off-line mode’, en op een mobiele telefoon via de mobiele applicatie van Deezer (die de abonnée op zijn mobiele telefoon kan installeren).
585 De off-line mode is alleen toegankelijk voor abonnées van de Premium+-dienst. De abonnée wordt erop gewezen dat hij de Google Chrome borwser moet gebruiken voor toegang tot de off- line mode op zijn persoonlijke computer. De off-line mode is alleen toegankelijk voor abonnées van de Premium+-dienst. De abonnée wordt erop gewezen dat hij de Google Chrome borwser moet gebruiken voor toegang tot de off- line mode op zijn persoonlijke computer.
586 Anderzijds heeft de abonnée in de off-line mode alleen toegang tot de songs, albums en afspeellijsten die hij eerder tijdelijk heeft gedownload vanaf de Site of vanaf de mobiele applicatie op zijn apparaat (persoonlijke computer en/of mobiele telefoon). Anderzijds heeft de abonnée in de off-line mode alleen toegang tot de songs, albums en afspeellijsten die hij eerder tijdelijk heeft gedownload vanaf de Site of vanaf de mobiele applicatie op zijn apparaat (persoonlijke computer en/of mobiele telefoon).
587 Het tijdelijk downloaden van songs, albums of afspeellijsten vindt plaats door te klikken op ‘Off-line mode’ op de afleespagina’s van de Site. De zodanig gedownloade muziek kan zonder internetverbinding of 3G verbinding worden beluisterd gedurende de looptijd van het abonnement, zonder dat deze mag worden overgedragen of gebrand op enig ander medium. Het tijdelijk downloaden van songs, albums of afspeellijsten vindt plaats door te klikken op ‘Off-line mode’ op de afleespagina’s van de Site. De zodanig gedownloade muziek kan zonder internetverbinding of 3G verbinding worden beluisterd gedurende de looptijd van het abonnement, zonder dat deze mag worden overgedragen of gebrand op enig ander medium.
588 De Premium+-dienst is toegankelijk voor de abonnee tot beëindiging van zijn abonnement, afhankelijk van de looptijd (maand, jaar, etc.). Als het abonnement vervalt of wordt beëindigd, is de onbeperkte toegang tot muziek, het tijdelijk downloaden van songs, albums en afspeellijste en het off-line beluisteren van songs, albums en afspeellijsten die eerder zijn opgeladen, niet meer toegestaan. De Premium+-dienst is toegankelijk voor de abonnee tot beëindiging van zijn abonnement, afhankelijk van de looptijd (maand, jaar, etc.). Als het abonnement vervalt of wordt beëindigd, is de onbeperkte toegang tot muziek, het tijdelijk downloaden van songs, albums en afspeellijste en het off-line beluisteren van songs, albums en afspeellijsten die eerder zijn opgeladen, niet meer toegestaan.
589 De abonnee wordt erop gewezen dat BLOGMUSIK niet in staat is de weergave te voorkomen van reclame die eventueel is opgenomen in de inhoud van videoclips die door derden worden verstrekt en gehost en die geïntegreerd zijn op de Site (bijv. Dailymotion, …). De abonnee wordt erop gewezen dat Deezer niet in staat is de weergave te voorkomen van reclame die eventueel is opgenomen in de inhoud van videoclips die door derden worden verstrekt en gehost en die geïntegreerd zijn op de Site (bijv. Dailymotion, …).
590 Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium+-dienst Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden voor de Premium+-dienst
591 Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk vanaf een persoonlijke computer (PC of MAC) door in te loggen op de Site of via de off-line mode. Toegang tot de Premium+-dienst is mogelijk vanaf een persoonlijke computer (PC of MAC) door in te loggen op de Site of via de off-line mode.
592 Voor toegang tot de BLOGMUSIK Premium+-dienst via een compatibele mobiele telefoon is het vooraf downloaden en installeren van de applicatie BLOGMUSIK Premium+ Mobile vereist. Deze download wordt eveneens aangeboden bij de inschrijving voor de BLOGMUSIK Premium+- dienst. Voor toegang tot de Deezer Premium+-dienst via een compatibele mobiele telefoon is het vooraf downloaden en installeren van de applicatie Deezer Premium+ Mobile vereist. Deze download wordt eveneens aangeboden bij de inschrijving voor de Deezer Premium+- dienst.
