Document Viewer
Name Most Recent Change
Deezer (es) - Privacy Policy Aug 26, 2019 | 11.47%
Important Change Not Notified
# Old Version New Version
0 Deezer - Datos personales
1 Persoonlijke gegevens Privacybeleid
2 Voorwerp Voorwerp
3 Deze sectie toont aan dat Deezer respectvol omgaat met uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens (de "Gegevens"), die verzameld en verwerkt worden wanneer u gebruik maakt van de website, volgens de betreffende voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden. Deze rubriek handelt over het engagement van DEEZER met betrekking tot de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens, verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de Website en diensten van DEEZER overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Gebruiksvoorwaarden
4 Verzamelde gegevens
5 De verzamelde gegevens die we later verwerk (de “Gegevens").
6 DEEZER stelt alles in het werk om te voldoen aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze verwerkingshandelingen werden aangegeven bij de Franse nationale organisatie voor de bescherming van gegevens (CNIL).
7 Verzamelde gegevens
8 en zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt via het inschrijfformulier op de website en bevatten minimaal uw login en een geldig e-mailadres. De door de website automatisch opgeslagen gegevens zijn uw IP-adres (adres van uw computer) De verzamelde en verder door ons verwerkte Gegevens zijn de gegevens die u ons vrijwillig bezorgde via het registratieformulier op de Website (het “Registratieformulier”) of op de pagina “Mijn Informatie” van uw account en betreft minstens uw gebruikersnaam, uw leeftijd, uw geslacht en een geldig e-mailadres.
9 , met uitsluiting van alle Wanneer u de Website en de diensten van DEEZER gebruikt, worden bepaalde Gegevens automatisch verzameld, meer bepaald technische gegevens (zoals het IP-adres van uw computer of mobiele toestel) en informatie over uw gebruik van de pagina’s van de Websites en de functies van de diensten van DEEZER, met uitsluiting van andere.
10 andere. Wij informeren u dat Doel van de gegevensverwerking
11 de website mogelijk gebruik maakt van e De Gegevens die als verplicht zijn aangegeven in het Registratieformulier, zijn vereist om te kunnen genieten van de Website en de diensten van de functies van DEEZER (meer bepaald om toegang te krijgen tot de Website en de diensten van DEEZER).
12 en automatisch tracking systeem (cookies). U kunt dit verhinderen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. De niet-verplichte door u verstrekte Gegevens of de gegevens automatisch
13 Doel van de verwerking
14 De verplicht verzameld door de Site stellen ons in staat om (i) het gebruik van de Site en de diensten van DEEZER voor u te personaliseren en te verbeteren en (ii) om statistieken te analyseren en te creëren met betrekking tot uw gebruik van de Site en de diensten van DEEZER.
15 e gegevens in het formulier zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de functies va Indien u hiervoor de toestemming hebt gegeven, kunnen de verzamelde Gegevens ook gebruikt worden voor het beheer van commerciële relaties zodat DEEZER zijn diensten en de informatie die DEEZER naar u stuurt, kan personaliseren en verbeteren.
16 n de website (naar muziek luisteren, Playlists maken en beheren, enz.). De door de website automatisch verzamelde gegevens stellen ons in staat om statistieken op te maken over het bezoekersaantal van deze webpagina's. Deze De Gegevens stellen DEEZER in staat om nieuwsbrieven te versturen naar het e-mailadres dat u opgaf in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in uw account) of push-notificaties te sturen naar uw mobiele apparaten. Indien u geen nieuwsbrieven of pushberichten wenst te ontvangen, kunt u hiervoor op elk moment uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door uw Gegevens aan te passen in de rubriek “Mededelingen & Delen” in uw account ( klik hier om naar deze rubriek te gaan).
17 De Gegevens worden ook bijgehouden om veiligheidsredenen, om te voldoen aan de wettelijke en regulerende verplichtingen van DEEZER.
18 Ontvangers Gegevens
19 Uw Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
20 gegevensbehandeling heeft U wordt hierbij echter meegedeeld dat de Gegevens vrijgegeven kunnen worden in navolging van een wet, een regelgeving, of een beslissing door een regelgevende of bevoegde wettelijke overheid of, indien noodzakelijk geacht, om de rechten en belangen van DEEZER te vrijwaren.
21 het voorwerp uitgemaakt van e Indien u ermee hebt ingestemd, kunt u aanbiedingen van partners van DEEZER ontvangen op het e-mailadres dat u opgaf in het Registratieformulier (of zoals gewijzigd in uw account).
22 en kennisgeving bij de CNIL. (ontvangstbewijs n° 1227247) Voor het beheer van uw abonnement kunnen de Gegevens worden gedeeld met bedrijven die
23 Ontvangers gegevens
24 U instaan voor het beheer, de verwerking en de uitvoering van de betalingsprocedure.
25 Voor het beheer van uw nieuwsbrieven of push-notificaties, kunnen uw Gegevens worden gedeeld met het bedrijf Appboy dat instaat voor het beheer, de verwerking en de verzending van DEEZER-nieuwsbrieven of push-notificaties.