593 Het gebruik van de BLOGMUSIK Premium+-dienst vereist een snelle internetverbinding, en voor mobiele telefoons een mobiele internetverbinding. Wij wijzen u erop dat deze verbindingen niet door BLOGMUSIK worden verzorgd en dat het dus aan de abonnee is om vooraf een abonnement te nemen op een snelle internetverbinding en/of mobiele internetverbinding om te kunnen gebruikmaken van de BLOGMUSIK Premium+-dienst. Het gebruik van de Deezer Premium+-dienst vereist een snelle internetverbinding, en voor mobiele telefoons een mobiele internetverbinding. Wij wijzen u erop dat deze verbindingen niet door Deezer worden verzorgd en dat het dus aan de abonnee is om vooraf een abonnement te nemen op een snelle internetverbinding en/of mobiele internetverbinding om te kunnen gebruikmaken van de Deezer Premium+-dienst.
594 Wij raden u sterk aan een mobiele internetverbinding te kiezen die voldoet aan de normen van de mobiele telefonie van de derde generatie (3G). Wij raden u sterk aan een mobiele internetverbinding te kiezen die voldoet aan de normen van de mobiele telefonie van de derde generatie (3G).
595 De catalogus van fonografische opnames die beschikbaar is in het kader van de BLOGMUSIK Premium+- dienst is afhankelijk van de contracten die zijn afgesloten met de rechthebbenden en kan derhalve variëren. BLOGMUSIK kan in geen geval de aanwezigheid van een bepaald nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep in de beschikbare catalogus van de BLOGMUSIK Premium+-dienst garanderen. BLOGMUSIK kan evenmin garanderen dat een nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep die aanwezig is in de catalogus die beschikbaar is op de BLOGMUSIK Premium+-dienst, ook altijd beschikbaar zal blijven. BLOGMUSIK is in geen geval aansprakelijk voor de verwijdering of deactivering van inhoudselementen van de aangeboden catalogus. De catalogus van fonografische opnames die beschikbaar is in het kader van de Deezer Premium+- dienst is afhankelijk van de contracten die zijn afgesloten met de rechthebbenden en kan derhalve variëren. Deezer kan in geen geval de aanwezigheid van een bepaald nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep in de beschikbare catalogus van de Deezer Premium+-dienst garanderen. Deezer kan evenmin garanderen dat een nummer of album, een bepaalde artiest of artiestengroep die aanwezig is in de catalogus die beschikbaar is op de Deezer Premium+-dienst, ook altijd beschikbaar zal blijven. Deezer is in geen geval aansprakelijk voor de verwijdering of deactivering van inhoudselementen van de aangeboden catalogus.
596 Een abonnee kan de BLOGMUSIK Premium+-dienst activeren op een computer (pc of Mac) en een compatibele mobiele telefoon die bij de dienst zijn geregistreerd. De BLOGMUSIK Premium+-dienst is in alle gevallen slecht via één enkele verbinding tegelijk toegankelijk (geregistreerde computer of geregistreerde compatibele mobiele telefoon). Wij wijzen u erop dat BLOGMUSIK alle technische middelen in het werk zal stellen om de afwezigheid van meerdere gelijktijdige verbindingen voor eenzelfde account van de BLOGMUSIK Premium+- dienst te controleren en om pogingen tot meerdere verbindingen op te sporen. Een abonnee kan de Deezer Premium+-dienst activeren op een computer (pc of Mac) en een compatibele mobiele telefoon die bij de dienst zijn geregistreerd. De Deezer Premium+-dienst is in alle gevallen slecht via één enkele verbinding tegelijk toegankelijk (geregistreerde computer of geregistreerde compatibele mobiele telefoon). Wij wijzen u erop dat Deezer alle technische middelen in het werk zal stellen om de afwezigheid van meerdere gelijktijdige verbindingen voor eenzelfde account van de Deezer Premium+- dienst te controleren en om pogingen tot meerdere verbindingen op te sporen.
597 Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijzigingen van de Premium+-dienst Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijzigingen van de Premium+-dienst
598 De BLOGMUSIK Premium+-dienst is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar volgens de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van artikel 9 hieronder.BLOGMUSIK behoudt zich echter het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen in verband met de technische ontwikkeling aan te brengen in de BLOGMUSIK Premium+-dienst. BLOGMUSIK verbindt zich ertoe dat hierdoor geen kwaliteitsveranderingen of belangrijke functiewijzigingen van de BLOGMUSIK Premium+-dienst worden veroorzaakt.BLOGMUSIK behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding tijdelijk de toegang tot de BLOGMUSIK Premium+-dienst op te schorten indien dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden in verband met de technische ontwikkeling of ten behoeve van de continuïteit van de BLOGMUSIK Premium+-dienst. De abonnee vrijwaart BLOGMUSIK tegen elke aansprakelijkheid ten aanzien hiervan en ziet af van elke vordering en/of procedure op grond hiervan tegen BLOGMUSIK. Tijdelijke onderbrekingen van de diensten worden voor zover mogelijk minimaal 24 (vierentwintig) uur vooraf op de website gemeld, behalve indien deze onderbrekingen een dringend karakter hebben. De Deezer Premium+-dienst is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar volgens de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van artikel 9 hieronder.Deezer behoudt zich echter het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen in verband met de technische ontwikkeling aan te brengen in de Deezer Premium+-dienst. Deezer verbindt zich ertoe dat hierdoor geen kwaliteitsveranderingen of belangrijke functiewijzigingen van de Deezer Premium+-dienst worden veroorzaakt.Deezer behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding tijdelijk de toegang tot de Deezer Premium+-dienst op te schorten indien dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden in verband met de technische ontwikkeling of ten behoeve van de continuïteit van de Deezer Premium+-dienst. De abonnee vrijwaart Deezer tegen elke aansprakelijkheid ten aanzien hiervan en ziet af van elke vordering en/of procedure op grond hiervan tegen Deezer. Tijdelijke onderbrekingen van de diensten worden voor zover mogelijk minimaal 24 (vierentwintig) uur vooraf op de website gemeld, behalve indien deze onderbrekingen een dringend karakter hebben.
599 Artikel 5 – Toegangsvoorwaarden voor de Premium+-dienst Artikel 5 – Toegangsvoorwaarden voor de Premium+-dienst
600 De abonnee verklaart in staat te zijn de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Dat wil zeggen dat hij wettelijk meerderjarig is en niet onder juridische beschermingsmaatregelen voor volwassenen valt (onder juridische bescherming van een wettelijke vertegenwoordiger, voogdij of curatele) of, indien de abonnee minderjarig is, dat hij beschikt over ouderlijke toestemming voor inschrijving op het abonnement. De abonnee verklaart in staat te zijn de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Dat wil zeggen dat hij wettelijk meerderjarig is en niet onder juridische beschermingsmaatregelen voor volwassenen valt (onder juridische bescherming van een wettelijke vertegenwoordiger, voogdij of curatele) of, indien de abonnee minderjarig is, dat hij beschikt over ouderlijke toestemming voor inschrijving op het abonnement.
601 De abonnee moet op Nederlands grondgebied wonen, abonnee zijn van T-Mobile en een aanbod voor een abonnement met BLOGMUSIK via T-Mobile hebben afgesloten. De abonnee moet op Nederlands grondgebied wonen, abonnee zijn van T-Mobile en een aanbod voor een abonnement met Deezer via T-Mobile hebben afgesloten.
602 Artikel 6 - Aanmaken van een account Artikel 6 - Aanmaken van een account
603 Wie zich wil abonneren op de BLOGMUSIK Premium+-dienst moet: Wie zich wil abonneren op de Deezer Premium+-dienst moet:
604 - een account aanmaken op de website of, indien de gebruiker reeds is ingeschreven, inloggen op de website; - een account aanmaken op de website of, indien de gebruiker reeds is ingeschreven, inloggen op de website;
605 - de verschillende velden van het abonnementsformulier op de website invullen; - de verschillende velden van het abonnementsformulier op de website invullen;
606 - de aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de BLOGMUSIK Premium+-dienst bevestigen; - de aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Deezer Premium+-dienst bevestigen;
607 - zijn inschrijving - zijn inschrijving