26 w gegevens worden niet doorgegev Overdracht van uw Gegevens
27 en aan derden. Wij informeren u echter Als deel van de verwerking van uw Gegevens mogen ze door DEEZER overgedragen worden aan servers die zich in verschillende landen bevinden.
28 dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven in toepassing van een wet, een reglement of na een beslissing van een bevoegde reglementaire of gerechtelijke overheid, als dat nodig blijkt te zijn voor de bescherming van de rechten U wordt hierbij geïnformeerd dat uw Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet uw land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie.
29 Bovendien wordt u geïnformeerd dat als onderdeel van uw gebruik van de Applicaties, de Gegevens die u bereid bent te delen met de partners van DEEZER kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet uw land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie. U wordt hierbij geïnformeerd dat het privacybeleid van onze partners, beschikbaar in de Applicaties, van toepassing is op de verwerking van uw Gegevens door dergelijke partners.
30 en belangen van Deezer. Tot slot wordt u geïnformeerd dat de Gegevens kunnen worden doorgestuurd naar een land dat niet uw land van verblijf is en met name naar een land buiten de Europese Unie om de nieuwsbrieven of push-notificaties van DEEZER te kunnen ontvangen.
31 Gegevensbeveiliging Gegevensbeveiliging
32 Deezer hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om de risico's op verlies, fouten of fout gebruik van deze gegevens te beperken.Bewaring van de gegevens Deezer hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw gegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om de risico's op verlies, fouten of verkeerd gebruik van deze gegevens te beperken.Gegevensopslag
33 De gegevens worden opgeslagen bij het hostingbedrijf van de website vermeld in de Wettelijke Vermeldingen en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden. Hierna worden ze enkel bewaard voor statistische doeleinden en zullen nooit worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook. De gegevens worden opgeslagen bij het hostingbedrijf van de Website dat vermeld staat in de Wettelijke Bepalingen en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden. Hierna worden de gegevens enkel bewaard voor statistische doeleinden en worden ze niet gebruikt, op welke wijze dan ook.
34 Uw rechten Uw rechten
35 U beschikt over het recht op toegang en rechtzetting van uw gegevens. U kunt van dit recht gebruik maken door ons een aanvraag te sturen, via de sectie "Ons contacteren" of per brief naar het volgende adres: BLOGMUSIK S.A.S.U., 12 rue d'Athènes 75009 Paris. U hebt het recht op toegang tot en correctie van uw Gegevens door contact met ons op te nemen via de rubriek " Contact " of een brief te sturen naar het volgende adres: Deezer SA , 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Frankrijk.
36 Informatie over cookies Informatie over cookies
37 Deze sectie geeft informatie over je rechten en voorkeuren met betrekking tot cookies. Deze sectie geeft informatie over je rechten en voorkeuren met betrekking tot cookies.
38 Tijdens het gebruik van de website www.deezer.com (de "Site"), en op basis van jouw keuzes, kunnen sommige tekstbestanden genaamd "cookies" op je apparatuur (computer, tablet, etc.) en wat informatie worden opgeslagen vanwege je bezoek aan de site binnen deze cookies kunnen worden geregistreerd. Tijdens het gebruik van de website www.deezer.com (de "Site"), en op basis van jouw keuzes, kunnen sommige tekstbestanden genaamd "cookies" op je apparatuur (computer, tablet, etc.) en wat informatie worden opgeslagen vanwege je bezoek aan de site binnen deze cookies kunnen worden geregistreerd.
39 Wie plaatst cookies? Wie plaatst cookies?
40 Cookies kunnen door Deezer of door onze partnes worden geplaatst. Cookies kunnen door Deezer of door onze partnes worden geplaatst.
41 Waarom worden cookies gebruikt? Waarom worden cookies gebruikt?
42 2.a. Cookies die door ons worden geplaatst zijn: 2.a. Cookies die door ons worden geplaatst zijn:
43 - Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de Site en onze diensten. We gebruiken ze om met name informatie te onthouden met betrekking tot je registratie of toegang tot de Site en diensten, om veiligheidsmaatregelen te nemen of de site aan te passen aan de instellingen van je apparaat (taal, besturingssysteem, etc.). Deze cookies zullen je ook in staat stellen om toegang te krijgen tot je persoonlijke account op de site. - Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de Site en onze diensten. We gebruiken ze om met name informatie te onthouden met betrekking tot je registratie of toegang tot de Site en diensten, om veiligheidsmaatregelen te nemen of de site aan te passen aan de instellingen van je apparaat (taal, besturingssysteem, etc.). Deze cookies zullen je ook in staat stellen om toegang te krijgen tot je persoonlijke account op de site.
44 - Analytische cookies. We gebruiken ze voor het maken van statistieken betreffende het bezoeken en gebruiken van de verschillende onderdelen van de site (pagina's en inhoud bezocht, customer journey), om studies te creëren om de inhoud van de site en onze dienstverlening te verbeteren. - Analytische cookies. We gebruiken ze voor het maken van statistieken betreffende het bezoeken en gebruiken van de verschillende onderdelen van de site (pagina's en inhoud bezocht, customer journey), om studies te creëren om de inhoud van de site en onze dienstverlening te verbeteren.