608 Na het valideren van de inschrijving stuurt BLOGMUSIK een bevestigingsmail naar de abonnee (naar het adres dat deze laatste bij zijn inschrijving op de website heeft opgegeven). Onder voorbehoud van andere bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de BLOGMUSIK Premium+-dienst, treedt het abonnement op de BLOGMUSIK Premium+-dienst pas in werking als BLOGMUSIK de co-branded bevestigingsmail zoals bedoeld in de bovenvermelde paragraaf verstuurt. BLOGMUSIK raadt de abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of af te drukken. De abonnee kan het verstrekte wachtwoord wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. De abonnee verplicht zich ertoe waarheidsgetrouwe en authentieke informatie over zichzelf te verstrekken. De abonnee verplicht zich ertoe BLOGMUSIK onmiddellijk te informeren over elke wijziging van de tijdens de activering van zijn account verstrekte informatie, in het bijzonder betreffende wijzigingen van zijn e-mailadres. De abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. De abonnee moet BLOGMUSIK onmiddellijk informeren over het verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn gebruikersgegevens en zijn wachtwoord. De wachtwoorden en gebruikersgegevens zijn persoonlijk en de abonnee verplicht zich ertoe deze niet te verspreiden. De abonnee draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan. De abonnee is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot de deactivering van de account. Derhalve vrijwaart de abonnee BLOGMUSIK en haar partners, co- aannemers of rechthebbenden tegen alle aansprakelijkheid in deze, tenzij de abonnee kan aantonen dat het gebruik van zijn gebruikersgegevens en/of zijn account voortvloeit uit fraude die aan derden kan worden toegerekend. Na het valideren van de inschrijving stuurt Deezer een bevestigingsmail naar de abonnee (naar het adres dat deze laatste bij zijn inschrijving op de website heeft opgegeven). Onder voorbehoud van andere bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Deezer Premium+-dienst, treedt het abonnement op de Deezer Premium+-dienst pas in werking als Deezer de co-branded bevestigingsmail zoals bedoeld in de bovenvermelde paragraaf verstuurt. Deezer raadt de abonnee aan deze e-mail te bewaren en/of af te drukken. De abonnee kan het verstrekte wachtwoord wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. De abonnee verplicht zich ertoe waarheidsgetrouwe en authentieke informatie over zichzelf te verstrekken. De abonnee verplicht zich ertoe Deezer onmiddellijk te informeren over elke wijziging van de tijdens de activering van zijn account verstrekte informatie, in het bijzonder betreffende wijzigingen van zijn e-mailadres. De abonnee kan deze informatie wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. De abonnee moet Deezer onmiddellijk informeren over het verlies of onbevoegd gebruik van zijn account, zijn gebruikersgegevens en zijn wachtwoord. De wachtwoorden en gebruikersgegevens zijn persoonlijk en de abonnee verplicht zich ertoe deze niet te verspreiden. De abonnee draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan. De abonnee is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot de deactivering van de account. Derhalve vrijwaart de abonnee Deezer en haar partners, co- aannemers of rechthebbenden tegen alle aansprakelijkheid in deze, tenzij de abonnee kan aantonen dat het gebruik van zijn gebruikersgegevens en/of zijn account voortvloeit uit fraude die aan derden kan worden toegerekend.
609 Artikel 7 – Prijs Artikel 7 – Prijs
610 De kosten van verbinding en communicatie (internet en mobiel internet) in verband met het gebruik van de BLOGMUSIK Premium+-dienst worden niet door BLOGMUSIK betaald en zijn voor rekening van de abonnee. De kosten van verbinding en communicatie (internet en mobiel internet) in verband met het gebruik van de Deezer Premium+-dienst worden niet door Deezer betaald en zijn voor rekening van de abonnee.
611 Artikel 8 – Gebied Artikel 8 – Gebied
612 Het abonnement op de BLOGMUSIK Premium+-dienst is voorbehouden voor fysieke personen die op Nederlands grondgebied wonen, geabonneerd zijn bij T-Mobile en zich hebben ingeschreven voor een passend aanbod van T-Mobile. Het abonnement op de Deezer Premium+-dienst is voorbehouden voor fysieke personen die op Nederlands grondgebied wonen, geabonneerd zijn bij T-Mobile en zich hebben ingeschreven voor een passend aanbod van T-Mobile.
613 Artikel 9 – Aansprakelijkheid Artikel 9 – Aansprakelijkheid
614 De abonnee verklaart geïnformeerd te zijn over de beperkingen van internet- en mobiele internetnetwerken. De abonnee verklaart geïnformeerd te zijn over de beperkingen van internet- en mobiele internetnetwerken.
615 Derhalve kan BLOGMUSIK in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de toegang tot de BLOGMUSIK Premium+-dienst, de snelheid waarmee pagina's worden geopend en geraadpleegd, de luistersnelheid van fonografische opnames, de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de BLOGMUSIK Premium+-dienst, het frauduleuze gebruik door derden van informatie die op de website beschikbaar is. Derhalve kan Deezer in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen van de toegang tot de Deezer Premium+-dienst, de snelheid waarmee pagina's worden geopend en geraadpleegd, de luistersnelheid van fonografische opnames, de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de Deezer Premium+-dienst, het frauduleuze gebruik door derden van informatie die op de website beschikbaar is.
616 Dientengevolge is het eveneens aan de abonnee om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van zijn computer- of andere apparatuur, met name tegen vormen van inbraak en/ of besmetting met virussen. BLOGMUSIK is hiervoor in geen geval aansprakelijk. BLOGMUSIK is niet aansprakelijk voor storingen of beschadiging aan het materiaal van de abonnee. Dientengevolge is het eveneens aan de abonnee om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van zijn computer- of andere apparatuur, met name tegen vormen van inbraak en/ of besmetting met virussen. Deezer is hiervoor in geen geval aansprakelijk. Deezer is niet aansprakelijk voor storingen of beschadiging aan het materiaal van de abonnee.
617 Bovendien verwerpt BLOGMUSIK in het algemeen alle aansprakelijkheid in geval van niet- naleving van een verplichting veroorzaakt door overmacht of toeval, inclusief maar niet beperkt tot rampen, brand, interne of externe stakingen, interne of externe technische storingen of defecten, en meer bepaald elke niet te voorkomen en onvoorziene gebeurtenis waardoor de bediening niet correct kan worden uitgevoerd.BLOGMUSIK is in geen geval aansprakelijk indien de aangeboden dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde uitrustingen en/of functies van de computerapparatuur van de abonnee. Bovendien verwerpt Deezer in het algemeen alle aansprakelijkheid in geval van niet- naleving van een verplichting veroorzaakt door overmacht of toeval, inclusief maar niet beperkt tot rampen, brand, interne of externe stakingen, interne of externe technische storingen of defecten, en meer bepaald elke niet te voorkomen en onvoorziene gebeurtenis waardoor de bediening niet correct kan worden uitgevoerd.Deezer is in geen geval aansprakelijk indien de aangeboden dienst niet compatibel blijkt te zijn met bepaalde uitrustingen en/of functies van de computerapparatuur van de abonnee.
618 Ten slotte is de abonnee als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de BLOGMUSIK Premium+-dienst en kan hij BLOGMUSIK niet aansprakelijk stellen voor vorderingen en/of procedures die op grond hiervan tegen hem worden ingesteld. De abonnee verplicht zich er bovendien toe elke vordering, eis of verweer, en meer bepaald elke procedure die wordt aangespannen tegen BLOGMUSIK door een derde en die verband houdt met zijn gebruik van de BLOGMUSIK Premium+-dienst, op persoonlijke titel af te handelen. Ten slotte is de abonnee als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Deezer Premium+-dienst en kan hij Deezer niet aansprakelijk stellen voor vorderingen en/of procedures die op grond hiervan tegen hem worden ingesteld. De abonnee verplicht zich er bovendien toe elke vordering, eis of verweer, en meer bepaald elke procedure die wordt aangespannen tegen Deezer door een derde en die verband houdt met zijn gebruik van de Deezer Premium+-dienst, op persoonlijke titel af te handelen.
619 Artikel 10 – PersoonsgegevensBLOGMUSIK verplicht zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de automatische verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De informatie en de gegevens die over de abonnee worden verzameld, zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking en moeten verplicht worden verstrekt met het oog op het beheer van zijn abonnement. Deze informatie en gegevens worden bewaard ten behoeve van de beveiliging en de naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan BLOGMUSIK moet voldoen. Deze gegevens worden op een veilige manier verwerkt en bewaard via de webhosting van BLOGMUSIK zoals vermeld wordt in de wettelijke bepalingen die op de website staan vermeld. Artikel 10 – PersoonsgegevensDeezer verplicht zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de automatische verwerking van persoonsgegevens te respecteren. De informatie en de gegevens die over de abonnee worden verzameld, zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking en moeten verplicht worden verstrekt met het oog op het beheer van zijn abonnement. Deze informatie en gegevens worden bewaard ten behoeve van de beveiliging en de naleving van de wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan Deezer moet voldoen. Deze gegevens worden op een veilige manier verwerkt en bewaard via de webhosting van Deezer zoals vermeld wordt in de wettelijke bepalingen die op de website staan vermeld.
620 Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden in het kader van ons commerciële relatiebeheer voor het opstellen van statistieken en tevens om BLOGMUSIK in staat te stellen de diensten die het aanbiedt en de informatie die aan de gebruiker wordt gestuurd te verbeteren en te personaliseren. Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd, kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden in het kader van ons commerciële relatiebeheer voor het opstellen van statistieken en tevens om Deezer in staat te stellen de diensten die het aanbiedt en de informatie die aan de gebruiker wordt gestuurd te verbeteren en te personaliseren.