45 - Reclame cookies. We gebruiken ze om advertenties die overeenkomt met jouw interesses aan te bieden, te tellen en te identificeren weergegeven advertenties wij, tellen we het aantal kliks op elke advertentie aan en volg het gedrag van gebruikers op de pagina's waar de advertenties leiden tot. - Reclame cookies. We gebruiken ze om advertenties die overeenkomt met jouw interesses aan te bieden, te tellen en te identificeren weergegeven advertenties wij, tellen we het aantal kliks op elke advertentie aan en volg het gedrag van gebruikers op de pagina's waar de advertenties leiden tot.
46 2.b. Cookies geplaatst door derden: 2.b. Cookies geplaatst door derden:
47 - We laten een aantal van onze commerciële partners om reclame cookies te plaatsen op de site voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld. De plaatsing en het gebruik van dergelijke cookies zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. - We laten een aantal van onze commerciële partners om reclame cookies te plaatsen op de site voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld. De plaatsing en het gebruik van dergelijke cookies zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.
48 - Op de site hebben we ook toepassingen opgenomen van sociale netwerkdiensten om je inhoud te laten delen op de site met derden of het publiceren van je gebruik van de site of je mening te geven over de inhoud van de site. Dit is het geval voor de buttons met de titel "Share", "Like" op sociale netwerkdiensten zoals "Facebook" en "Twitter", etc. - Op de site hebben we ook toepassingen opgenomen van sociale netwerkdiensten om je inhoud te laten delen op de site met derden of het publiceren van je gebruik van de site of je mening te geven over de inhoud van de site. Dit is het geval voor de buttons met de titel "Share", "Like" op sociale netwerkdiensten zoals "Facebook" en "Twitter", etc.
49 Sociale netwerk diensten kunnen je identificeren door middel van deze knoppen, zelfs als je ze niet tijdens je bezoek aan de site hebben gebruikt. Sociale netwerk diensten kunnen je identificeren door middel van deze knoppen, zelfs als je ze niet tijdens je bezoek aan de site hebben gebruikt.
50 Wij raden je aan om het privacybeleid van deze sociale netwerkdiensten te bekijken om te weten wat er achter de inzameling van je browsinginformatie via knoppen schuilt en het gebruik van dergelijke informatie in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Dit privacy beleid moet uitleggen hoe je jouw voorkeuren voor privacy binnen elk sociale netwerkdienst kunt veranderen. Wij raden je aan om het privacybeleid van deze sociale netwerkdiensten te bekijken om te weten wat er achter de inzameling van je browsinginformatie via knoppen schuilt en het gebruik van dergelijke informatie in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Dit privacy beleid moet uitleggen hoe je jouw voorkeuren voor privacy binnen elk sociale netwerkdienst kunt veranderen.
51 Hoe verander ik mijn voorkeuren? Hoe verander ik mijn voorkeuren?
52 Op elk moment kun je je voorkeuren met betrekking tot cookies veranderen. Op elk moment kun je je voorkeuren met betrekking tot cookies veranderen.
53 In je browserinstellingen kun je je cookievoorkeuren voor Deezer en derden bekijken. Je kunt zien of ze geaccepteerd of geweigerd zijn en of dit tijdelijk of voor altijd is. In je browserinstellingen kun je je cookievoorkeuren voor Deezer en derden bekijken. Je kunt zien of ze geaccepteerd of geweigerd zijn en of dit tijdelijk of voor altijd is.
54 Denk eraan dat deze instellingen je internet browsing kunnen beïnvloeden en dat toegang tot de site het gebruik van cookies verplicht stelt. Denk eraan dat deze instellingen je internet browsing kunnen beïnvloeden en dat toegang tot de site het gebruik van cookies verplicht stelt.
55 Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het verminderd functioneren van de website of onze diensten als je cookies verwijdert of niet toestaat aan Deezer om cookies te plaatsen of contact informatie van je te gebruiken met de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Beheer je instellingen vanaf de volgende pagina's (afhankelijk van je browser): Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het verminderd functioneren van de website of onze diensten als je cookies verwijdert of niet toestaat aan Deezer om cookies te plaatsen of contact informatie van je te gebruiken met de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Beheer je instellingen vanaf de volgende pagina's (afhankelijk van je browser):Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
56 Safari™ : http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/
57 Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
58 Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
59 Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
60 Je kunt ook je browser zo instellen dat deze een code stuurt naar de site om aan te geven dat je niet wenst om gevolgd te worden (de "Do Not Track" optie). Bezoek de volgende pagina's voor meer informatie
61 Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
62 Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH11952
63 Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/114836?
64 Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
65 Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html
66 We gebruiken Google Analytics. Als je niet wil dat Google Analytics je gegevens verzamelt of gebruikt, dan kun je je hier afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en