621 De abonnee heeft recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie. Indien hij dit recht wil uitoefenen en communicaties wil ontvangen over de hem betreffende informatie kan de abonnee contact opnemen met BLOGMUSIK via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een schriftelijk verzoek te sturen. De abonnee heeft recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie. Indien hij dit recht wil uitoefenen en communicaties wil ontvangen over de hem betreffende informatie kan de abonnee contact opnemen met Deezer via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een schriftelijk verzoek te sturen.
622 Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account op de website), ontvangt hij de nieuwsbrief van BLOGMUSIK op zijn geregistreerde en eventueel door hem gewijzigde e-mailadres. Indien de abonnee deze informatiebrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief of door zijn gegevens betreffende het ontvangen van de nieuwsbrief te wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'. Indien de abonnee daarmee heeft ingestemd (bijvoorbeeld bij het aanmaken van zijn account op de website), ontvangt hij de nieuwsbrief van Deezer op zijn geregistreerde en eventueel door hem gewijzigde e-mailadres. Indien de abonnee deze informatiebrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief of door zijn gegevens betreffende het ontvangen van de nieuwsbrief te wijzigen via zijn account door op de website te klikken op de rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'.
623 De abonnee is ervan op de hoogte dat zijn gegevens kunnen worden vrijgegeven in overeenstemming met een wettelijke bepaling, verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of juridische autoriteit of, indien dit voor BLOGMUSIK noodzakelijk is, in het kader van een juridische procedure. De abonnee is ervan op de hoogte dat zijn gegevens kunnen worden vrijgegeven in overeenstemming met een wettelijke bepaling, verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of juridische autoriteit of, indien dit voor Deezer noodzakelijk is, in het kader van een juridische procedure.
624 Artikel 11 – CookiesBLOGMUSIK slaat een cookie op in de computer van de abonnee. Cookies kunnen geen persoonlijke identificatie mogelijk maken. Een cookie registreert informatie betreffende de navigatie van de computer op de website (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip waarop een website werd geraadpleegd, enz.) die BLOGMUSIK kan lezen tijdens uw volgende bezoeken. Hierdoor kan BLOGMUSIK de navigatie op de website vergemakkelijken en wordt voorkomen dat bij elk bezoek opnieuw de reeds verstrekte informatie moet worden ingevoerd. Wij wijzen u erop dat de cookies die door BLOGMUSIK op uw computer worden bewaard minder dan 6 (zes) maanden op uw computer blijven staan. Artikel 11 – CookiesDeezer slaat een cookie op in de computer van de abonnee. Cookies kunnen geen persoonlijke identificatie mogelijk maken. Een cookie registreert informatie betreffende de navigatie van de computer op de website (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip waarop een website werd geraadpleegd, enz.) die Deezer kan lezen tijdens uw volgende bezoeken. Hierdoor kan Deezer de navigatie op de website vergemakkelijken en wordt voorkomen dat bij elk bezoek opnieuw de reeds verstrekte informatie moet worden ingevoerd. Wij wijzen u erop dat de cookies die door Deezer op uw computer worden bewaard minder dan 6 (zes) maanden op uw computer blijven staan.
625 Het navigatieprogramma kan de aanwezigheid van cookies vermelden en de abonnee kan het opslaan van cookies weigeren. Deze procedure wordt in detail beschreven in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' van de website. Het navigatieprogramma kan de aanwezigheid van cookies vermelden en de abonnee kan het opslaan van cookies weigeren. Deze procedure wordt in detail beschreven in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' van de website.
626 Artikel 12 – Intellectueel eigendom Artikel 12 – Intellectueel eigendom
627 De algemene structuur van de website, de BLOGMUSIK Premium+-dienst en alle elementen waaruit deze bestaat (zoals logo's, domeinnamen, muziek/video-opnames en daaraan gerelateerde elementen, inclusief foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van auteurs, artiesten en/of alle andere rechthebbenden op de fonografische of videografische opnames evenals verpakkingsafbeeldingen van deze opnames) zijn exclusief eigendom van BLOGMUSIK en/of zijn licentieverleners (met name muziek- en/of videoproducten ('platenbazen', bedrijven voor collectief beheer van auteursrechten, enz.)). De algemene structuur van de website, de Deezer Premium+-dienst en alle elementen waaruit deze bestaat (zoals logo's, domeinnamen, muziek/video-opnames en daaraan gerelateerde elementen, inclusief foto's, afbeeldingen, teksten en biografieën van auteurs, artiesten en/of alle andere rechthebbenden op de fonografische of videografische opnames evenals verpakkingsafbeeldingen van deze opnames) zijn exclusief eigendom van Deezer en/of zijn licentieverleners (met name muziek- en/of videoproducten ('platenbazen', bedrijven voor collectief beheer van auteursrechten, enz.)).
628 Deze elementen worden beschermd door de wetten inzake intellectueel en ander eigendom, in het bijzonder de auteursrechten. De abonnee mag deze elementen alleen gebruiken in het kader van het gebruik van de BLOGMUSIK Premium+-dienst conform de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Deze elementen worden beschermd door de wetten inzake intellectueel en ander eigendom, in het bijzonder de auteursrechten. De abonnee mag deze elementen alleen gebruiken in het kader van het gebruik van de Deezer Premium+-dienst conform de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
629 Elke representatie van het geheel of een deel van de website, van de BLOGMUSIK Premium+- dienst en/of elementen waaruit deze bestaat (zoals hierboven beschreven) door middel van gelijk welk procedé, zonder uitdrukkelijke toestemming van BLOGMUSIK, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing. Elke representatie van het geheel of een deel van de website, van de Deezer Premium+- dienst en/of elementen waaruit deze bestaat (zoals hierboven beschreven) door middel van gelijk welk procedé, zonder uitdrukkelijke toestemming van Deezer, is verboden en wordt beschouwd als vervalsing.
630 Hyperlinks die naar de website verwijzen en gebruikmaken van een framingtechniek (programmeringstechniek die het mogelijk maakt het browservenster in verschillende autonome kaders op te splitsen om de inhoud van een externe site weer te geven) of van 'in-line linking' (procedé voor weergave in een webpagina van één enkel element dat van een andere website is gehaald, waardoor opslagruimte op de harde schijf van het apparaat waarop de site is opgeslagen, wordt bespaard en waarmee de oorspronkelijke omgeving waaruit het element afkomstig is voor de niet- geïnformeerde gebruiker wordt verborgen) zijn strikt verboden. Hyperlinks die naar de website verwijzen en gebruikmaken van een framingtechniek (programmeringstechniek die het mogelijk maakt het browservenster in verschillende autonome kaders op te splitsen om de inhoud van een externe site weer te geven) of van 'in-line linking' (procedé voor weergave in een webpagina van één enkel element dat van een andere website is gehaald, waardoor opslagruimte op de harde schijf van het apparaat waarop de site is opgeslagen, wordt bespaard en waarmee de oorspronkelijke omgeving waaruit het element afkomstig is voor de niet- geïnformeerde gebruiker wordt verborgen) zijn strikt verboden.
631 De fonografische opnames van de BLOGMUSIK Premium+-dienst zijn digitale bestanden die beschermd worden door nationale en internationale bepalingen inzake auteursrechten en aan auteursrechten verwante rechten. Alleen het beluisteren in privékader ervan is toegestaan. Elk gebruik voor andere dan privédoeleinden kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging van de abonnee. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is strikt verboden, in het bijzonder downloaden of pogen te downloaden, overdragen of pogen over te dragen, definitief of tijdelijk op een harde schijf van een computer of enige andere randapparatuur (met name mp3-lezers en andere draagbare digitale audiolezers), branden of pogen te branden op een cd of enig ander medium. Het doorverkopen, ruilen of verhuren van deze digitale bestanden is strikt verboden. De fonografische opnames van de Deezer Premium+-dienst zijn digitale bestanden die beschermd worden door nationale en internationale bepalingen inzake auteursrechten en aan auteursrechten verwante rechten. Alleen het beluisteren in privékader ervan is toegestaan. Elk gebruik voor andere dan privédoeleinden kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging van de abonnee. Elk ander gebruik van deze digitale bestanden is strikt verboden, in het bijzonder downloaden of pogen te downloaden, overdragen of pogen over te dragen, definitief of tijdelijk op een harde schijf van een computer of enige andere randapparatuur (met name mp3-lezers en andere draagbare digitale audiolezers), branden of pogen te branden op een cd of enig ander medium. Het doorverkopen, ruilen of verhuren van deze digitale bestanden is strikt verboden.
632 De abonnee verklaart kennis te nemen van het feit dat de muziekopnames die hem ter beschikking worden gesteld in de vorm van digitale bestanden in het kader van de BLOGMUSIK Premium+-dienst, beschermd zijn door middel van technische beschermingsmaatregelen ter voorkoming of beperking, ingesteld door BLOGMUSIK binnen de grenzen van de bestaande technische beperkingen op dat gebied en de beschikbare technologieën, om ongeoorloofd gebruik van deze bestanden te voorkomen zoals beschreven in de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De abonnee verklaart kennis te nemen van het feit dat de muziekopnames die hem ter beschikking worden gesteld in de vorm van digitale bestanden in het kader van de Deezer Premium+-dienst, beschermd zijn door middel van technische beschermingsmaatregelen ter voorkoming of beperking, ingesteld door Deezer binnen de grenzen van de bestaande technische beperkingen op dat gebied en de beschikbare technologieën, om ongeoorloofd gebruik van deze bestanden te voorkomen zoals beschreven in de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
633 De abonnee verplicht zich ertoe geen technische middelen te gebruiken om deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen met als doel deze digitale bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ontvangende apparatuur van gelijk welke aard (pc, mobiele telefoon, mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers, enz.). De abonnee verplicht zich ertoe geen technische middelen te gebruiken om deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen met als doel deze digitale bestanden te downloaden en te bewaren in een opslageenheid van ontvangende apparatuur van gelijk welke aard (pc, mobiele telefoon, mp3-spelers en andere draagbare digitale audiolezers, enz.).
634 Artikel 13 – Opschorting en/of voortijdige beëindiging door BLOGMUSIK Artikel 13 – Opschorting en/of voortijdige beëindiging door Deezer
635 Zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die BLOGMUSIK kan eisen, behoudt BLOGMUSIK zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding de toegang van een abonnee tot de BLOGMUSIK Premium+-dienst op te schorten en/of zijn abonnement op de BLOGMUSIK Premium+-dienst van rechtswege te beëindigen in geval van: Zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die Deezer kan eisen, behoudt Deezer zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding de toegang van een abonnee tot de Deezer Premium+-dienst op te schorten en/of zijn abonnement op de Deezer Premium+-dienst van rechtswege te beëindigen in geval van:
636 - niet-naleving door de abonnee van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, en in het bijzonder bij: - niet-naleving door de abonnee van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, en in het bijzonder bij:
637 o niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van BLOGMUSIK en/of zijn licentieverleners; o niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Deezer en/of zijn licentieverleners;
638 o omzeiling of poging tot omzeiling van de technische beschermingsmaatregelen die BLOGMUSIK heeft ingesteld; o omzeiling of poging tot omzeiling van de technische beschermingsmaatregelen die Deezer heeft ingesteld;
639 o meerdere gelijktijdige verbindingen op eenzelfde account van de BLOGMUSIK Premium+- dienst of poging tot meerdere gelijktijdige verbindingen; o meerdere gelijktijdige verbindingen op eenzelfde account van de Deezer Premium+- dienst of poging tot meerdere gelijktijdige verbindingen;
640 o het verstrekken van valse informatie bij de inschrijving voor de BLOGMUSIK Premium+- dienst. o het verstrekken van valse informatie bij de inschrijving voor de Deezer Premium+- dienst.
641 - handelingen die strijdig zijn met de commerciële belangen van BLOGMUSIK. - handelingen die strijdig zijn met de commerciële belangen van Deezer.
642 Artikel 14 – Wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaardenBLOGMUSIK behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. BLOGMUSIK informeert elke abonnee minstens 15 (vijftien) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail op het in de account van de abonnee verstrekte e- mailadres over elke wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Artikel 14 – Wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaardenDeezer behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Deezer informeert elke abonnee minstens 15 (vijftien) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail op het in de account van de abonnee verstrekte e- mailadres over elke wijziging van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
643 Artikel 15 – Klantendienst Artikel 15 – Klantendienst
644 Voor informatie en met vragen betreffende de BLOGMUSIK Premium+-dienst kan de abonnee contact opnemen met BLOGMUSIK via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een brief te sturen naar het volgende adres:BLOGMUSIK Voor informatie en met vragen betreffende de Deezer Premium+-dienst kan de abonnee contact opnemen met Deezer via de website door te klikken op de rubriek 'Contact met ons opnemen' of door een brief te sturen naar het volgende adres:Deezer
645 Klantendienst, 12 rue d'Athènes 75009 Paris
646 Artikel 16 – Ongeldigheid van een bepaling
647 Ingeval een van de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden om enigerlei reden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
648 Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen
649 De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
650 In geval van een geschil zullen de partijen proberen tot een minnelijke schikking te komen voor zij overgaan tot gerechtelijke procedures. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, moeten alle betwistingen in verband met de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, zelfs in geval van meerdere eisers of een vordering tot vrijwaring, worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.